Sử dụng cổng thông tin Giám sát và ứng phó khẩn cấp dành cho chính quyền khu vực

Nhân viên bệnh viện gặp khó khăn trong việc đáp ứng sự gia tăng số lượng bệnh nhân trong khi quản lý chuỗi cung ứng trong trường hợp khẩn cấp. Bằng cách sử dụng cổng thông tin Giám sát và ứng phó khẩn cấp dành cho chính quyền khu vực, nhân viên y tế có thể nhanh chóng xem và thêm dữ liệu cho máy thở, nhân viên, bệnh nhân xuất viện chờ xử lý và các bệnh nhân liên quan đến COVID-19.

Điểm nhanh cổng thông tin

Duyệt đến cổng thông tin Power Apps để làm việc với nhân viên, thiết bị, vật tư, bệnh nhân và các lĩnh vực khác. Phần sau đây hướng dẫn bạn qua những gì bạn có thể truy cập, gửi hoặc cập nhật với tư cách là người dùng nhân viên y tế của cổng thông tin.

Điểm nhanh cổng thông tin

Bạn có thể sử dụng các thiết bị di động và trình duyệt web mới nhất khi sử dụng cổng thông tin Giám sát và ứng phó khẩn cấp dành cho chính quyền khu vực, trừ iPad của Apple.

Bắt đầu với cổng thông tin

Khi truy cập cổng thông tin, bạn có thể chọn đăng nhập, hoặc yêu cầu truy nhập nếu là lần truy cập đầu tiên:

Màn hình trang chủ

Chọn Đăng nhập sau khi bạn đã nhập thông tin xác thực. Chọn Quy đổi lời mời nếu bạn muốn quy đổi lời mời. Bạn cũng có thể chọn yêu cầu truy nhập bằng cách sử dụng tùy chọn Yêu cầu nếu bạn chưa có sẵn tài khoản.

Bắt đầu

Yêu cầu truy nhập

Nhập họ tên, địa chỉ email và số điện thoại của bạn để yêu cầu truy nhập cổng thông tin. Để chọn tổ chức mẹ, hãy sử dụng biểu tượng tìm kiếm rồi lựa chọn tổ chức mẹ hoặc tìm kết quả phù hợp.

Bạn có thể chọn một vai trò khi yêu cầu truy nhập. Vai trò Quản trị viên tổ chức mẹ cho phép bạn quản lý các tác vụ quản trị. Vai trò Nhân viên y tế tổ chức cho phép bạn gửi các thông tin liên quan đến y tế. Vai trò Người xem báo cáo được dùng để xem nhiều bảng thông tin bằng cách sử dụng cổng thông tin Giám sát và ứng phó khẩn cấp của chính quyền khu vực. Đối với người xem báo cáo từ tổ chức khu vực mà không liên kết với tổ chức nào ở cấp độ mẹ, bạn có thể chọn vai trò Người xem báo cáo khu vực để xem bảng thông tin bằng cách dùng cổng Giám sát và ứng phó khẩn cấp của chính quyền khu vực. Để biết thêm thông tin về các vai trò, hãy đi đến phần Người dùng trong Tác vụ quản trị.

Sau khi gửi yêu cầu truy nhập, bạn sẽ nhận được xác nhận trên cổng thông tin và một email sau khi chúng tôi đã xử lý yêu cầu truy nhập của bạn.

Xác nhận yêu cầu truy nhập

Quy đổi lời mời

Chọn Quy đổi lời mời nếu bạn đã nhận được thư mời có mã lời mời là:

Quy đổi lời mời

Bạn có thể chọn hộp kiểm Tôi hiện đã có tài khoản nếu bạn biết rằng tài khoản của bạn hiện đã có trong giải pháp.

Chọn Đăng ký để bắt đầu quy trình đăng ký và cung cấp chi tiết của bạn để lưu trong tài khoản.

Đăng nhập

Nếu bạn đã có sẵn địa chỉ email và mật khẩu, hãy nhập chi tiết của bạn, sau đó chọn Đăng nhập. Bạn có thể lưu thông tin xác thực của mình bằng hộp kiểm Ghi nhớ tôi nếu bạn không chia sẻ thiết bị mà bạn sử dụng với bất kỳ ai.

Nếu quên mật khẩu, bạn có thể sử dụng tùy chọn Quên mật khẩu của bạn? để nhận email đặt lại mật khẩu:

Đăng nhập

Sau khi đăng nhập vào cổng thông tin, bạn sẽ nhìn thấy bộ chọn Hệ thống bệnh viện, VùngCơ sở trước khi bạn có thể bắt đầu gửi dữ liệu:

Quản lý tài nguyên của bạn

Nhập các lựa chọn của bạn trước khi chuyển sang bước tiếp theo. Bạn có thể sử dụng nút tìm kiếm để tra cứu bản ghi và tìm kiếm bệnh viện, vùng hoặc cơ sở mong muốn:

Tra cứu bản ghi

Quản lý hồ sơ người dùng

Sau khi đăng nhập, bạn có thể chọn tùy chọn Xem hồ sơ từ phía trên bên phải màn hình để xem và quản lý hồ sơ của mình:

Xem hồ sơ

Xem hồ sơ

Khi chọn hồ sơ ở phía trên bên phải màn hình, bạn có thể chọn tùy chọn Xem hồ sơ để kiểm tra và cập nhật thông tin hồ sơ của mình:

Hồ sơ người dùng

Đổi mật khẩu

Chọn Đổi mật khẩu từ phía bên trái trên trang hồ sơ để đổi mật khẩu tài khoản của bạn:

Đổi mật khẩu

Thay đổi Email

Chọn Thay đổi Email để thay đổi địa chỉ email của bạn:

Thay đổi email

Lưu ý

Bạn sẽ nhìn thấy lời nhắc để xác nhận địa chỉ email của mình nếu địa chỉ đó chưa được xác minh khi bạn truy cập trang hồ sơ. Ngoài ra, một dấu chấm than (!) cũng xuất hiện cạnh tùy chọn Thay đổi email ở phía bên trái. Lời nhắc sẽ biến mất sau khi bạn xác nhận địa chỉ email của mình.

Thành phần cổng thông tin

Cổng thông tin Giám sát và ứng phó khẩn cấp dành cho chính quyền khu vực bao gồm các thành phần sau:

 • Số lượng giường
  Thu thập thông tin chi tiết về giấy phép giường bệnh, công suất, mức độ cấp tính, số giường sẵn dùng và dữ liệu vượt mức.

 • Nhân viên
  Thu thập trạng thái của RN theo vị trí trong cơ sở đó.

 • Thiết bị
  Thu thập chi tiết thiết bị như máy thở và thiết bị NIPPV.

 • Nhà cung cấp
  Thu thập nguồn cung cấp chính để theo dõi, quản lý và dự báo hàng tồn kho hiệu quả hơn.

 • Số liệu thống kê về COVID-19
  Thu thập trạng thái về số lượng bệnh nhân đang được điều tra cho COVID-19 và số lượng xét nghiệm dương tính.

Số lượng giường

Chọn Công suất giường để cập nhật thông tin bệnh nhân, giường và khả năng nhân sự cho vị trí đã chọn:

Số lượng giường

Tùy chọn và mô tả

Công suất giường bệnh chăm sóc cấp tính và ICU nội trú sẵn dùng

Là số giường nội trú cho bệnh nhi hoặc người lớn sẵn dùng tại các địa điểm chăm sóc Cấp tính hoặc ICU.

Tên tùy chọn Mô tả
Số giường ICU (Phòng AIIR) đang sử dụng Số giường bệnh tại Khu chăm sóc tích cực (ICU) tại Phòng cách ly áp lực âm hiện đang được sử dụng.
Số giường ICU (Phòng không phải AIIR) đang sử dụng Số giường ICU tại các phòng không phải AIIR hiện đang được sử dụng.
Số giường chăm sóc cấp tính (Phòng AIIR) đang sử dụng Số giường chăm sóc cấp tính (Phòng AIIR) hiện đang được sử dụng.
Số giường chăm sóc cấp tính (Phòng không phải AIIR) đang sử dụng Số giường chăm sóc cấp tính (Phòng không phải AIIR) hiện đang được sử dụng.

