Excel ve Power BI kullanarak modern analize giriş

Başlangıç
Business User
Business Analyst
Microsoft Power Platform
Power BI

Microsoft Power Query, Veri Modeli, Power BI Desktop ve Power BI hizmeti ile birlikte Microsoft Office 365/Microsoft Excel 2016+'ın Microsoft modern analiz özellikleri sağlamak için nasıl bir araya geldiğini öğrenin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Modern analiz hakkında bilgi edinin.
  • Microsoft modern analiz teknolojisi araç paketinin avantajlarını keşfedin. Office 365/Excel 2016+, Power Query, Veri Modeli, Power BI Desktop ve Power BI hizmeti dahil.
  • Modern analiz ekosistemi ve kuruluşunuzda teknolojileri kullanan kişilerin rolleri hakkında bilgi edinin.
  • Modern analiz uygulamalarını yükleyin ve güncelleştirin.

Önkoşullar

Office 365/Excel 2016+