Обърнато обучение с PowerPoint Recorder

Начинаещи
K-12 Educator
PowerPoint

Използвайте PowerPoint Recorder, за да промените обучението, да предоставите съдържание на учениците извън клас и да подобрите резултатите на учениците.

Цели на обучението

В този модул ще:

  • Опишете принципите на гъвкавото обучение и как да ги прилагате в класната стая
  • Обяснете как да създавате обърнати уроци с помощта на PowerPoint Recorder
  • Изграждане на обърнат урок за използване с учениците

Предварителни компоненти

Няма