Satır düzeyi güvenlik uygulama

Orta
Veri Çözümleyici
Power BI
Microsoft Power Platform

Satır düzeyi güvenlik (RLS), belirli bir kullanıcı için verileri hedefleyen tek bir rapor veya bir rapor kümesi oluşturmanıza olanak sağlar. Bu modülde RLS'yi statik veya dinamik yöntem kullanarak uygulamaya ek olarak Microsoft Power BI'ın Power BI Desktop uygulamasında ve Power BI hizmetinde RLS testini nasıl kolaylaştırdığını öğreneceksiniz.

Öğrenme hedefleri

Bu modülde şunları yapacaksınız:

  • Statik bir yöntem kullanarak satır düzeyi güvenliği yapılandırma.
  • Dinamik bir yöntem kullanarak satır düzeyi güvenliği yapılandırma.

Önkoşullar

Hiçbiri