Aracılığıyla paylaş


Windows VM'de Uzak Masaüstü Hizmetleri'ni veya onun yönetici parolasını sıfırlama

Not

Bu makale yardımcı oldu mu? Girdileriniz bizim için önemlidir. Bu makalenin sizin için ne kadar iyi çalıştığını veya nasıl geliştirebileceğimizi bize bildirmek için lütfen bu sayfadaki Geri Bildirim düğmesini kullanın.

Not

Bu makaledeki adımlar Windows etki alanı denetleyicileri için geçerli değildir.

Bir Windows sanal makinesine (VM) bağlanamıyorsanız, VMAccess uzantısını kullanarak Uzak Masaüstü Hizmetleri'ni ve kimlik bilgilerini sıfırlayabilirsiniz. Bunu yapmak için kullanılabilir yöntemler şunlardır:

PowerShell kullanıyorsanız, en son PowerShell modülünün yüklü ve yapılandırılmış olduğundan ve Azure aboneliğinizde oturum açtığınızdan emin olun. Bu adımları klasik dağıtım modeliyle oluşturulan VM'ler için de gerçekleştirmeniz mümkündür.

Azure portalını kullanarak sıfırlama

İlk olarak Azure portal'ında oturum açın ve ardından soldaki menüden Sanal makineler'i seçin.

Yerel yönetici hesabının parolasını sıfırlama

 1. Windows VM'nizi seçin ve ardından Yardım'ın altında yer alan Parolayı sıfırla'yı seçin. Parolayı sıfırla penceresi görüntülenir.

 2. Parolayı sıfırla'yı seçin, bir kullanıcı adı ve parola girin ve ardından Güncelleştir'i seçin.

  İpucu

  VM'nizdeki geçerli yerel yönetici hesabından farklı bir ad girerseniz, VMAccess uzantısı bu ada sahip bir yerel yönetici hesabı ekler ve belirtilen parolanızı bu hesaba atar. VM'nizde yerel yönetici hesabı mevcutsa, VMAccess uzantısı parolayı sıfırlar. Hesap devre dışı bırakılırsa, VMAccess uzantısı bunu etkinleştirir.

 3. VM'nize bağlanmayı yeniden deneyin.

              Uzak Masaüstü Hizmetleri yapılandırmasını sıfırlama

Bu işlem VM'de Uzak Masaüstü hizmetini etkinleştirir ve varsayılan RDP bağlantı noktası 3389 için bir güvenlik duvarı kuralı oluşturur.

 1. Windows VM'nizi seçin ve ardından Yardım'ın altında yer alan Parolayı sıfırla'yı seçin. Parolayı sıfırla penceresi görüntülenir.

 2. Yalnızca yapılandırmayı sıfırla'yı ve ardından Güncelleştir'i seçin.

 3. VM'nize bağlanmayı yeniden deneyin.

Azure PowerShell kullanarak sıfırlama

İlk olarak, en son PowerShell modülünün yüklü ve yapılandırılmış olduğundan ve Azure aboneliğinizde Connect-AzAccount cmdlet'ini kullanarak oturum açtığınızdan emin olun.

Yerel yönetici hesabının parolasını sıfırlama

 • Set-AzVMAccessExtension PowerShell cmdlet'iyle yönetici parolasını veya kullanıcı adını sıfırlayın. Sürüm 1 kullanım dışı olduğundan typeHandlerVersion ayarının 2.0 veya üzeri olması gerekir.

  $SubID = "<SUBSCRIPTION ID>" 
  $RgName = "<RESOURCE GROUP NAME>" 
  $VmName = "<VM NAME>" 
  $Location = "<LOCATION>" 
  
  Connect-AzAccount 
  Select-AzSubscription -SubscriptionId $SubID 
  Set-AzVMAccessExtension -ResourceGroupName $RgName -Location $Location -VMName $VmName -Credential (get-credential) -typeHandlerVersion "2.0" -Name VMAccessAgent 
  

              Uzak Masaüstü Hizmetleri yapılandırmasını sıfırlama

 1. Set-AzVMAccessExtension PowerShell cmdlet'iyle VM'nize uzaktan erişimi sıfırlayın. Aşağıdaki örnek, myResourceGroup kaynak grubundaki myVM adlı VM'de bulunan myVMAccess adlı erişim uzantısını sıfırlar:

  Set-AzVMAccessExtension -ResourceGroupName "myResoureGroup" -VMName "myVM" -Name "myVMAccess" -Location WestUS -typeHandlerVersion "2.0" -ForceRerun $true
  

  İpucu

  Bir VM'nin herhangi bir noktada yalnızca tek bir VM erişim aracısı olabilir. VM erişim aracısı özelliklerini ayarlamak için -ForceRerun seçeneğini kullanın. -ForceRerun seçeneğini kullanırken, önceki komutlarda kullanmış olabileceğiniz VM erişim aracısı için aynı adı kullandığınızdan emin olun.

 2. Bunlara rağmen sanal makinenize uzaktan bağlanamıyorsanız bkz. Windows tabanlı Azure sanal makinesine Uzak Masaüstü bağlantılarında sorun giderme. Windows etki alanı denetleyicisiyle olan bağlantınız kesilirse, bunu bir etki alanı denetleyicisi yedeklemesinden geri yüklemeniz gerekir.

Sonraki adımlar

Yardım için bize ulaşın

Sorularınız veya yardıma ihtiyacınız varsa bir destek isteği oluşturun veya Azure topluluk desteği isteyin. Ürün geri bildirimini Azure geri bildirim topluluğuna da gönderebilirsiniz.