Instalace a konfigurace distribučních bodů v Configuration Manager

Platí pro: Configuration Manager (Current Branch)

Nainstalujte Configuration Manager distribuční body pro hostování souborů obsahu, které nasadíte do zařízení a uživatelů. Vytvořte skupiny distribučních bodů pro zjednodušení správy distribučních bodů a způsobu distribuce obsahu do distribučních bodů.

Pomocí průvodce instalací nainstalujete nový distribuční bod . Další informace najdete v tématu Instalace distribučního bodu. Pokud chcete spravovat vlastnosti existujícího distribučního bodu, upravte vlastnosti distribučního bodu. Další informace najdete v tématu Konfigurace distribučního bodu.

Nakonfigurujte většinu nastavení distribučního bodu pomocí obou metod. Několik nastavení je k dispozici jenom při instalaci nebo úpravách, ale ne v obou případech:

 • Nastavení, která jsou dostupná jenom při instalaci distribučního bodu:

  • Povolit Configuration Manager instalaci služby IIS na počítač distribučního bodu

  • Konfigurace nastavení místa na disku pro distribuční bod

 • Nastavení, která jsou dostupná jenom při úpravách vlastností distribučního bodu:

  • Správa vztahů mezi skupinami distribučních bodů

  • Zobrazení obsahu nasazeného do distribučního bodu

  • Konfigurace omezení rychlosti pro přenosy dat do distribučních bodů

  • Konfigurace plánů pro přenosy dat do distribučních bodů

Instalace distribučního bodu

Než budete moct zpřístupnit obsah klientům, zvolte jako distribuční bod server systému lokality. Přiřaďte každý distribuční bod alespoň k jedné skupině hranic. Přidejte roli distribučního bodu na nový server nebo ji přidejte na existující server.

Požadavky

Při instalaci nového distribučního bodu použijete průvodce instalací, který vás provede dostupnými nastaveními. Než začnete, zvažte následující požadavky:

 • K vytvoření a konfiguraci distribučního bodu musíte mít následující oprávnění zabezpečení:

  • Čtení objektu distribučního bodu

  • Kopírování do distribučního bodu objektu distribučního bodu

  • Změnit pro objekt Site

  • Správa certifikátů pro nasazení operačního systému pro objekt Lokality

 • Nainstalujte Internetovou informační službu (IIS) na server Windows, který je hostitelem distribučního bodu. Nebo když nainstalujete roli systému lokality, Configuration Manager může nainstalovat a nakonfigurovat službu IIS za vás.

Tip

Pokud chcete zabránit instalaci Configuration Manager na konkrétní jednotku, vytvořte prázdný soubor s názvem NO_SMS_ON_DRIVE.SMS a před instalací distribučního bodu ho zkopírujte do kořenové složky jednotky.

Postup instalace distribučního bodu

Tento postup použijte k přidání nového distribučního bodu. Pokud chcete změnit konfiguraci existujícího distribučního bodu, přečtěte si část Konfigurace distribučního bodu .

Začněte obecným postupem instalace rolí systému lokality. Vyberte roli Distribuční bod na stránce Výběr role systému v průvodci Vytvořit server systému lokality. Tato akce přidá do průvodce následující stránky:

Důležité

Následující nastavení jsou dostupná jenom při instalaci distribučního bodu:

 • Povolit Configuration Manager instalaci služby IIS na počítač distribučního bodu

 • Konfigurace nastavení místa na disku pro distribuční bod

Další informace o stránkách průvodce specifických pro roli distribučního bodu najdete v části Konfigurace distribučního bodu . Pokud například chcete nainstalovat distribuční bod jako distribuční bod pro vyžádání obsahu, zvolte možnost Povolit tento distribuční bod pro vyžádání obsahu z jiných distribučních bodů. Pak proveďte další konfigurace, které distribuční body pro vyžádání obsahu vyžadují.

Po dokončení průvodce Vytvořením serveru systému lokality přidá lokalita roli distribučního bodu na server systému lokality.

Poznámka

K automatizaci instalace distribučního bodu můžete použít PowerShell. Další informace najdete v tématu Add-CMDistributionPoint.

Pokud chcete pomoct s řešením potíží, projděte si následující soubory protokolů na serveru lokality:

 • distmgr.log
 • SMSdpmon.log

Další informace najdete v tématu Referenční informace k souboru protokolu.

