Thêm ứng dụng vào Microsoft Teams

Microsoft Teams là một nền tảng cộng tác dựa trên trò chuyện được xây dựng trên công nghệ Office 365. Bạn có thể tùy chỉnh trải nghiệm Teams bằng cách thêm ứng dụng canvas Power Apps cho các kênh của bạn trong Teams.

Để biết thông tin chi tiết về cách thêm ứng dụng mẫu Trưng bày sản phẩm vào kênh Teams, sau đó mở ứng dụng từ kênh này, hãy xem Nhúng ứng dụng canvas làm ứng dụng tab trong phần Power Apps và tích hợp Teams.

Nhúng ứng dụng trong Microsoft Teams.

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).