Oluşturulmuş Form Tanıma modeli oluşturma

Orta
AI Engineer
Azure Cognitive Search
Azure AI Belge Zekası

Kendi belgelerinizin farklı türlerini analiz edebilen oluşturulmuş çözümlerde özel modellerin nasıl birleştirildiğini öğrenin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları öğreneceksiniz:

  • Çözmek için özel modeller ve oluşturulmuş modeller kullanacağınız iş sorunlarını açıklayın.
  • Sıra dışı yapılara sahip formlardan veri almak için özel bir model eğitin.
  • Formları birden çok biçimde çözümleyebilecek bir oluşturulmuş model oluşturun.

Önkoşullar

  • Azure AI Belge Zekası hakkında temel bilgiler