Поділитися через


Створюйте та редагуйте віртуальні таблиці, які містять дані із зовнішнього джерела даних

Віртуальна таблиця – це настроювана таблиця в Microsoft Dataverse, яка має стовпці з даними із зовнішнього джерела даних. Віртуальні таблиці відображаються у програмі для користувачів як звичайні рядки таблиць, але містять дані, отримані із зовнішньої бази даних, наприклад, із бази даних Azure SQL. Рядки на основі віртуальних таблиць доступні в усіх клієнтах, включно зі спеціальними клієнтами, розробленими з використанням веб-служб Dataverse.

У минулому, інтегруючи з різних джерел даних, ви повинні були створити з'єднувач для переміщення даних або розробити стандартний Plug-In, клієнта або на стороні сервера. Однак за допомогою віртуальних таблиць можна підключитися безпосередньо до зовнішнього джерела даних під час виконання так, щоб конкретні дані з зовнішнього джерела даних були доступні в середовищі, без необхідності повторювання даних.

Віртуальні таблиці складаються з трьох основних компонентів: постачальника даних, рядка джерела даних і віртуальної таблиці. Постачальник даних складається з компонента plug-in і таблиці джерела даних. Джерело даних – це рядок у таблиці в Dataverse, що включає в себе метадані, які представляють схему параметрів з'єднання. Кожна віртуальна таблиця посилається на джерело даних у визначенні таблиці.

Dataverse включає в себе постачальника даних OData, які можна використовувати, щоб з'єднатися з веб-службою v4 OData, які отримують доступ до зовнішніх даних.

Крім того, розробники можуть створювати своїх власних постачальників даних. Постачальників даних інстальовано як рішення у середовищі. Додаткові відомості: Документація для розробника: початок роботи з віртуальними таблицями

Переваги віртуальних таблиць

 • Розробники можуть застосовувати компоненти plug-in для зчитування, оновлення та видалення зовнішніх даних, використовуючи веб-служби Dataverse та засіб Plug-in Registration Tool.
 • Настроювачі системи використовують провідника рішень Power Apps для налаштування рядка джерела даних і створення віртуальних таблиць, які використовуються для доступу до зовнішніх даних без написання коду.
 • Користувачі використовують рядки, створені віртуальними таблицями, щоб переглядати дані в стовпцях, сітках, результатах пошуку, а також у звітах формату Fetch XML і приладних дошках.

Додайте джерело даних для використання з віртуальними таблицями

Розробники можуть створювати настроюваний компонент plug-in, щоб використовувати його, як постачальника даних для віртуальної таблиці. Крім того, можна використовувати наданого постачальника даних OData v4. Додаткові відомості: Конфігурація постачальника даних OData v4, вимоги і сучасний досвід

 1. Увійдіть у Power Apps, потім виберіть Параметри > Додаткові параметри.

 2. Перейти до Настройки > Адміністрування > Джерела даних віртуальних сутностей.

 3. На панелі інструментів "Дії" виберіть Створити.

 4. У діалоговому вікні Вибрати постачальника даних виберіть із наведених нижче джерел даних, а потім натисніть ОК.

  Постачальник даних Опис
  Постачальник настроюваних даних Якщо ви імпортували компонент plug-in постачальника даних, постачальник даних буде відображено тут. Докладніші відомості див. у розділі: Документація для розробника: початок роботи з віртуальними таблицями
  Постачальник даних OData версії 4 Dataverse включає в себе постачальника даних OData, яким можна скористатись за допомогою веб-служби OData v4. Додаткові відомості: Конфігурація постачальника даних OData v4, вимоги і сучасний досвід

Додавання захищеного стовпця до джерела даних

Стовпці для джерела даних створюються так само, як і для будь-якої іншої таблиці. Для зашифрованих або конфіденційних даних увімкніть атрибут «Секрет джерела даних» у настроюваному стовпці джерела даних. Наприклад, щоб захистити стовпець, який містить рядок підключення до бази даних.