Správa skupin distribučních bodů

Skupiny distribučních bodů poskytují logické seskupení distribučních bodů pro distribuci obsahu. Tyto skupiny slouží ke správě a monitorování obsahu z centrálního umístění pro distribuční body, které zahrnují více lokalit. Mějte na paměti následující:

 • Přidejte jeden nebo více distribučních bodů z libovolné lokality v hierarchii do skupiny distribučních bodů.

 • Přidejte distribuční bod do více než jedné skupiny distribučních bodů.

 • Když distribuujete obsah do skupiny distribučních bodů, Configuration Manager distribuuje obsah do všech distribučních bodů, které jsou členy skupiny.

 • Pokud přidáte distribuční bod do skupiny po počáteční distribuci obsahu, Configuration Manager automaticky distribuuje obsah do nového člena distribučního bodu.

 • Přidružte kolekci ke skupině distribučních bodů. Když do této kolekce distribuujete obsah, Configuration Manager určí, které skupiny jsou k kolekci přidružené. Pak distribuuje obsah do všech distribučních bodů, které jsou členy těchto skupin.

  Poznámka

  Pokud po distribuci obsahu do kolekce přidružíte kolekci k nové skupině distribučních bodů, musíte obsah distribuovat do kolekce před tím, než se obsah distribuuje do nové skupiny distribučních bodů.

V dalších částech jsou uvedeny postupy pro následující akce pro správu skupin distribučních bodů:

Postup vytvoření a konfigurace nové skupiny distribučních bodů

 1. V konzole Configuration Manager přejděte do pracovního prostoru Správa a vyberte uzel Skupiny distribučních bodů.

 2. Na pásu karet vyberte Vytvořit skupinu.

 3. V okně Vytvořit novou skupinu distribučních bodů zadejte Název a volitelně Popis skupiny.

 4. Na kartě Členové vyberte Přidat.

 5. V okně Přidat distribuční body vyberte jeden nebo více distribučních bodů, které chcete přidat jako členy skupiny. Pak zvolte OK.

 6. V případě potřeby přepněte na kartu Kolekce v okně Vytvořit novou skupinu distribučních bodů a vyberte Přidat.

 7. V okně Vybrat kolekce vyberte kolekce, které chcete přidružit ke skupině distribučních bodů, a pak zvolte OK.

 8. V okně Vytvořit novou skupinu distribučních bodů zvolte OK a vytvořte skupinu.

Poznámka

K automatizaci tohoto procesu můžete použít PowerShell. Další informace najdete v tématu New-CMDistributionPointGroup.

Vytvoření nové skupiny z existujícího distribučního bodu

 1. V konzole Configuration Manager přejděte do pracovního prostoru Správa a vyberte uzel Distribuční body. Vyberte jeden nebo více distribučních bodů, které chcete přidat do nové skupiny distribučních bodů.

 2. Na pásu karet vyberte Přidat vybrané položky a pak vyberte Přidat vybrané položky do nové skupiny distribučních bodů.

Tento proces automaticky naplní kartu Členové okna Vytvořit novou skupinu distribučních bodů vybranými servery.

Postup úpravy existující skupiny distribučních bodů

 1. V konzole Configuration Manager přejděte do pracovního prostoru Správa a vyberte uzel Skupiny distribučních bodů.

 2. Vyberte existující skupinu distribučních bodů, kterou chcete upravit. Na pásu karet vyberte Vlastnosti.

 3. Pokud chcete k této skupině přidružit nové kolekce, přepněte na kartu Kolekce a zvolte Přidat. Vyberte kolekce a pak zvolte OK.

 4. Pokud chcete do této skupiny přidat nové distribuční body, přepněte na kartu Členové a zvolte Přidat. Vyberte distribuční body a pak zvolte OK.

 5. Zvolte OK a uložte změny ve skupině distribučních bodů.

Poznámka

K automatizaci tohoto procesu můžete použít PowerShell. Další informace najdete v tématu Set-CMDistributionPointGroup.

Postup přidání vybraných distribučních bodů do existujících skupin distribučních bodů

 1. V konzole Configuration Manager přejděte do pracovního prostoru Správa a vyberte uzel Distribuční body. Vyberte jeden nebo více distribučních bodů, které chcete přidat do existující skupiny.

 2. Na pásu karet vyberte Přidat vybrané položky a pak vyberte Přidat vybrané položky do existujících skupin distribučních bodů.

 3. Ve skupinách dostupných distribučních bodů vyberte skupiny, do kterých se vybrané distribuční body přidají jako členy. Pak zvolte OK.

Poznámka

K automatizaci tohoto procesu můžete použít PowerShell. Další informace najdete v tématu Add-CMDistributionPointToGroup.

Změna přiřazení distribučního bodu

Mnoho zákazníků má velké Configuration Manager infrastruktury a kvůli zjednodušení prostředí omezuje primární nebo sekundární lokality. Stále musí mít distribuční body na pobočkách, aby mohly obsluhovat obsah spravovaným klientům. Tyto distribuční body často obsahují více terabajtů nebo více obsahu. Distribuce tohoto obsahu na tyto vzdálené servery je nákladná za čas a šířku pásma sítě.

Tato funkce umožňuje změnit přiřazení distribučního bodu k jiné primární lokalitě bez nutnosti redistribuce obsahu. Aktuální lokalita distribučního bodu může být primární nebo sekundární lokalita. Tato akce aktualizuje přiřazení systému lokality při zachování veškerého obsahu na serveru. Pokud potřebujete změnit přiřazení více distribučních bodů, nejprve tuto akci proveďte u jednoho distribučního bodu. Pak pokračujte s dalšími servery po jednom.

Důležité

Cílový server může hostovat pouze roli distribučního bodu. Pokud server systému lokality hostuje jinou roli Configuration Manager serveru, například bod migrace stavu, nemůžete distribuční bod přiřadit znovu. Nemůžete změnit přiřazení brány pro správu cloudu.

Před opětovným přiřazením distribučního bodu přidejte účet počítače cílového serveru lokality do místní skupiny správců na serveru cílového distribučního bodu.

Pokud chcete změnit přiřazení distribučního bodu, postupujte následovně:

 1. V konzole Configuration Manager se připojte k lokalitě centrální správy.

 2. Přejděte do pracovního prostoru Správa a vyberte uzel Distribuční body .

 3. Klikněte pravým tlačítkem na cílový distribuční bod a vyberte Změnit přiřazení distribučního bodu.

 4. Vyberte cílový server lokality a kód lokality, ke kterému chcete tento distribuční bod znovu přiřadit.

Nové přiřazení monitorujte podobně, jako když přidáte novou roli. Nejjednodušší metodou je aktualizovat zobrazení konzoly po několika minutách. Přidejte do zobrazení sloupec s kódem webu. Tato hodnota se změní, když Configuration Manager server znovu přiřazuje. Pokud se před aktualizací zobrazení konzoly pokusíte na cílovém serveru provést jinou akci, dojde k chybě "objekt nebyl nalezen". Než na serveru spustíte jakékoli další akce, ujistěte se, že je proces dokončený, a aktualizujte zobrazení konzoly.

Po opětovném přiřazení distribučního bodu aktualizujte certifikát serveru. Nový server lokality musí tento certifikát znovu zašifrovat pomocí svého veřejného klíče a uložit ho do databáze lokality. Další informace najdete v tématu Vytvoření certifikátu podepsaného svým držitelem nebo import klientského certifikátu infrastruktury veřejných klíčů (PKI) pro distribuční bod na kartě Obecné ve vlastnostech distribučního bodu.

 • U certifikátů PKI nemusíte vytvářet nový certifikát. Naimportujte stejný soubor . PFX a zadejte heslo.

 • U certifikátů podepsaných svým držitelem upravte datum nebo čas vypršení platnosti a aktualizujte je.

 • Pokud certifikát neaktualizujete, distribuční bod stále obsluhuje obsah, ale následující funkce selžou:

  • Zprávy ověření obsahu (soubor distmgr.log ukazuje, že nemůže dešifrovat certifikát)

  • Podpora PXE pro klienty

Tipy

 • Tuto akci proveďte z lokality centrální správy. Tento postup pomáhá s replikací do primárních lokalit.

 • Nedistribuujte obsah na cílový server a pokuste se ho přiřadit znovu. Distribuce probíhajících úkolů obsahu může selhat během procesu opětovného přiřazení, ale opakuje se normálně.

 • Pokud je server také klientem Configuration Manager, nezapomeňte také znovu přiřadit klienta k nové primární lokalitě. Tento krok je zvlášť důležitý pro distribuční body pro vyžádání obsahu, které ke stažení obsahu používají klientské komponenty.

 • Tento proces odebere distribuční bod z výchozí skupiny hranic původní lokality. V případě potřeby ho musíte ručně přidat do výchozí skupiny hranic nového webu. Všechna ostatní přiřazení skupin hranic zůstávají stejná.

Poznámka

K automatizaci tohoto procesu můžete použít PowerShell. Další informace najdete v tématu ReassignSiteCode parametr rutiny Set-CMDistributionPoint .

Režim údržby

Distribuční bod můžete nastavit v režimu údržby. Režim údržby povolte, když instalujete aktualizace softwaru nebo provádíte změny hardwaru serveru.

I když je distribuční bod v režimu údržby, má následující chování:

 • Web do něj nedistribuuje žádný obsah.

 • Body správy nevrací umístění tohoto distribučního bodu klientům.

 • Při aktualizaci lokality se stále aktualizuje distribuční bod v režimu údržby.

 • Vlastnosti distribučního bodu jsou jen pro čtení. Nemůžete například změnit certifikát nebo přidat skupiny hranic.

 • Všechny naplánované úlohy, například ověřování obsahu, stále běží podle stejného plánu.

Při povolování režimu údržby u více než jednoho distribučního bodu buďte opatrní. Tato akce může mít vliv na výkon ostatních distribučních bodů. V závislosti na konfiguraci skupin hranic se může stát, že klienti mají delší dobu stahování nebo nemůžou stahovat obsah.

Režim údržby by neměl být dlouhodobým stavem žádného distribučního bodu. U všech akcí s dlouhou dobou trvání zvažte nejprve odebrání role distribučního bodu.

Poznámka

V době, kdy je distribuční bod v režimu údržby, neprováďte následující akce:

 • Odebrání role
 • Změna přiřazení distribučního bodu

Povolení režimu údržby

K uvedení distribučního bodu do režimu údržby vyžaduje váš uživatelský účet oprávnění Změnit ve třídě Site . Toto oprávnění mají například předdefinované role Správce infrastruktury a Úplný správce .

 1. V konzole Configuration Manager přejděte do pracovního prostoru Správa.

 2. Vyberte uzel Distribuční body .

 3. Vyberte cílový distribuční bod a na pásu karet zvolte Povolit režim údržby .

Pokud chcete zobrazit aktuální stav distribučních bodů, přidejte do uzlu Distribuční body v konzole sloupec Režim údržby .

Další informace o automatizaci tohoto procesu pomocí sady Configuration Manager SDK najdete v tématu Metoda SetDPMaintenanceMode ve třídě SMS_DistributionPointInfo.

Konfigurace distribučního bodu

Jednotlivé distribuční body podporují různé druhy konfigurací. Ne všechny typy distribučních bodů však podporují všechny konfigurace. Například brány pro správu cloudu nepodporují nasazení s podporou PXE nebo vícesměrového vysílání. Další informace o konkrétních omezeních najdete v následujících článcích:

Následující části popisují konfigurace distribučního bodu při instalaci nového nebo úpravě existujícího distribučního bodu:

Postup změny distribučního bodu

 1. V konzole Configuration Manager přejděte do pracovního prostoru Správa a vyberte uzel Distribuční body.

 2. Vyberte distribuční bod, který chcete konfigurovat. Na pásu karet zvolte Vlastnosti.

 3. Informace v následujících částech použijte při úpravách vlastností distribučního bodu.

 4. Po provedení požadovaných změn uložte nastavení výběrem ok a zavřete vlastnosti distribučního bodu.

Poznámka

K automatizaci tohoto procesu můžete použít PowerShell. Další informace najdete v tématu Set-CMDistributionPoint.

Obecné

Následující nastavení jsou na stránce Distribuční bod v průvodci vytvořením serveru systému lokality a na kartě Obecné v okně vlastností distribučního bodu:

 • Popis: Volitelný popis této role distribučního bodu.

 • Nainstalujte a nakonfigurujte službu IIS, pokud to vyžaduje Configuration Manager: Pokud služba IIS ještě není na serveru nainstalovaná, Configuration Manager ji nainstaluje a nakonfiguruje. Configuration Manager vyžaduje službu IIS na všech distribučních bodech. Pokud toto nastavení nezvolíte a služba IIS není na serveru nainstalovaná, nainstalujte nejprve službu IIS, než Configuration Manager může úspěšně nainstalovat distribuční bod.

