Özet

Tamamlandı

Bu modülde veri bağlantısı, dönüştürme ve modelleme deneyiminin Excel ve Power BI'da benzer olduğu gösterilmiştir. Farklı kaynaklardan verileri içeri aktarmak ve Excel'de oluşturulan veri modellerini içeri aktarmak için Power BI arabiriminde gezinmeyi öğrendinsiniz.

Power BI Desktop'ta veri kaynaklarına bağlanma

Power BI Desktop için dosyalardan veri alma

Veri modelini Excel'den Power BI Desktop aktarma