Windows uygulamanızda veri bağlama uygulama

Başlangıç
Geliştirici
Windows

Windows uygulamalarındaki kullanıcı arabirimi ve veriler arasındaki ilişki hakkında bilgi edinin ve uygulamalarınızda veri bağlamayı uygulayın.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Basit metin verilerini görüntüleme ve otomatik olarak güncelleştirme.
  • Kullanıcı arabirimi giriş aldığında C# özelliklerini otomatik olarak güncelleştirin.
  • Kullanıcı arabirimindeki veri değişikliklerini otomatik olarak yansıtır.
  • Daha karmaşık veri yapılarının listesini gösterin ve düzenleyin.

Önkoşullar

  • desteklenen Windows 10 veya Windows 11 sürümünü çalıştıran bir bilgisayar. En son sürümü çalıştırdığınızı doğrulamak için Ayarlar>Windows Update bölümüne gidin.
  • Visual Studio'nun en son sürümü yüklü.
  • Visual Studio'da yeni UWP projeleri oluşturma hakkında bilgi.
  • C# hakkında bilgi.
  • XAML söz dizimi ve kavramları hakkında temel bilgiler.
  • ve Griddahil olmak üzere StackPanel XAML düzeni hakkında temel bilgiler.