Quant a la col·laboració amb plantilles d'equip

L'ús d'equips és opcional, però és una bona eina per compartir informació i col·laborar amb els usuaris d'altres unitats de negoci. Un equip és un grup d'usuaris. Com a grup, podreu fer el seguiment de la informació sobre les files i fer les tasques assignades d'una manera molt més eficient i coordinada. Com que un equip pertany a una sola unitat de negoci, pot incloure usuaris d'altres unitats de negoci. Un usuari es pot associar amb més d'un equip.

Hi ha dos tipus d'equips amb els quals podeu treballar: propietari i accés.

  • Un equip propietari posseeix files i té funcions de seguretat assignades a l'equip. Els privilegis de l'equip estan definits per aquestes funcions de seguretat. A més dels privilegis proporcionats per les funcions de seguretat de l'equip, els usuaris tenen privilegis definits per les seves funcions de seguretat individuals i per les funcions d'altres equips dels quals són membres. Un equip té tots els drets d'accés sobre les files que són propietat de l'equip.

  • Un equip d'accés no té cap fila en propietat ni cap funció de seguretat assignada a l'equip. Els usuaris tenen privilegis definits per les seves funcions de seguretat individuals i per les funcions d'altres equips dels quals són membres. Les files es comparteixen amb un equip d'accés i als membres de l'equip se'ls concedeixen drets d'accés sobre les files, com ara drets de lectura, escriptura o addició.

Un equip d'accés es pot crear manualment (creat per l'usuari) o automàticament (administrat pel sistema). Podeu compartir diverses files amb un equip d'accés creat per l'usuari. Es crea un equip administrat pel sistema per a una fila específica i altres files no es poden compartir amb aquest equip. Per als equips administrats pel sistema, heu de proporcionar una plantilla d'equip que el sistema utilitzarà per crear un equip. En aquesta plantilla heu de definir el tipus de taula i els drets d'accés sobre la fila que es concedeixen als membres de l'equip quan es crea l'equip. Una plantilla d'equip es mostra com una llista a tots els formularis de fila per a la taula especificada. Quan afegiu el primer usuari a la llista, es crea l'equip d'accés real d'aquesta fila. Podeu afegir i suprimir membres de l'equip utilitzant aquesta llista. La plantilla de l'equip s'aplica a les files del tipus de taula especificada i les taules relacionades, segons les normes en cascada. Per donar als membres un accés diferent a la fila, podeu proporcionar diverses plantilles d'equip i que cadascuna especifiqui uns drets d'accés diferents. Per exemple, podeu crear una plantilla d'equip per a la taula de compte amb dret d'accés de lectura, la qual cosa permet als membres de l'equip visualitzar el compte especificat. Per a un altre equip que requereix més accés al mateix compte, podeu crear una plantilla d'equip amb drets de lectura, escriptura, ús compartit i altres drets d'accés.

Només les taules habilitades per als equips d'accés administrats pel sistema es poden especificar a la plantilla.

Si canvieu els drets d'accés a la plantilla de l'equip, els canvis només s'apliquen als nous equips d'accés administrats pel sistema. Els equips existents no es veuen afectats.

Per obtenir informació sobre com crear una plantilla d'equip, com habilitar una taula per als equips d'accés administrats pel sistema i com personalitzar el formulari de taula per afegir la plantilla d'equip, vegeu Crear una plantilla d'equip i afegir-la a un formulari de taula.

Consulteu també

Crear una plantilla d'equip i afegir-la a un formulari de taula
Administrar equips