Veri kavramlarını anlama

Başlangıç
İş Analisti
Veri Çözümleyici
Veritabanı Yöneticisi
MySQL için Veritabanı
PostgreSQL için Veritabanı
SQL Veritabanı
Sanal Makinelerde SQL Server
SQL Server

Veriler çoğu iş operasyonu ve hizmeti için önemlidir ve verilerin anlaşılması birçok rolde önemlidir. Bu öğrenme yolu veri kavramlarını, veri analizini ve veri rollerini, hizmetlerini ve ürünlerini kapsar

Önkoşullar

  • Temel bilişim kavramları ve terminolojisi hakkında bilgi sahibi olmanız gerekir.

Bu öğrenme yolundaki modüller

İşletmeler verilere güvenir. Verileri anlamak birçok iş işlemi için önemlidir. Bu modülde verilerin ne olduğu, verileri ne zaman sıralayıp filtreleneceği ve verilerden türetilen değerlerin ne zaman hesaplandığı açıklanır.

Ham verileri yararlı bilgilere dönüştürmek, iş kullanıcıları için çok önemlidir. Bu modül veri toplama ve verileri gruplandırma ile ilgili temel kavramları kapsar.

Veriler o kadar yaygındır ki, kuruluşun verilerini yönetmek için birçok hizmet ve rol gerekir. Bu modül veri ürünleri türlerini, Azure veri hizmetlerini ve veri uzmanlarının rollerini kapsar.