Set işlevi

Şunlar için geçerlidir: Tuval uygulamaları Kartlar Dataverse az kodlu eklentileri Power Platform CLI

Genel bir değişkenin değerini ayarlar.

Genel bakış

Kullanıcının bir düğmeyi kaç kez seçtiği veya bir veri işleminin sonucu gibi bir bilgiyi geçici olarak saklayan bir genel değişkenin değerini belirlemek için Set işlevini kullanabilirsiniz.

Genel değişkenler uygulamanızın tüm ekranlarında kullanılabilir. Bunlar en basit türdeki değişkenlerdir ve birçok durumda ihtiyacı karşılar. Bunlara ek olarak tek bir ekranda kullanılan bağlam değişkenleri ve tablolarda satır düzeyinde değişiklik yapılmasını sağlayan koleksiyonlar mevcuttur. Diğer seçenekler hakkında daha fazla bilgi için Değişkenleri anlama bölümünü inceleyin.

Power Apps, kullanıcı bir uygulama ile etkileşim kurdukça otomatik olarak yeniden hesaplanan formülleri temel alır. Bir değişkene dayanan tüm formüller, değiştiğinde otomatik olarak güncelleştirilir. Ancak Set işlevinde kullanılan formülün değeri değişirse değişken otomatik olarak güncelleştirilmez. Bu, hataya açık ve başkaları tarafından anlaşılması daha zor olabilecek değişkeni el ile güncelleştirme işlemi için uygulama oluşturucusunu gerektirir. Değişken kullanmadan önce Değişkenleri anlama bölümünü inceleyin.

Açıklama

Genel değişkenler Set işlevi aracılığıyla örtük olarak oluşturulur. Açık bildirim gerekmez. Bir genel değişkene ait olan tüm Set işlevlerini kaldırırsanız genel değişken de ortadan kalkacaktır. Değişkeni silmek için değerini Blank işlevinin sonucu olarak ayarlayın.

Power Apps Studio'da Dosya menüsünün altındaki Değişkenler görünümü sayesinde değişkenlerinizin değerlerini, tanımlarını ve kullanımlarını görebilirsiniz.

Bu konunun ilerleyen bölümlerinde verilen örneklerde gösterildiği gibi genel değişkenler aşağıdakiler dahil olmak üzere çok çeşitli bilgiler içerebilir:

  • tek bir değer
  • bir kayıt
  • bir tablo
  • bir nesne başvurusu
  • bir formülün herhangi bir sonucu

Genel değişken uygulama kapatılana kadar değerini korur. Uygulama kapatıldıktan sonra genel değişkenin değeri kaybolur ve uygulama tekrar yüklendiğinde değerin yeniden oluşturulması gerekir.

Genel değişkenler mevcut bir koleksiyon veya denetimle aynı adı kullanamaz. Bağlam değişkeniyle aynı adı kullanabilir. İkisi arasındaki belirsizliği ortadan kaldırmak için kesinleştirme işlecini kullanın.

Set değer döndürmez ve bu işlevi yalnızca bir davranış formülünde kullanabilirsiniz.

Sözdizimi

Set( VariableName, Değer )

  • VariableName - Gerekli. Oluşturulacak veya güncelleştirilecek genel değişkenin adı.
  • Value - Gerekli. Bağlam değişkenine atanacak değer.

Örnekler

Formül Açıklama Sonuç
Set( Counter, 1 ) Sayaç genel değişkenini oluşturur veya değiştirir ve değerini 1 yapar. Sayaç, 1 değerine sahiptir. Herhangi bir ekrandaki formülde Sayaç adını kullanarak bu değişkene başvurabilirsiniz.
Set( Counter, 2 ) Bir önceki örnekte yer alan Sayaç genel değişkeninin değerini 2 yapar. Sayaç, 2 değerine sahiptir.
Set( Counter, Counter + 1 ) Bir önceki örnekte yer alan Sayaç genel değişkeninin değerini artırarak 3 yapar. Sayaç, 3 değerine sahiptir.
Set( Name, "Lily" ) Ad genel değişkenini oluşturur veya değiştirir ve değerini Lily yapar. Ad, Lily değerine sahiptir.
Set( Person, { Name: "Milton", Address: "1 Main St" } ) Kişi genel değişkenini oluşturur veya değiştirir ve değerini bir kayıt olarak ayarlar. Bu kayıt Ad ve Adres adlı iki sütuna sahiptir. Ad sütununun değeri Milton ve Adres sütununun değeri 1 Main St olarak belirlenmiştir. Kişi kaydın değerine sahiptir { Name: "Milton", Address: "1 Main St" }.

Kişi adını kullanarak bu kaydın tamamına başvurabileceğiniz gibi Kişi.Ad veya Kişi.Adres ile bu kayıttaki sütunların birine başvurabilirsiniz.
Set( Person, Patch( Person, {Address: "2 Main St" } ) ) Patch işleviyle birlikte çalışarak Kişi genel değişkeninin Adres sütununu 2 Main St şeklinde güncelleştirir. Kişi artık kaydın değerine sahiptir { Name: "Milton", Address: "2 Main St" }.