  Poznámka

  Tato možnost je pouze na stránce Distribuční bod v průvodci vytvořit server systému lokality. Je k dispozici jenom při instalaci nového distribučního bodu.

 • Povolení a konfigurace služby BranchCache pro tento distribuční bod: Toto nastavení zvolte, pokud chcete Configuration Manager konfigurovat službu Windows BranchCache na serveru distribučního bodu. Další informace najdete v tématu BranchCache.

 • Upravte rychlost stahování tak, aby používala nevyužitou šířku pásma sítě (Windows LEDBAT):Povolte distribučním bodům řízení zahlcení sítě. Další informace najdete v tématu Windows LEDBAT. Minimální požadavky na podporu LEDBAT:

  • Windows Server verze 1709 nebo novější
  • Windows Server 2016 s následujícími aktualizacemi:
   • Kumulativní aktualizace KB4132216 vydaná 21. června 2018 nebo novější kumulativní aktualizace.
   • Servisní aktualizace zásobníku KB4284833 vydaná 18. května 2018 nebo novější servisní aktualizace zásobníku.
  • Windows Server 2019
 • Povolit tento distribuční bod pro předpřipravený obsah: Toto nastavení umožňuje přidat obsah na server před distribucí softwaru. Vzhledem k tomu, že soubory obsahu jsou již v knihovně obsahu, nepřenesou se při distribuci softwaru přes síť. Další informace najdete v tématu Předpřipravený obsah.

 • Povolit použití tohoto distribučního bodu jako Microsoft serveru připojené mezipaměti: Tuto možnost použijte k instalaci serveru Microsoft připojené mezipaměti do distribučního bodu. Díky ukládání tohoto obsahu do mezipaměti místně můžou vaši klienti využívat funkci Optimalizace doručení, ale vy můžete pomoct s ochranou propojení WAN. Další informace, včetně popisu dalších nastavení, najdete v tématu Microsoft Připojená mezipaměť v Configuration Manager.

Komunikace

Následující nastavení jsou na stránce Komunikace v průvodci vytvořením serveru systému lokality a v okně vlastností distribučního bodu:

 • Konfigurace způsobu komunikace klientských zařízení s distribučním bodem: Používání protokolu HTTP nebo HTTPS má své výhody a nevýhody. Další informace najdete v tématu Pokyny k zabezpečení pro správu obsahu.

 • Povolit klientům anonymní připojení: Toto nastavení určuje, jestli distribuční bod umožňuje anonymní připojení z Configuration Manager klientů ke knihovně obsahu.

 • Vytvořte certifikát podepsaný svým držitelem nebo importujte klientský certifikát PKI: Configuration Manager tento certifikát používá k následujícím účelům:

  • Ověří distribuční bod v bodě správy předtím, než distribuční bod odešle stavové zprávy.

  • Když povolíte podporu technologie PXE pro klienty na stránce Nastavení PXE , distribuční bod ji odešle do počítačů, které PXE spouští. Tyto počítače ho pak používají k připojení k bodu správy během procesu nasazení operačního systému.

   Když nakonfigurujete všechny body správy v lokalitě pro protokol HTTP, vyberte možnost Vytvořit certifikát podepsaný svým držitelem. Když konfigurujete body správy pro HTTPS, použijte možnost Importovat certifikát z PKI. Jinými slovy nepoužívejte certifikáty podepsané svým držitelem v distribučních bodech, když body správy používají certifikáty. K problémům může dojít jinak. Například distribuční body neodesílají stavové zprávy.

   Pokud chcete importovat certifikát, přejděte do platného souboru PKCS #12 (Public Key Cryptography Standard). Tento soubor PFX nebo CER má certifikát PKI s následujícími požadavky pro Configuration Manager:

  • Zamýšlené použití zahrnuje ověřování klienta.

  • Povolení exportu privátního klíče

   Tip

   Pro subjekt certifikátu nebo alternativní název subjektu (SAN) nejsou žádné zvláštní požadavky. V případě potřeby použijte stejný certifikát pro více distribučních bodů.

   Další informace o požadavcích na certifikáty najdete v tématu Požadavky na certifikát PKI.

   Příklad nasazení tohoto certifikátu najdete v tématu Nasazení klientského certifikátu pro distribuční body.

Nastavení jednotky

Poznámka

Tyto možnosti jsou dostupné jenom při instalaci nového distribučního bodu.

