Veri analizini kullanmaya başlama

Başlangıç
İş Analisti
Veri Çözümleyici
Veritabanı Yöneticisi
MySQL için Veritabanı
PostgreSQL için Veritabanı
SQL Veritabanı
Sanal Makinelerde SQL Server
SQL Server

Ham verileri yararlı bilgilere dönüştürmek, iş kullanıcıları için çok önemlidir. Bu modül, verileri toplama ve verileri gruplandırma ile ilgili temel kavramları kapsar.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladığınızda şunları yapabileceksiniz:

  • Veri toplamayı açıklama
  • Veri gruplandırma işlemini açıklama
  • Veri görselleştirmelerini açıklama

Önkoşullar

  • Temel bilişim kavramları ve terminolojisi hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir.