Správa šířky pásma sítě pro obsah

Abyste mohli spravovat šířku pásma sítě, která se používá pro proces správy obsahu Configuration Manager, můžete použít integrované ovládací prvky pro plánování a omezování. Můžete také použít předpřipravený obsah. Následující části popisují tyto možnosti podrobněji.

Plánování a omezování

Když vytvoříte balíček, změníte cestu ke zdroji obsahu nebo aktualizujete obsah v distribučním bodě, zkopírují se soubory ze zdrojové cesty do knihovny obsahu na serveru lokality. Potom se obsah zkopíruje z knihovny obsahu na serveru lokality do knihovny obsahu v distribučních bodech. Když jsou zdrojové soubory obsahu aktualizovány a zdrojové soubory již byly distribuovány, Configuration Manager načte pouze nové nebo aktualizované soubory a pak je odešle do distribučního bodu.

Pro komunikaci typu site-to-site a pro komunikaci mezi serverem lokality a vzdáleným distribučním bodem můžete použít ovládací prvky plánování a omezování. Pokud je šířka pásma sítě omezená i po nastavení ovládacích prvků plánování a omezování, můžete zvážit předběžné nastavení obsahu v distribučním bodě.

V Configuration Manager můžete nastavit plán a určit nastavení omezování ve vzdálených distribučních bodech, které určují, kdy a jak se má distribuce obsahu provádět. Každý vzdálený distribuční bod může mít různé konfigurace, které pomáhají řešit omezení šířky pásma sítě ze serveru lokality do vzdáleného distribučního bodu. Ovládací prvky pro plánování a omezování vzdáleného distribučního bodu jsou podobné nastavení pro standardní adresu odesílatele. V tomto případě jsou nastavení používána novou komponentou s názvem Správce přenosu balíčků.

Správce přenosu balíčků distribuuje obsah ze serveru lokality jako primární nebo sekundární lokality do distribučního bodu, který je nainstalován v systému lokality. Nastavení omezení se zadává na kartě Rychlostní limity a nastavení plánování se zadává na kartě Plán pro distribuční bod, který není na serveru lokality. Nastavení času závisí na časovém pásmu odesílající lokality, nikoli na distribučním bodu.

Důležité

Karty Omezení rychlosti a Plán se zobrazují pouze ve vlastnostech distribučních bodů, které nejsou nainstalovány na serveru lokality.

Další informace najdete v tématu Instalace a konfigurace distribučních bodů pro Configuration Manager.

Předpřipravený obsah

Před distribucí obsahu můžete připravit obsah tak, aby se soubory obsahu přidaly do knihovny obsahu na serveru lokality nebo distribučním bodě. Vzhledem k tomu, že soubory obsahu jsou již v knihovně obsahu, nepřenesou se po síti při distribuci obsahu. Můžete připravit soubory obsahu pro aplikace a balíčky.

V konzole Configuration Manager vyberte obsah, který chcete připravit, a pak použijte Průvodce vytvořením souboru připraveného obsahu. Tím se vytvoří komprimovaný soubor předzpracovaného obsahu, který obsahuje soubory a přidružená metadata k obsahu. Pak můžete ručně importovat obsah na serveru lokality nebo distribučním bodě. Všimněte si následujících bodů:

 • Při importu souboru předzpracovaného obsahu na server lokality se soubory obsahu přidají do knihovny obsahu na serveru lokality a pak se zaregistrují v databázi serveru lokality.

 • Při importu souboru předzpracovaného obsahu do distribučního bodu se soubory obsahu přidají do knihovny obsahu v distribučním bodě. Na server lokality se odešle stavová zpráva, která lokalitu informuje, že obsah je k dispozici v distribučním bodě.

Volitelně můžete distribuční bod nakonfigurovat jako předpřipravený , abyste mohli spravovat distribuci obsahu. Když pak distribuujete obsah, můžete zvolit, jestli chcete:

 • Obsah v distribučním bodě vždy předefinujte.

 • Příprava počátečního obsahu balíčku a následné použití standardního procesu distribuce obsahu, pokud dojde k aktualizacím obsahu.

 • Pro obsah v balíčku vždy používejte standardní proces distribuce obsahu.

Určení, jestli se má připravit obsah

Zvažte předběžné nastavení obsahu pro aplikace a balíčky v následujících scénářích:

 • Řešení problému s omezenou šířkou pásma sítě ze serveru lokality do distribučního bodu. Pokud plánování a omezování nestačí k uspokojení vašich obav o šířku pásma, zvažte předběžné nastavení obsahu v distribučním bodě. Každý distribuční bod má nastavení Povolit tento distribuční bod pro předpřipravený obsah , které můžete zvolit ve vlastnostech distribučního bodu. Když tuto možnost povolíte, distribuční bod se identifikuje jako předpřipravený distribuční bod a můžete zvolit, jak bude obsah spravován pro jednotlivé balíčky.

  Následující nastavení jsou k dispozici ve vlastnostech aplikace, balíčku, balíčku ovladače, spouštěcí bitové kopie, instalačního programu operačního systému a image. Tato nastavení umožňují zvolit způsob správy distribuce obsahu na vzdálených distribučních bodech, které jsou identifikovány jako předpřipravené:

  • Automaticky stahovat obsah při přiřazení balíčků k distribučním bodům: Tuto možnost použijte, pokud máte menší balíčky a nastavení plánování a omezování poskytuje dostatečnou kontrolu nad distribucí obsahu.

  • Stahovat pouze změny obsahu distribučního bodu: Tuto možnost použijte, pokud očekáváte, že budoucí aktualizace obsahu v balíčku budou obecně menší než počáteční balíček. Můžete například připravit aplikaci, jako je Microsoft 365 Apps, protože počáteční velikost balíčku je větší než 700 MB a je příliš velký pro odeslání přes síť. Aktualizace obsahu tohoto balíčku však můžou být menší než 10 MB a je možné je distribuovat po síti. Dalším příkladem můžou být balíčky ovladačů, kde je počáteční velikost balíčku velká, ale přírůstkové přidání ovladačů do balíčku může být malé.

  • Ručně zkopírujte obsah v tomto balíčku do distribučního bodu: Tuto možnost použijte, pokud máte velké balíčky s obsahem, jako je operační systém, a nikdy nechcete k distribuci obsahu do distribučního bodu použít síť. Když vyberete tuto možnost, musíte předem připravit obsah distribučního bodu.

  Důležité

  Předchozí možnosti platí pro jednotlivé balíčky a používají se pouze v případě, že je distribuční bod identifikován jako předpřipravený. Distribuční body, které nebyly identifikovány jako předpřipravené, tato nastavení ignorují. V tomto případě se obsah vždy distribuuje přes síť ze serveru lokality do distribučních bodů.

 • Obnovení knihovny obsahu na serveru lokality Pokud server lokality selže, informace o balíčcích a aplikacích obsažených v knihovně obsahu se v rámci procesu obnovení obnoví do databáze lokality, ale soubory knihovny obsahu se v rámci procesu neobnoví. Pokud nemáte zálohu systému souborů pro obnovení knihovny obsahu, můžete vytvořit předpřipravený soubor obsahu z jiného webu, který obsahuje balíčky a aplikace, které musíte mít. Potom můžete extrahovat soubor s předpřipraveným obsahem na obnoveném serveru lokality. Další informace o zálohování a obnovení serveru lokality najdete v tématu Zálohování a obnovení pro Configuration Manager.