Quản lý chứng chỉ tùy chỉnh

Lưu ý

Từ ngày 12 tháng 10 năm 2022, cổng thông tin Power Apps sẽ trở thành Power Pages. Thông tin khác: Microsoft Power Pages hiện đã được phát hành rộng rãi (blog)
Chúng tôi sẽ sớm di chuyển và hợp nhất hướng dẫn sử dụng cổng thông tin Power Apps với hướng dẫn sử dụng Power Pages.

Khi mở rộng chức năng cổng thông tin bằng lệnh gọi API phía máy khách với Dòng cấp ẩn OAuth 2.0, tốt nhất là sử dụng chứng chỉ tùy chỉnh để tăng cường bảo mật. Bạn có thể tải lên các chứng chỉ tùy chỉnh của mình bằng trung tâm quản trị cổng thông tin Power Apps.

Quan trọng

Bạn không thể sử dụng lại cùng một chứng chỉ tùy chỉnh để thiết lập tên máy chủ lưu trữ tùy chỉnh. Xem Chứng chỉ SSL.

Thêm chứng chỉ mới

 1. Mở Trung tâm quản trị cổng thông tin Power Apps.

 2. Chọn Quản lý chứng chỉ tùy chỉnh. Khóa xác thực sẽ được hiển thị cùng với ngày hết hạn và dấu vân tay.

 3. Chọn Thêm mới để tải lên chứng chỉ mới.

 4. Chọn nút tải lên bên dưới Tệp để chọn tệp chứng chỉ .pfx. Sau khi chọn tệp, nhập mật khẩu cho chứng chỉ SSL của bạn trong trường Mật khẩu.

 5. Chọn OK để tải lên chứng chỉ đã chọn.

  Tải lên cửa sổ Chứng chỉ với nút Tải tệp lên và ô mật khẩu.

  Lưu ý

  Chứng chỉ SSL phải đáp ứng được tất cả các yêu cầu sau đây:

  • Được ký bởi một cơ quan chứng cấp chỉ tin cậy
  • Được xuất dưới dạng tệp PFX được bảo vệ bằng mật khẩu.
  • Chứa khóa riêng dài tối thiểu 2048 bit
  • Chứa tất cả chứng chỉ trung gian trong chuỗi chứng chỉ
  • Phải bật SHA2; xóa hỗ trợ SHA1 khỏi trình duyệt phổ biến
  • Tệp PFX phải được mã hóa bằng công cụ mã hóa TripleDES; cổng thông tin Power Apps không hỗ trợ mã hóa AES-256
  • Chứa một Sử dụng khóa mở rộng để xác thực máy chủ (OID = 1.3.6.1.5.5.7.3.1).

  Các bước để xuất chứng chỉ SSL dưới dạng tệp PFX được bảo vệ bằng mật khẩu có thể khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp chứng chỉ của bạn. Kiểm tra với nhà cung cấp chứng chỉ của bạn để được đề xuất. Ví dụ: một số nhà cung cấp nhất định có thể đề xuất sử dụng công cụ OpenSSL của bên thứ 3 từ OpenSSL hoặc các trang web Mã nhị phân OpenSSL.

  Quản lý tab chứng chỉ trong trung tâm quản trị cổng thông tin Power Apps.

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).