Phím tắt và trợ năng trong công cụ thiết kế ứng dụng và công cụ thiết kế sơ đồ trang web

Microsoft cam kết làm cho các sản phẩm và dịch vụ của mình dễ dàng hơn cho tất cả mọi người. Để biết thêm thông tin, hãy xem: Trợ năng của Microsoft

Bài viết này mô tả các tính năng trợ năng có sẵn với các ứng dụng dựa trên mô hình cho người tạo ứng dụng.

Tìm hiểu thêm về phím tắt cho người dùng ứng dụng.

Lối tắt bàn phím

Nhiều người dùng nhận thấy việc sử dụng bàn phím bên ngoài với các phím tắt cho Power Apps giúp họ làm việc hiệu quả hơn.

Đối với người dùng khuyết tật về khả năng di chuyển hoặc thị lực, phím tắt dễ sử dụng hơn màn hình cảm ứng và là giải pháp thay thế cần thiết cho việc dùng chuột.

Bài viết này liệt kê các phím tắt cho Power Apps.

Công cụ thiết kế ứng dụng và công cụ thiết kế sơ đồ trang web

Tới Phím tắt (Windows) Phím tắt (máy Mac)
Đi đến phần tiếp theo hoặc thành phần chính. Ctrl + F6 Cmd + F6
Đi đến phần trước hoặc thành phần chính. Shift + Ctrl + F6 Shift + Cmd + F6
Lệnh lưu. Ctrl + S Cmd + S
Lênh Lưu và Đóng. Ctrl + Alt + S Cmd + Opt + S
Lệnh xác thực. Ctrl + Alt + V Cmd + Op t+ V
Lệnh đăng. Ctrl + Alt + P Cmd + Opt + P
Lệnh đóng. Ctrl + Q Cmd + Q
Thêm. Shift + N Shift +
Sửa. Shift + E Shift + E
Loại bỏ. Shift + R Shift + R
Tìm kiếm Bảng tùy biến. Ctrl + Shift + F Cmd + Shift + F
Mở tab Thành phần. Alt + Shift + C Opt + Shift + C
Mở tab Thuộc tính. Alt + Shift + P Opt + Shift + P
Mở tab Bắt buộc. Alt + Shift + R Opt + Shift + R
Thêm Menu. Ctrl +Alt +N Cmd + Opt +N
Sao chép thành phần công cụ thiết kế ứng dụng. Ctrl + C Cmd + C
Xóa. Phím Delete Phím Delete
Sao chép thành phần sơ đồ trang web sang bảng tạm. Ctrl + C Cmd + C
Cắt. Ctrl + X Cmd + X
Dán nội dung của bảng tạm vào sơ đồ trang web. Ctrl + V Cmd + V
Mở rộng và di chuyển sự tập trung vào khu vực thông báo trong Công cụ Thiết kế ứng dụng. Alt + Shift + N Opt + Shift + N
Thu gọn vùng thông báo được mở rộng trong Công cụ thiết kế Ứng dụng. Esc esc

Điều hướng bàn phím

Việc di chuyển trong công cụ thiết kế ứng dụng và công cụ thiết kế sơ đồ trang web bằng bàn phím cũng được hỗ trợ. Nhờ đó, những người không dùng chuột/bàn phím cảm ứng có thể di chuyển và hoàn thành các hành động.

Tới Báo chí
Chuyển đến tab tiếp theo dừng trong thứ tự tab đã xác định (từ bên trái sang phải cho các ngôn ngữ LTR và từ phải sang trái cho ngôn ngữ RTL). Thẻ
Chuyển đến điểm dừng tab trong thứ tự tab. Shift + Tab
Di chuyển đến mục tiếp theo trong danh sách hoặc menu hoặc tính năng giao diện người dùng có nhiều tùy chọn.

-HOẶC-

Di chuyển theo chiều dọc đến ngăn xếp tiếp theo.
Phím Mũi tên xuống
Di chuyển đến mục tiếp theo trong danh sách hoặc menu hoặc tính năng giao diện người dùng có nhiều tùy chọn.

-HOẶC-

Di chuyển theo chiều dọc đến ngăn xếp trước đó.
Phím Mũi tên lên
Di chuyển theo chiều ngang đến ngăn xếp tiếp theo. Phím Mũi tên phải
Di chuyển theo chiều ngang đến ngăn xếp trước đó. Phím Mũi tên trái
Mở rộng điều khiển có thể thu gọn. Mũi tên phải hoặc Enter hoặc Phím cách
Thu gọn điều khiển có thể thu gọn đã mở rộng. Mũi tên trái hoặc Enter hoặc Phím cách
Thực hiện một hành động như chọn một tùy chọn từ các nút radio, bấm vào liên kết hoặc chọn hộp kiểm. Phím cách
Kích hoạt một hành động thanh lệnh hoặc xác nhận thêm thành phần. Phím Enter
Đóng cảnh báo, hộp thoại hay menu hoặc hủy. Esc

Trình đọc màn hình

Người khuyết tật có thể dựa vào việc sử dụng các công nghệ trợ giúp (AT), chẳng hạn như bộ đọc màn hình hoặc một loạt các thiết bị đầu vào thay thế tương tác với công cụ thiết kế ứng dụng và công cụ thiết kế sơ đồ trang web.

Các trình đọc màn hình phổ biến chạy trên trình duyệt web được nêu ở đây hoạt động với công cụ thiết kế ứng dụng và công cụ thiết kế sơ đồ trang web:

Trình duyệt Jaws Trình đọc VoiceOver
Microsoft Edge Có Có Có
Google Chrome Có No No
Firefox Có No No
Safari No No Có

Thông tin về khả năng truy cập cho các trình duyệt

Để biết thêm thông tin về khả năng truy cập về trình duyệt, truy cập vào các trang web sau đây:

Xem thêm

Sử dụng phím tắt cho người dùng ứng dụng trong Power Apps

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).