Azure App Service ve Visual Studio Code ile bir web uygulaması oluşturma ve yayımlama

Başlangıç
Geliştirici
Azure
App Service
Visual Studio Code

Visual Studio Code ile bir web uygulaması oluşturup Azure App Service'te yayımlama.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladığınızda şunları yapabileceksiniz:

  • Visual Studio Code'da yeni bir web uygulaması oluşturma
  • Uygulamayı Azure App Service’te yayımlama
  • Uygulamayı Visual Studio Code'da güncelleştirme ve güncelleştirmeleri yayımlama

Önkoşullar

  • Web uygulaması kavramlarını tanıma
  • Başlangıç düzeyinde programlama bilgisi
  • Yerel ortama yüklenmiş Visual Studio Code ve Node.js veya Python