Capes de solucions

La superposició de solucions s'implementa a nivell del component. Les solucions administrades i no administrades existeixen en diferents capes dins d'un entorn del Microsoft Dataverse. Al Dataverse, hi ha dues capes diferents:

 • Capa no administrada Totes les solucions no administrades importades i les personalitzacions ad hoc existeixen en aquesta capa. Totes les solucions no administrades comparteixen una única capa no administrada.

 • Capes administrades Totes les solucions administrades importades i la solució del sistema existeixen en aquest nivell. Quan s'instal·len diverses solucions administrades, l'última que s'instal·la està a sobre de la solució administrada que s'ha instal·lat abans. Això significa que la segona solució instal·lada pot personalitzar la que s'instal·la abans. Quan dues solucions administrades tenen definicions conflictives, el comportament en temps d'execució és "L'última guanya" o s'implementa una lògica de combinació. Si desinstal·leu una solució administrada, la solució administrada a sota pren efecte. Si desinstal·leu totes les solucions administrades, s'aplica el comportament per defecte dins de la solució del sistema. A la base del nivell de les capes administrades hi ha la capa del sistema. La capa del sistema conté les entitats i els components necessaris perquè funcioni la plataforma.

Exemple de capa de solució per a un component, com ara un formulari o una visualització.

Capes dins d'una solució administrada

Per a cada component administrat, hi ha capes dins d'una solució, que en funció de si s'han importat un o més pedaços o una actualització pendent a la solució pot incloure les següents capes:

 • Base Situada a la part inferior de la capa de la solució, "pila" és la capa base. Aquesta capa inclou l'editor de solucions, que identifica el propietari del component i les propietats administrades que hi estan associades.

 • Superior La capa superior està considerada com a capa actual i defineix el comportament del temps d'execució del component. La capa superior pot ser una actualització o un pedaç o, si no s'ha aplicat cap pedaç ni actualització a la solució, la solució base determina el comportament del temps d'execució del component.

 • Capes afegides a partir d'actualitzacions:

  • Pedaços Si el component té un o diversos pedaços de solució importats, s'apilen a la part superior de la capa base, amb el pedaç més recent sobre el pedaç anterior.

  • Actualització pendent Si s'importa una actualització per etapes (anomenada Actualització), resideix a la part superior de les capes base i de pedaç (si n'hi ha).

Exemple de capes dins d'una solució

Important

No es recomana l'ús de pedaços. Més informació: Crear pedaços de solució

A la imatge següent es mostra un exemple de capes de solució per a una columna personalitzada que visualitza la solució de base, un pedaç i una actualització pendent.

Capes de solucions

Per obtenir informació sobre com visualitzar les capes d'un component d'una solució, vegeu Capes de solucions.

Comportament de combinació

Els creadors de solucions han d'entendre el comportament de combinació en actualitzar una solució o quan s'instal·len diverses solucions que afecten el mateix component. Heu de tenir en compte que només es combinaran els tipus de components aplicació basada en models, formulari i mapa del lloc. Tots els altres components fan servir el comportament "El nivell superior guanya".

Comportament "guanya la superior"

Tret dels components de l'aplicació basada en model, el formulari i el mapa del lloc, els altres components de la solució utilitzen un comportament de "guanya la superior" en què la capa que resideix a la part superior determina com funciona el component en temps d'execució de l'aplicació. Una capa superior es pot introduir amb una actualització per fases (pendent).

Capa superior introduïda amb una actualització pendent

Aquest és un exemple d'un comportament de component de guanya la superior, introduït per una fase d'actualització en una solució. Més informació: Aplicar l'actualització a l'entorn de destinació

 1. La capa superior (base) actual té la propietat Longitud màxima de la columna de text Comentaris de la taula de comptes que utilitza el valor per defecte de 100.

  Component de la taula en la solució base.

 2. Una actualització de la solució s'importa amb la fase de l'opció d'actualització, que crea una nova capa superior. L'actualització pendent inclou la columna de text Comentaris de la taula de comptes amb el valor de propietat Longitud màxima canviat a 150.

  Capa activa introduïda a la part superior de la capa base.

En aquesta situació, la columna Comentaris dels registres de compte permetrà un màxim de 150 caràcters durant el temps d'execució de l'aplicació.

Comportament de combinació d'actualització de la solució

Com es descriu a la secció anterior, els pedaços i l'actualització per etapes s'apilen a la part superior de la solució de base. Per combinar-les, seleccioneu Aplica l'actualització des de l'àrea Solucions al Power Apps, que aplana les capes i crea una solució de base nova.

Comportament de combinació de diverses solucions

En preparar la solució administrada per a la distribució, cal tenir en compte que pot ser que un entorn tingui diverses solucions instal·lades o que altres solucions s'hi puguin instal·lar en el futur. Creeu una solució que segueixi les millors pràctiques per tal que la solució no interfereixi amb altres solucions. Més informació: Utilitzar solucions segmentades

Els processos que el Dataverse fa servir per combinar les personalitzacions destaquen el manteniment de la funcionalitat de la solució. Tot i que es fan tots els esforços per conservar la presentació, algunes incompatibilitats entre les personalitzacions poden requerir que la resolució computada canviï alguns detalls de presentació a favor del manteniment de la funcionalitat de personalització.

Consulteu també

Entendre com es combinen les solucions administrades