Lưu ý

Nếu công suất không được đặt giá trị tối thiểu là 1 tại cơ sở đã chọn, thì các tùy chọn về mức độ sử dụng giường bệnh nhi khoa sẽ bị tắt.

Mức độ sử dụng giường bệnh nội trú sẵn dùng tại khu vực khác

Mức độ sử dụng giường bệnh nội trú sẵn dùng tại các khu vực khác ngoài Khu chăm sóc cấp tính và ICU.

Tên tùy chọn Mô tả
Số giường ICU sơ sinh đang sử dụng Số giường ICU sơ sinh hiện đang được sử dụng.
Số giường tại khu Quá tải/Dự phòng/Mở rộng đang sử dụng Số giường tại khu Quá tải/Vượt mức/Mở rộng hiện đang được sử dụng.
Số giường tại những khu nội trú khác đang sử dụng Số giường tại những khu nội trú khác hiện đang được sử dụng.
Số chỗ cho người chết đang sử dụng Số chỗ cho người chết hiện đang được sử dụng.
Lưu ý: Chỉ hiển thị nếu Tổng công suất nhà xác cho các cơ sở được chọn là ít nhất 1.

Công suất giường bệnh nội trú sẵn dùng và vượt mức

Chọn xem cơ sở của bạn có đáp ứng công suất giường bệnh nội trú sẵn dùng, và có thể đáp ứng vượt mức công suất giường bệnh nội trú sẵn dùng hay không. Nếu không, hãy chọn lý do phù hợp.

Tên tùy chọn Mô tả
Cơ sở của bạn có được bố trí nhân viên cho các giường được cấp phép với công suất tối đa không? Có/Không. Nếu câu trả lời là Không, bạn có thể chọn một hoặc nhiều lý do sau:
- Nhân viên
- Không gian
- PPE
- Thiết bị
- Số lượng bệnh nhân ít
Bạn có khả năng bổ sung số giường được cấp phép không? Có/Không. Nếu câu trả lời là Không, bạn có thể chọn một hoặc nhiều lý do sau:
- Nhân viên
- Không gian
- PPE
- Thiết bị
- Số lượng bệnh nhân ít

Lần gửi trước

Khi mở Công suất giường bệnh hoặc bất cứ thành phần nào khác, chẳng hạn như Nhân viên, Thiết bị, Vật tư hay Số liệu thống kê về COVID-19, bạn có thể thấy ngày, giờ và người gửi mới nhất.

Khi chọn 1 trường cụ thể, bạn cũng có thể xem các giá trị trước đây được gửi đến trường:

Giá trị trước đây

Nhân viên

Gửi biểu mẫu Cập nhật nhân viên chứa thông tin chi tiết về nhân viên:

Chi tiết nhân viên

Tùy chọn và mô tả

Các tùy chọn về nhân viên sẽ tùy thuộc vào các yêu cầu của tổ chức bạn. Hãy tham khảo các tài nguyên của tổ chức bạn để xem mô tả về các tùy chọn nhân viên. Dùng câu hỏi ở cuối biểu mẫu để thêm thông tin chi tiết về các nhóm không được liệt kê trong biểu mẫu này.

Thiết bị

Gửi chi tiết thiết bị như máy thở và thiết bị NIPPV:

Chi tiết thiết bị

Tùy chọn và mô tả

Tên tùy chọn Mô tả
Máy thở Số lượng máy thở đang sử dụng.
NIPPV (Máy thở áp lực dương không xâm lấn) Số lượng thiết bị NIPPV (Máy thở áp lực dương không xâm lấn) đang sử dụng.

Nhà cung cấp

Gửi thông tin chi tiết về kho vật tư, chẳng hạn như vật tư có sẵn, phương pháp sử dụng (sử dụng kéo dài hoặc tái sử dụng) và khả năng tìm nguồn vật tư:

Chi tiết vật tư

Tùy chọn và mô tả

Các tùy chọn về vật tư sẽ tùy thuộc vào yêu cầu của tổ chức bạn. Tham khảo tài nguyên tổ chức của bạn để biết mô tả về tên mặt hàng cung cấp.

