Tableau kullanıcıları için Power BI alanlarını düzenleme ve basitleştirme

Başlangıç
Business User
App Maker
Microsoft Power Platform
Power BI

Bu modül, verilerinizi performansı iyileştirecek, daha hızlı geliştirme sağlayacak ve ölçeklendirme sürecini kolaylaştıracak şekilde düzenleme konusunda rehberlik sağlar.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Microsoft Power BI'da temel kuruluş kavramlarını belirleme.
  • Gelecekteki geliştiriciler ve analistler için basitleştirilmiş ve kullanıma hazır veri kümeleri hazırlayın.
  • Alanlarınızı gruplar ve bölmelerle düzenleyin.
  • Alanlarınızın varsayılan özelliklerini düzenleyin.
  • Tableau ve Power BI kavramları arasındaki farkları ve benzerlikleri belirleme.

Önkoşullar

Power BI hizmeti erişim, Tableau hakkında bilgi ve klasörlerdeki alanları gruplandırma, varsayılan ayarları ve alan özelliklerini düzenleme ve alanlara açıklama ekleme gibi Tableau kavramlarını anlama.