Makine öğrenmesi için sürekli dağıtım

Başlangıç
Data Scientist
Azure DevOps
Azure Machine Learning
GitHub

Makine öğrenmesi modellerinin sürekli dağıtımı için ortamlarla çalışmayı öğrenin.

Öğrenme hedefleri

  • Geliştirme ve üretim için ortamları ayarlama.
  • Onay geçitleriyle dağıtımları denetleme.

Önkoşullar

Makine öğrenmesi ve Azure Machine Learning hakkında bazı bilgiler.