Примітка

Атрибут «Секрет джерела даних» доступний лише для стовпців, які додані до форми джерела даних.

Секретний атрибут джерела даних.

Створення віртуальної таблиці

Віртуальна таблиця створюється так само, як і будь-яка інша таблиця Dataverse за допомогою додавання кількох додаткових атрибутів, описаних нижче. Віртуальні таблиці слід створювати за допомогою провідника рішень.

Примітка

Хоча віртуальну таблицю можна створити, вибравши Немає в якості джерела даних, щоб отримати дані, віртуальна таблиця потребує певне джерело даних. Додаткові відомості Додати джерело даних для віртуальних таблиць

Відкрийте провідник рішень

Частина назви будь-якої віртуальної таблиці, яку ви створюєте, є префіксом настроювання. Вона залежить від видавця рішення, у якому ви випрацюєте. Якщо ви дбаєте про префікс настроювання, переконайтеся, що ви працюєте в некерованому рішенні, де префікс настроювання є бажаним для цієї віртуальної таблиці. Додаткові відомості: Зміна префіксу видавця рішення

Відкриття некерованого рішення

 1. На порталі Power Apps виберіть пункт Рішення в області переходів ліворуч, а потім на панелі інструментів натисніть Перейти до класичного. Якщо елемента немає на бічній панелі, виберіть ... Додатково та знайдіть потрібний елемент.

 2. У списку Усі рішення відкрийте потрібне некероване рішення.

Створення віртуальної таблиці

 1. У провіднику рішень створіть нову таблицю. Для цього, натисніть Сутності в лівій області переходів, а потім натисніть Новий.

 2. На вкладці Загальний у розділі Визначення сутності, натисніть Віртуальна сутність, а потім в розділі Джерела даних розкрийте список, виберіть необхідне джерело даних.

  Параметр віртуальної таблиці у визначенні таблиці.

 3. У формі «Визначення сутності» заповніть наведені далі обов'язкові стовпці.

  Поле Опис
  Зовнішнє ім’я Введіть ім'я таблиці в зовнішньому джерелі даних, із яким зіставляється ця таблиця.
  Зовнішнє ім’я колекції Введіть ім'я таблиці в множині в зовнішньому джерелі даних, із яким зіставляється ця таблиця.

  Нижче наведено приклад віртуальної таблиці під назвою Фільм, яка використовує постачальника даних Azure Cosmos DB для отримання доступу до файлів документа.

  Визначення віртуальної таблиці за допомогою постачальника даних Azure Cosmos DB.

  Важливо

  Кілька варіантів, таких як «Робочі групи доступу», «Черги» й «Швидке створення», не доступні для віртуальних таблиць. Додаткові відомості Чинники, які необхідно враховувати при використанні віртуальних таблиць

  За потреби заповніть додаткові обов'язкові та необов'язкові властивості, такі як короткі імена та імена в множині. Щоб отримати додаткові відомості про ці властивості, див. розділ Створення та редагування таблиць.

 4. Створіть та додайте один або кілька стовпців для віртуальної таблиці. На додаток до стандартних властивостей стовпця, необхідних для створення настроюваного стовпця, ці додаткові властивості доступні для кожного настроюваного стовпця, який ви створюєте для віртуальної таблиці.

  Поле Опис
  Зовнішнє ім’я Це, як правило, унікальне ім'я для ідентифікації даних, які ви хочете відображати в стовпці.
  Ім’я зовнішнього типу Якщо тип стовпця, який ви створили, є OptionSet: цю властивість зіставлено із зовнішнім ім'ям набору значень у зовнішньої службі для цього варіанта вибору. Як правило, це може бути перелічення або ім'я класу значення рядка. "Ім'я зовнішнього типу" можна використовувати, якщо потрібне повне ім'я. Наприклад, як Введіть ім’я в OData, де для параметрів в запиті потрібне повне ім'я, таке як [Введіть ім'я].[.Значення].
  Зовнішнє значення Якщо тип стовпця, який ви створили, є OptionSet: цю властивість зіставлено із відповідним значенням у зовнішньому джерелі даних для елемента варіанта вибору. Значення, що було введено, використовується для визначення, який елемент варіанта вибору відображати у програмі.

