Windows uygulamanızda veri bağlama uygulama

Başlangıç
Developer
Windows

Windows uygulamalarındaki kullanıcı arabirimi ve veriler arasındaki ilişki hakkında bilgi edinin ve uygulamalarınızda veri bağlamayı uygulayın.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Basit metin verilerini görüntüleme ve otomatik olarak güncelleştirme.
  • Kullanıcı arabirimi giriş aldığında C# özelliklerini otomatik olarak güncelleştirin.
  • Kullanıcı arabirimindeki veri değişikliklerini otomatik olarak yansıtır.
  • Daha karmaşık veri yapılarının listesini gösterin ve düzenleyin.

Önkoşullar

  • Desteklenen Windows sürümünü çalıştıran bir bilgisayar. En son sürümü çalıştırdığınızı doğrulamak için Ayarlar> Windows Update'e gidin.
  • Visual Studio'nun en son sürümü yüklü.
  • Visual Studio'da yeni UWP veya WPF projeleri oluşturma hakkında bilgi.
  • C# hakkında bilgi.
  • XAML söz dizimi ve kavramları hakkında temel bilgiler.
  • ve Griddahil olmak üzere StackPanel XAML düzenini temel olarak anlama.