Danh mục học tập cho Power Apps

Tìm chương trình đào tạo trực tuyến phù hợp, hội thảo trực tiếp và các sự kiện dành cho vai trò là người dùng Power Apps của bạn.

Người ra quyết định kinh doanh và kỹ thuật

Bạn có quyết định đầu tư vào các công nghệ mới không?

Danh mục học tập dành cho người ra quyết định kinh doanh và kỹ thuật

Bắt đầu

Tạo ứng dụng

Bài kiểm tra

Người tạo ứng dụng

Bạn có muốn nhanh chóng tạo các ứng dụng kinh doanh tùy chỉnh mà không cần viết mã không?

Danh mục học tập người tạo ứng dụng

Bắt đầu

Tạo ứng dụng

Tạo Flow

Bài kiểm tra

Nhà phát triển

Bạn cần viết mã để tích hợp với các nguồn dữ liệu khác, mở rộng chức năng hệ thống cốt lõi hay xây dựng một ứng dụng phức tạp?

Danh mục học tập của nhà phát triển

Xây dựng

Mở rộng

Bài kiểm tra

Quản trị viên

Bạn có cần duy trì hoạt động của hệ thống và dữ liệu, liên tục cung cấp và bảo mật toàn thời gian không?

Danh mục học tập dành cho quản trị viên

Người tư vấn theo chức năng

Bạn có phải là chuyên gia triển khai cho một lĩnh vực kinh doanh không?

Danh mục học tập dành cho người tư vấn ứng dụng theo chức năng

Bắt đầu

Tạo ứng dụng

Tạo luồng

Bài kiểm tra

Kiến trúc sư giải pháp

Bạn có thiết kế các giải pháp đáp ứng nhu cầu và ngân sách của khách hàng không?

Danh mục giải pháp kiến trúc sư

Bắt đầu

Bài kiểm tra

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).