  За необхідності заповніть додаткові властивості. Щоб отримати додаткові відомості про ці властивості, див. розділ Створення та редагування стовпців.

 5. Натисніть Зберегти та закрити на сторінці властивостей Стовпець.

 6. На панелі інструментів провідника рішень, натисніть Зберегти.

 7. На панелі інструментів провідника рішень, натисніть Опублікувати.

 8. Закрийте провідник рішень.

Чинники, які необхідно враховувати при використанні віртуальних таблиць

Віртуальні таблиці мають ці обмеження.

 • Наявні таблиці не можна перетворити на віртуальні таблиці.
 • За замовчуванням віртуальні таблиці містять лише поля «Ім'я» та «Стовпець». Жодні інші стовпці, що керуються системою, наприклад «Стан» або «Створено/Змінено» не підтримуються.
 • Віртуальні таблиці не підтримують настроювані стовпці з наведеними далі типами даних: «Валюта», «Зображення» або «Клієнт».
 • Віртуальні таблиці не підтримують відстеження.
 • Стовпці віртуальних таблиць не можна використовувати в зведеннях або обчислюваних стовпцях.
 • Віртуальна таблиця не може бути типом справи таблиці.
 • Приладні дошки та діаграми не підтримуються у віртуальних таблицях.
 • Багато функцій, які впливають на рядки таблиці, не можна увімкнути для віртуальних таблиць. Приклади містять черги, керування знаннями, SLA, пошук повторів, відстеження змін, можливості автономної роботи на мобільних пристроях, захист стовпців, пошук у Dataverse і рішення Power Pages.
 • Віртуальні таблиці належать організації та не підтримують концепцію безпеки на рівні рядка Dataverse. Радимо впровадити власну модель безпеки для зовнішнього джерела даних.
 • Властивості метаданих стовпця, що перевіряють оновлення, не застосовуються до віртуальних таблиць. Наприклад, стовпець цілого числа в стовпці віртуальної таблиці може бути встановлено мінімальне значення – 0. Однак оскільки значення береться із зовнішнього джерела даних, запит повертає значення, менші за нуль, коли вони отримуються з віртуальної таблиці. Мінімальне значення властивості не позначається в запиті. Необхідно фільтрувати значення, щоб вони були більше 0, якщо це те, що потрібно.
 • Віртуальні таблиці не підтримують відстеження змін, і їх не можна синхронізувати за допомогою функції Dataverse, такої як служба експорту даних чи Azure Synapse Link for Dataverse.
 • Віртуальні таблиці, які використовують включеного постачальника даних OData v4, увімкнуто на вихідному порту 443.
 • Потоки бізнес-процесів не підтримуються для віртуальних таблиць. Додаткові відомості: Неочікувана помилка під час активації потоку бізнес-процесу

Неочікувана помилка під час активації потоку бізнес-процесу

Коли користувач намагається активувати певний потік бізнес-процесу, може з’явитися повідомлення про "неочікувану помилку". Під час перегляду файлу журналу відобразиться такий запис журналу.

Код помилки: 0x80040216 Message: System.Web.HttpUnhandledException: отримано виняток "System.Web.HttpUnhandledException". ---> Microsoft.Crm.CrmException: потік бізнес-процесу не можна ввімкнути для віртуальної сутності

Ця проблема виникає тому, що віртуальні таблиці не підтримують потоки бізнес-процесів.

Див. також

Вимоги постачальника даних OData v4 і сучасний досвід
Створюйте та редагуйте таблиці
Налаштування віртуальних таблиць у Power Pages

Примітка

Розкажіть нам про свої уподобання щодо мови документації? Візьміть участь в короткому опитуванні. (зверніть увагу, що це опитування англійською мовою)

Проходження опитування займе близько семи хвилин. Персональні дані не збиратимуться (декларація про конфіденційність).