Microsoft Sentinel'i dağıtma ve veri kaynaklarını bağlama

Başlangıç
Çözüm Mimarı
Azure
Microsoft Sentinel

Bu kursta Microsoft Sentinel'i dağıtmayı ve veri kaynaklarına bağlamayı öğreneceksiniz. Ayrıca güvenlik uyarılarının analizini sağlamak için Azure ve yapay zeka kullanmayı da öğreneceksiniz.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladıktan sonra şunları yapabileceksiniz:

  • Microsoft Sentinel'i dağıtın.
  • İzlemek istediğiniz hizmetlere bağlanma.
  • Bağlayıcılar tarafından toplanan günlük verilerini yönetme.

Önkoşullar

  • Temel Azure yönetimini gerçekleştirme deneyimi
  • Azure İzleyici'yle ve onun Log Analytics çalışma alanıyla çalışma deneyimi