Zadejte nastavení jednotky pro distribuční bod. Nakonfigurujte až dvě diskové jednotky pro knihovnu obsahu a dvě diskové jednotky pro sdílenou složku balíčku. Configuration Manager mohou použít jiné jednotky, když první dvě jednotky dosáhnou nakonfigurované rezervy místa na disku. Stránka Nastavení jednotky konfiguruje prioritu pro diskové jednotky a množství volného místa na disku, které na jednotlivých diskových jednotkách zbývá.

 • Rezerva místa na jednotce (MB):Tato hodnota určuje množství volného místa na jednotce před Configuration Manager zvolí jinou jednotku a pokračuje v procesu kopírování na tuto jednotku. Soubory obsahu můžou obsahovat více jednotek.

 • Umístění obsahu: Zadejte umístění pro knihovnu obsahu a sdílenou složku balíčku v tomto distribučním bodě. Ve výchozím nastavení jsou všechna umístění obsahu nastavená na Automaticky. Configuration Manager zkopíruje obsah do primárního umístění obsahu, dokud množství volného místa nedosáhne hodnoty určené pro Rezerva místa na disku (MB). Když vyberete Automaticky, Configuration Manager nastaví umístění primárního obsahu na diskovou jednotku s největším místem na disku při instalaci. Nastaví sekundární umístění na diskovou jednotku s druhým nejvíce volným místem na disku. Když primární a sekundární umístění dosáhnou rezervy místa na disku, Configuration Manager vybere jinou dostupnou jednotku s největším volným místem na disku, aby bylo možné pokračovat v procesu kopírování.

Tip

Pokud chcete zabránit instalaci Configuration Manager na konkrétní jednotku, vytvořte prázdný soubor s názvem NO_SMS_ON_DRIVE.SMS a před instalací distribučního bodu ho zkopírujte do kořenové složky jednotky.

Další informace najdete v tématu Knihovna obsahu.

Nastavení brány firewall

Distribuční bod musí mít v bráně Windows Firewall nakonfigurovaná následující příchozí pravidla:

 • Windows Management Instrumentation (DCOM-In)
 • Windows Management Instrumentation (WMI-In)

Bez těchto pravidel se klientům při pokusu o stažení obsahu zobrazí chyba 0x801901F4 v souboru DataTransferService.log.

Distribuční bod pro vyžádání změn

Když povolíte, aby tento distribuční bod načítá obsah z jiných distribučních bodů, stane se distribučním bodem pro vyžádání obsahu. Změníte chování způsobu, jakým distribuční bod získá obsah, který do něj distribuujete. Další informace najdete v tématu Použití distribučního bodu pro vyžádání změn.

Pro každý distribuční bod pro vyžádání obsahu, který nakonfigurujete, zadejte jeden nebo více zdrojových distribučních bodů, ze kterých získá obsah:

 • Zvolte Přidat a pak vyberte jeden nebo více dostupných distribučních bodů, které mají být zdrojem.

 • Pomocí tlačítek se šipkami upravte prioritu. Když se distribuční bod pro vyžádání obsahu pokusí přenést obsah, prioritou je pořadí, ve kterém kontaktuje zdrojové distribuční body. Nejprve kontaktuje distribuční body s nejnižší hodnotou.

Pxe

Určete, jestli se má povolit technologie PXE v distribučním bodě. Pomocí technologie PXE spusťte nasazení operačního systému na klientech. Další informace o použití technologie PXE v Configuration Manager najdete v tématu Použití technologie PXE k nasazení Windows přes síť.

Když povolíte technologii PXE, Configuration Manager v případě potřeby na server nainstaluje Službu pro nasazení systému Windows (WDS). WDS je služba, která podporuje spouštění pomocí technologie PXE pro instalaci operačních systémů. Po dokončení průvodce vytvořením distribučního bodu Configuration Manager nainstaluje ve službě WDS zprostředkovatele, který používá spouštěcí funkce PXE.

Technologii PXE můžete povolit v distribučním bodě bez služby WDS.

Vyberte možnost Povolit podporu PXE pro klienty a pak nakonfigurujte následující nastavení:

Poznámka

Vyberte Ano v dialogovém okně Zkontrolovat požadované porty pro PXE a potvrďte, že chcete povolit technologii PXE. Configuration Manager automaticky nakonfiguruje výchozí porty v bráně Windows Firewall. Pokud používáte jinou bránu firewall, nakonfigurujte porty ručně.