Lưu ý

Các giá trị mục hàng cung ứng tồn kho phải ở định dạng số. Số lượng vật tư cung cấp cho thành phần cá nhân. Ví dụ: mặt nạ N-95 được tính theo từng mặt nạ riêng lẻ thay vì đếm số lượng hộp chứa mặt nạ.

Cân nhắc về vật tư

Số liệu thống kê về COVID-19

Gửi chi tiết cụ thể về COVID-19 bằng cách sử dụng biểu mẫu Chỉ số COVID-19:

Số liệu thống kê

Tùy chọn và mô tả

Số liệu thống kê COVID-19 bao gồm thông tin chi tiết về số bệnh nhân nghi ngờđã xác nhận nhiễm COVID-19 .

Giường bệnh nội trú

Gửi thông tin về giường bệnh nội trú:

Tên tùy chọn  Mô tả 
Tổng số bệnh nhân nhập viện Tổng số bệnh nhân hiện đang nằm viện.
Bệnh nhân nhập viện ngày trước Tổng số bệnh nhân mới nhập viện.
Tổng số bệnh nhân nhập viện và thở máy Số bệnh nhân hiện đang nằm viện và dùng máy thở.
Tổng số bệnh nhân khởi phát nhập viện Tổng số bệnh nhân khởi phát COVID-19 thuộc diện nghi ngờ hoặc đã xác nhận (sau 14 ngày trở lên) nhập viện vì tình trạng không phải COVID-19.
Bệnh nhân khởi phát nhập viện ngày trước Số bệnh nhân khởi phát nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19 vào ngày hôm trước; và ngày hôm trước là 14 ngày hoặc hơn kể từ khi nhập viện.

Khoa cấp cứu/Khu quá tải

Chỉ khả dụng nếu cơ sở hỗ trợ khoa cấp cứu hoặc khu quá tải.

Tên tùy chọn  Mô tả 
Đang chờ giường bệnh Số bệnh nhân đang chờ giường bệnh.
Đang dùng máy thở và chờ giường bệnh Số bệnh nhân dùng máy thở đang chờ giường bệnh.

Tất cả địa điểm

Tên tùy chọn  Mô tả 
Tử vong hôm trước. Số lượng bệnh nhân nghi nhiễm hoặc đã xác nhận nhiễm COVID-19 đã tử vòng vào ngày hôm trước (bao gồm bệnh viện, khoa cấp cứu và mọi khu quá tải).

Tùy chọn chung về cổng thông tin

Trong phần này, hãy tìm hiểu về những tùy chọn chung có sẵn trên cổng thông tin Ứng phó khẩn cấp của khu vực.

Gửi biểu mẫu

Sau khi gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bạn sẽ nhận được xác nhận đã gửi. Sau đó, bạn có thể quay lại trang chủ bằng cách chọn Truy cập trang chủ:

Gửi biểu mẫu

Đăng xuất

Bạn có thể đăng xuất khỏi ứng dụng bằng cách sử dụng biểu tượng hồ sơ ở phía trên bên phải của màn hình.  

Đăng xuất

Chuyển đổi cơ sở

Chuyển đổi cơ sở bất kỳ lúc nào bằng cách chọn tên cơ sở ở phía trên bên phải của màn hình.

Chuyển đổi cơ sở

Nếu bạn sử dụng thiết bị di động, hãy dùng nút ở phía trên cùng bên phải rồi chọn tên của cơ sở cần chuyển đổi:

Chuyển đổi cơ sở trên thiết bị di động

Từ bất kỳ trang nào, bạn luôn có thể quay trở lại trang chủ bằng cách chọn phòng ban/bộ phận ở góc trên cùng bên trái của màn hình:

Điều hướng

Bạn cũng có thể quay lại trang trước đó, chẳng hạn như quay lại Trang chủ:

Điều hướng

Vấn đề và phản hồi

 • Để báo cáo sự cố bằng giải pháp Giám sát và ứng phó khẩn cấp dành cho chính quyền khu vực, hãy truy cập https://aka.ms/rer-issues.

 • Để biết phần hồi về giải pháp Giám sát và ứng phó khẩn cấp dành cho chính quyền khu vực, hãy truy cập https://aka.ms/rer-feedback.