Thay đổi ngày kết thúc hỗ trợ và dịch vụ vòng đời sản phẩm

Phát hành lần đầu: Ngày 14 Tháng Tư 2020
Cập nhật: Ngày 17/12/2020

Vui lòng truy cập vào đây để tìm kiếm vòng đời sản phẩm của bạn.

Microsoft đã tương tác ở mức độ sâu và rộng với những khách hàng trên toàn thế giới mà đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng sức khỏe cộng đồng hiện tại. Là một thành viên của cộng đồng toàn cầu, chúng tôi muốn góp phần giảm bớt căng thẳng mà khách hàng của chúng tôi đang phải đối mặt lúc này. Chính vì thế, chúng tôi đã trì hoãn ngày kết thúc hỗ trợ và phục vụ dự kiến đối với các sản phẩm sau đây để giúp các cá nhân và các tổ chức tập trung nguồn lực vào việc duy trì hoạt động kinh doanh:

  • Dynamics AX 2009 Service Pack 1, Dynamics AX 2012 và Dynamics AX 2012 R2. Ngày kết thúc Hỗ trợ Mở rộng cho các sản phẩm này đã được trì hoãn từ ngày 12/10/2021 sang 12/04/2022. Vui lòng xem Câu hỏi Thường Gặp về Vòng đời Dynamics để biết thêm chi tiết.

  • Windows 10, phiên bản 1803 (Enterprise, Education, IoT Enterprise). Bản cập nhật bảo mật cuối cùng cho nhữnh phiên bản này sẽ được phát hành vào ngày 11/05/2021, thay vì ngày 10/11/2020. Xem Blog của Cộng đồng Kỹ thuật Microsoft để biết thêm thông tin.

  • Windows 10, phiên bản 1709 (Enterprise, Education, IoT Enterprise). Bản cập nhật bảo mật cuối cùng cho phiên bản này sẽ được phát hành vào ngày 13/10/2020 thay vì ngày 14/4/2020. Xem Blog của Cộng đồng Kỹ thuật Microsoft để biết thêm thông tin.

  • Windows 10, phiên bản 1809 (Home, Pro, Pro Education, Pro for Workstation, IoT Core). Bản cập nNhật bảo mật cuối cùng cho phiên bản này sẽ được phát hành vào ngày 10/11/2020 thay vì ngày 12/5/2020. Trong tháng Ba, chúng tôi đã thông báo rằng chúng tôi sẽ tạm dừng phát hành các bản cập nhật không liên quan đến bảo mật (còn được gọi là bản phát hành "C" và "D") cho tất cả các phiên bản đang được hỗ trợ của Windows Client và Windows Server để dành thời gian cho các tổ chức tập trung đảm bảo kinh doanh liên tục khi phải đối mặt với đại dịch toàn cầu. Dựa trên phản hồi của người dùng và sự dần trở lại của các hoạt động kinh doanh thường nhật, chúng tôi sẽ tiếp tục phát hành các bản cập nhật tùy chọn cho Windows 10 phiên bản 1809 và Windows Server phiên bản 1809 và các phiên bản mới hơn bắt đầu từ tháng 07/2020. Xem Trung tâm Thông báo của Windows để biết thêm thông tin.

  • Windows Server, phiên bản 1809 (Datacenter, Standard). Bản cập nNhật bảo mật cuối cùng cho phiên bản này sẽ được phát hành vào ngày 10/11/2020 thay vì ngày 12/5/2020.

  • Configuration Manager (nhánh hiện tại), phiên bản 1810. Ngày kết thúc hỗ trợ cho phiên bản 1810 đã được trì hoãn từ ngày 27/5/2020 sang ngày 01/12/2020. Xem Blog của Cộng đồng Kỹ thuật Microsoft để biết thêm thông tin.

  • SharePoint Server 2010, SharePoint Foundation 2010 và Project Server 2010. Ngày kết thúc hỗ trợ cho các sản phẩm này đã được trì hoãn từ ngày 13/10/2020 sang 13/4/2021. Xem Blog của Cộng đồng Công nghệ SharePoint để biết thêm thông tin.

  • Dịch vụ đám mây Dynamics 365. Ngày ngừng hoạt động của máy khách web cũ của Microsoft Dynamics 365 đã được trì hoãn hai tháng, sang tháng 12/2020. Ngoài ra, chúng tôi đang kích hoạt một quá trình được đơn giản hóa cho các khách hàng sử dụng Dynamics 365 Finance, Trình Quản lý Chuỗi cung ứng và Thương mại để tạm dừng nhận các bản cập nhật trong khoảng thời gian mở rộng. Xem các blog Ứng dụng Doanh nghiệp để biết thêm thông tin.

  • Xác thực Cơ bản. Microsoft đã hoãn việc xoá bỏ Xác thực Cơ bản trong Exchange Online cho những người dùng chủ động sử dụng hình thức này cho đến nửa thứ sau của năm 2021. Truy cập vào đây để xem thông báo mới nhất.

  • Microsoft SQL Server 2019, 2017, 2016 Gói dịch vụ 2. Bắt đầu từ tháng 5 năm 2020, Microsoft sẽ trì hoãn một tháng ngày phát hành tất các bản Cập nhật Tích luỹ (CUs) cho SQL Server đang được hỗ trợ chính. Hiện tại, các CU cụ thể bị ảnh hưởng bởi thay đổi này là: SQL Server 2019 CU5 (chuyển sang tháng 6), SQL Server 2016 SP2 CU13 (chuyển sang tháng 6) và SQL Server 2017 CU21 (chuyển sang tháng 7).

Những thay đổi này không ảnh hưởng hoặc trì hoãn ngày kết thúc hỗ trợ của các phiên bản khác không được đề cập ở đây. Ngày kết thúc hỗ trợ cho Exchange Server 2010, Office 2010, Project 2010, Office 2016 cho Mac và Office 2013 kết nối với dịch vụ Office 365 vẫn như cũ. Xem blog Kết thúc Hỗ trợ Microsoft Office 2010lộ trình kết thúc hỗ trợ Project 2010 để tìm kiếm các tài nguyên bổ sung và các tùy chọn.

Nhật ký Thay đổi

Ngày 21/04/2020
BỔ SUNG: Microsoft SQL Server 2019, 2017, 2016 Gói dịch vụ 2

Ngày 17/06/2020
CẬP NHẬT: Windows 10, phiên bản 1809

Ngày 26/08/2020
BỔ SỤNG: Windows 10, phiên bản 1803 (Enterprise, Education, IoT Enterprise)

Ngày 17/12/2020
THÊM: Dynamic AX 2009 Gói dịch vụ 1, Dynamic AX 2012 và Dynamic AX 2012 R2