Thêm bảng làm tùy chọn tra cứu trong ứng dụng của bạn

Với các ứng dụng dựa trên mô hình, để có thể tra cứu trong bảng, bạn phải thêm bảng vào ứng dụng. Ví dụ: bản ghi người liên hệ có khả năng được gán cho người dùng hoặc nhóm. Cả hai bảng này đều có mối quan hệ với bảng thông tin liên hệ.

Tra cứu thực thể với cả người dùng và nhóm có sẵn.

Tuy nhiên, nếu ứng dụng có bảng Người dùng mà không có bảng Nhóm, thì chỉ có hàng người dùng xuất hiện trong tra cứu.

Tra cứu thực thể chỉ với người dùng.

Có thể giải quyết tình trạng này bằng cách thêm bảng Nhóm vào ứng dụng thông qua Trình thiết kế ứng dụng.

  1. Truy cập Power Apps, sau đó chọn Giải pháp. Nếu không thấy mục này trong ngăn bảng điều khiển bên, hãy chọn …Thêm rồi chọn mục bạn muốn.

  2. Mở giải pháp bạn muốn rồi chọn ứng dụng dựa trên mô hình. Thao tác này sẽ mở ứng dụng trong trình thiết kế ứng dụng.

  3. Chọn tab Thành phần, chọn Thực thể (bảng), sau đó chọn Nhóm.

    Thêm bảng nhóm vào ứng dụng.

  4. Chọn Lưu, sau đó chọn Phát hành để thay đổi có hiệu lực với người dùng ứng dụng trong tổ chức.

Các bước tiếp theo

Chia sẻ ứng dụng dựa trên mô hình

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).