Đặt cấu hình nhà cung cấp Facebook cho cổng thông tin

Lưu ý

Từ ngày 12 tháng 10 năm 2022, cổng thông tin Power Apps sẽ trở thành Power Pages. Thông tin khác: Microsoft Power Pages hiện đã được phát hành rộng rãi (blog)
Chúng tôi sẽ sớm di chuyển và hợp nhất hướng dẫn sử dụng cổng thông tin Power Apps với hướng dẫn sử dụng Power Pages.

Như đã giải thích trong bài viết Đặt cấu hình nhà cung cấp OAuth 2.0 cho các cổng thông tin, Facebook là một trong số các nhà cung cấp danh tính sử dụng giao thức OAuth 2.0. Để bắt đầu đặt cấu hình Facebook là nhà cung cấp danh tính, hãy chọn Đặt cấu hình từ trang cài đặt nhà cung cấp.

Đặt cấu hình ứng dụng Facebook.

Bước 1. Tạo ứng dụng Facebook

Để sử dụng Facebook làm nhà cung cấp danh tính, bạn cần tạo một ứng dụng trong Facebook bằng URL chuyển hướng. Để biết các bước chi tiết về cách tạo ứng dụng trong Facebook, hãy tham khảo Facebook dành cho nhà phát triển: Tạo ứng dụng.

Lưu ý

URL trả lời được ứng dụng Facebook sử dụng để chuyển hướng người dùng đến cổng thông tin sau khi xác thực thành công. Nếu cổng thông tin của bạn sử dụng một tên miền tùy chỉnh, thì bạn có thể có URL khác với URL được cung cấp ở đây.

Để tạo ứng dụng trong Facebook

 1. Mở Bảng thông tin ứng dụng dành cho nhà phát triển Facebook.
 2. Chọn Tạo Ứng dụng.
 3. Đối với Chọn một loại ứng dụng, hãy chọn Người tiêu dùng, rồi chọn Tiếp tục.
 4. Nhập Tên hiển thị của ứng dụngEmail liên hệ ứng dụng hợp lệ.
 5. Chọn Tạo Ứng dụng. Bước này có thể yêu cầu bạn chấp nhận các chính sách của nền tảng Facebook và hoàn thành kiểm tra bảo mật trực tuyến.
 6. Khi đang trong bảng điều khiển cho ứng dụng mới, đi đến tab Cài đặt > Cơ bản và thêm chi tiết sau đây:
  • Miền ứng dụng (tùy chọn). Ví dụ, contoso.powerappsportals.com.
  • URL chính sách quyền riêng tư: URL cho chính sách quyền riêng tư, phải được truy cập ẩn danh; tuân theo chính sách quyền riêng tư của Facebook.
  • Xóa dữ liệu người dùng: Sử dụng URL gọi lại hoặc URL hướng dẫn để xóa dữ liệu người dùng theo chính sách của Facebook.
  • Mục đích ứng dụng phù hợp.
  • Chọn Thêm nền tảng, sau đó chọn Trang web với URL trang web: https://contoso.powerappsportals.com/ or https://contoso.powerappsportals.com/signin-facebook
 7. Chọn Lưu thay đổi.
 8. Chọn Thêm sản phẩm từ ngăn bên trái.
 9. Chọn Thiết lập cho Đăng nhập Facebook.
 10. Chọn Web và URL cho nền tảng đã nhập trước đó được hiển thị.
 11. Chọn Lưu.
 12. Chọn Thiết đặt trong phần Đăng nhập Facebook.
 13. Trong URI chuyển hướng OAuth hợp lệ, hãy nhập URL cổng thông tin theo định dạng sau: https://contoso.powerappsportals.com/signin-facebook
 14. Chọn Lưu thay đổi ở góc dưới cùng bên phải của trang.
 15. Chọn Thiết đặt ở ngăn bên trái.
 16. Chọn Nhận quyền truy cập nâng cao trong thông báo cho biết "Ứng dụng của bạn có quyền truy cập thông thường vào public_profile. Để sử dụng Đăng nhập Facebook, hãy chuyển đổi public_profile to Advanced Access.". Bạn cũng có thể chọn Đánh giá ứng dụng từ ngăn bên trái, rồi chọn Quyền và Tính năng thay thế.
 17. Chọn Nhận quyền truy cập nâng cao cho public_profile.
 18. Xác nhận thay đổi. Bước này có thể yêu cầu bạn chấp nhận các chính sách của nền tảng Facebook và hoàn thành kiểm tra bảo mật trực tuyến.
 19. Ở giữa trên cùng của màn hình, đối với Chế độ ứng dụng, chọn Trực tiếp. Bạn sẽ được yêu cầu kiểm tra, vì vậy hãy chọn Bắt đầu kiểm tra.
 20. Đánh gia và xác nhận chứng nhận sử dụng dữ liệu, chứng nhận các chính sách tuân thủ, sau đó chọn Gửi.
 21. Sau khi xác minh kiểm tra việc sử dụng dữ liệu, ở giữa trên cùng của màn hình, đối với Chế độ ứng dụng, chọn Trực tiếp.
 22. Chọn Thiết đặt > Cơ bản và lưu ý răng ID ứng dụngKhóa bí mật ứng dụng sẽ được sử dụng trong bước tiếp theo để định cấu hình cổng thông tin Power Apps.

Bước 2. Đặt cấu hình thiết đặt trang

Sau khi bạn đã tạo ứng dụng trong Facebook, đặt cấu hình thiết đặt trang web cho nhà cung cấp:

 • ID khách hàng : ID ứng dụng duy nhất được Facebook tạo cho ứng dụng của bạn (ID ứng dụng trong Facebook dành cho các nhà phát triển).
 • Mã bí mật máy khách: Khóa bí mật ứng dụng cho ứng dụng Facebook (Khóa bí mật ứng dụng trong Facebook dành cho các nhà phát triển).

(Tùy chọn) Bước 3. Thiết đặt bổ sung

Để định cấu hình Cài đặt bổ sung cho nhà cung cấp Facebook , hãy xem Định cấu hình cài đặt bổ sung cho nhà cung cấp OAuth 2.0.

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).