Azure Bastion'a giriş

Başlangıç
Administrator
Auditor
Security Engineer
Technology Manager
Azure
Azure Bastion
Azure Virtual Network

Microsoft Azure'ın bulut tabanlı sanal makinelerinize (VM) yetkisiz erişim riskini azaltmaya nasıl yardımcı olabileceğini açıklayın. Azure Bastion'ın VM'lerinize yönetim erişiminin güvenliğini sağlamaya yardımcı olup olmayacağını değerlendirin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülün sonunda şunları yapabileceksiniz:

  • Azure Bastion'ın VM'lerinize yönetim erişiminin güvenliğini sağlamaya nasıl yardımcı olabileceğini değerlendirin.
  • Azure'ın bulut tabanlı VM'lerinize yetkisiz erişim riskini nasıl azalttığını açıklayın.

Önkoşullar

  • Uzak Masaüstü Protokolü (RDP) ve Secure Shell (SSH) kullanarak uzaktan yönetim gerçekleştirme deneyimi
  • Barındırılan sanal makineleri yönetme deneyimi
  • Uzaktan yönetim teknolojileri ve RDP/SSH protokolleri hakkında bilgi