Sử dụng mẫu Excel và Word

Bạn có thể sử dụng các mẫu theo nhiều cách khác nhau để tăng tốc độ làm việc và cải thiện tính nhất quán. Với các mẫu Excel, bạn có thể dễ dàng tạo và chia sẻ các phân tích đã tùy chỉnh của mình với những người khác trong tổ chức. Bạn có thể sử dụng các mẫu Word để tạo tài liệu được tiêu chuẩn hóa tự động điền bằng dữ liệu của Microsoft Dataverse.

Bật và làm việc với các mẫu Excel và Word

  1. Đăng nhập vào Power Apps và ở góc trên bên phải, chọn biểu tượng Thiết đặt. (phía trên bên phải), rồi chọn Thiết đặt nâng cao.

  2. Chọn Cài đặt > Mẫu.

    Mẫu cài đặt.

  3. Trên trang Mẫu, chọn Mẫu tài liệu để làm việc với các mẫu Excel hoặc Word.

    Mẫu tài liệu.

Để biết thông tin về việc sử dụng các mẫu, hãy xem tài liệu sau đây:

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).