Çalışma kitaplarıyla çalışma

Şunlar için geçerlidir:yes Mac noiçin Visual Studio noVisual Studio Visual Studio Code

Workbook ve Workbooks sınıfı, çalışma kitaplarıyla görevleri gerçekleştirmek için kullandığınız yöntemleri ve özellikleri içerir.

Görev Yordam
Yeni bir çalışma kitabı oluşturun. Nasıl yapılır: Program aracılığıyla yeni çalışma kitapları oluşturma
Belirtilen çalışma kitabını açın. Nasıl yapılır: Program aracılığıyla çalışma kitaplarını açma
Belirtilen çalışma kitabını kapatın ve değişiklikleri kaydedin. Nasıl yapılır: Çalışma kitaplarını program aracılığıyla kapatma
Çalışma kitaplarını Excel biçimlerinde veya XML biçiminde kaydedin. Nasıl yapılır: Çalışma kitaplarını program aracılığıyla kaydetme
Odağı geçerli çalışma kitabına veya farklı bir çalışma kitabına getirin.
Nasıl yapılır: Çalışma kitaplarını program aracılığıyla koruma
Son kullanılan çalışma kitabı dosyalarının koleksiyonunu alın. Nasıl yapılır: Son kullanılan çalışma kitabı dosyalarını program aracılığıyla listeleme
Metin dosyalarını çalışma kitabı olarak açın. Nasıl yapılır: Metin dosyalarını program aracılığıyla çalışma kitabı olarak açma

Excel görevleri ve Excel nesne modeli hakkında daha fazla bilgi için bkz. Excel nesne modeline genel bakış.

Bazı durumlarda, bu görevleri VSTO Eklentileri'nde gerçekleştirme yöntemleriniz, bunları belge düzeyinde özelleştirmelerde gerçekleştirme yollarından farklıdır.

Ayrıca bkz.