Đặt cấu hình nhà cung cấp Microsoft cho cổng thông tin

Lưu ý

Từ ngày 12 tháng 10 năm 2022, cổng thông tin Power Apps sẽ trở thành Power Pages. Thông tin khác: Microsoft Power Pages hiện đã được phát hành rộng rãi (blog)
Chúng tôi sẽ sớm di chuyển và hợp nhất hướng dẫn sử dụng cổng thông tin Power Apps với hướng dẫn sử dụng Power Pages.

Như đã giải thích trong bài viết Đặt cấu hình nhà cung cấp OAuth 2.0 cho các cổng thông tin, Microsoft là một trong số các nhà cung cấp danh tính sử dụng giao thức OAuth 2.0. Để bắt đầu đặt cấu hình Microsoft làm nhà cung cấp danh tính, hãy chọn Cấu hình từ trang thiết đặt nhà cung cấp.

Đặt cấu hình ứng dụng Microsoft.

Bước 1. Tạo ứng dụng Microsoft

Trên các bước cấu hình nhà cung cấp danh tính, bạn sẽ thấy URL trả lời cho cổng thông tin của bạn ở bước 1. Bạn cần phải tạo một ứng dụng trong cổng thông tin Azure với URL trả lời này. Để được hướng dẫn từng bước, hãy truy cập Hướng dẫn bắt đầu nhanh: Đăng ký ứng dụng với nền tảng nhận dạng Microsoft.

Lưu ý

URL trả lời được ứng dụng Microsoft sử dụng để chuyển hướng người dùng đến cổng sau khi xác thực thành công. Nếu cổng thông tin của bạn sử dụng một tên miền tùy chỉnh, thì bạn có thể có URL khác với URL được cung cấp ở đây.

Bước 2. Đặt cấu hình thiết đặt trang

Sau khi bạn đã tạo ứng dụng trong cổng thông tin Azure, hãy đặt cấu hình thiết đặt trang web cho nhà cung cấp:

  • ID máy khách: ID ứng dụng duy nhất do Microsoft tạo cho ứng dụng của bạn.
  • Mã bí mật máy khách: Mã bí mật máy khách do Microsoft tạo cho ứng dụng của bạn.

(Tùy chọn) Bước 3. Thiết đặt bổ sung

Để định cấu hình Cài đặt bổ sung cho nhà cung cấp Microsoft, hãy xem Định cấu hình cài đặt bổ sung cho nhà cung cấp OAuth 2.0.

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).