Pokud nainstalujete WDS a DHCP na stejný server, nakonfigurujte službu WDS tak, aby naslouchala na jiném portu. Ve výchozím nastavení dhcp naslouchá na stejném portu. Další informace najdete v tématu Důležité informace, pokud máte službu WDS a DHCP na stejném serveru.

 • Povolit tomuto distribučnímu bodu reagovat na příchozí požadavky PXE: Určete, jestli chcete službě WDS povolit reagovat na žádosti služby PXE. Toto nastavení použijte k povolení a zakázání služby bez odebrání funkce PXE z distribučního bodu.

 • Povolit podporu neznámých počítačů: Určete, jestli se má povolit podpora pro počítače, které Configuration Manager nespravují. Další informace najdete v tématu Příprava pro nasazení neznámých počítačů.

 • Povolení respondéru PXE bez Služby pro nasazení systému Windows: Tato možnost povolí respondér PXE v distribučním bodě, který nevyžaduje službu WDS. Tento respondér PXE podporuje sítě IPv6. Pokud tuto možnost povolíte v distribučním bodě, který už má povolenou technologii PXE, Configuration Manager pozastaví službu WDS. Pokud tuto možnost zakážete, ale přesto povolíte podporu PXE pro klienty, distribuční bod znovu povolí službu WDS.

  Poznámka

  Když povolíte respondér PXE v distribučním bodě bez Služby pro nasazení systému Windows, může být na stejném serveru jako služba DHCP.

 • Vyžadovat heslo, když počítače používají technologii PXE: Pokud chcete zajistit větší zabezpečení nasazení PXE, zadejte silné heslo.

 • Spřažení uživatelských zařízení: Určete, jak má distribuční bod přidružit uživatele k cílovému počítači pro nasazení PXE. Zvolte jednu z následujících možností:

  • Povolit spřažení uživatelských zařízení s automatickým schvalováním: Toto nastavení zvolte, pokud chcete automaticky přidružit uživatele k cílovému počítači bez čekání na schválení.

  • Povolit spřažení uživatelských zařízení čekající na schválení správcem: Toto nastavení vyberte, pokud chcete počkat na schválení od správce, než budou uživatelé přidruženi k cílovému počítači.

  • Nepovolit spřažení uživatelských zařízení: Toto nastavení zvolte, pokud chcete určit, že uživatelé nebudou přidruženi k cílovému počítači. Toto nastavení je výchozí.

   Další informace o spřažení uživatelských zařízení najdete v tématu Propojení uživatelů a zařízení se spřažením uživatelských zařízení.

 • Síťová rozhraní: Určete, že distribuční bod odpovídá na požadavky PXE ze všech síťových rozhraní nebo z konkrétních síťových rozhraní. Pokud distribuční bod reaguje na konkrétní síťová rozhraní, zadejte adresu MAC pro každé síťové rozhraní.

  Poznámka

  Při změně síťového rozhraní restartujte službu WDS, abyste se ujistili, že konfigurace správně ukládá. Při použití služby respondéru PXE restartujte službu SccmPxe ( ConfigMgr PXE Responder Service ).

 • Zadejte prodlevu odezvy serveru PXE (sekundy): Pokud používáte více serverů PXE, určete, jak dlouho má tento distribuční bod s podporou PXE čekat, než odpoví na požadavky počítačů. Ve výchozím nastavení Configuration Manager distribuční bod s povoleným PXE okamžitě odpoví.

Vícesměrového vysílání

Určete, zda se má povolit vícesměrové vysílání v distribučním bodě. Nasazení vícesměrového vysílání šetří šířku pásma sítě tím, že současně odesílají data do více klientů Configuration Manager. Bez vícesměrového vysílání server odešle kopii dat každému klientovi přes samostatné připojení. Další informace o použití vícesměrového vysílání pro nasazení operačního systému najdete v tématu Použití vícesměrového vysílání k nasazení Windows přes síť.

Pokud povolíte vícesměrové vysílání, Configuration Manager na server nainstaluje Službu pro nasazení systému Windows (WDS) v případě potřeby.

Vyberte možnost Povolit vícesměrové vysílání pro souběžné odesílání dat do více klientů a pak nakonfigurujte následující nastavení:

 • Účet připojení vícesměrového vysílání: Zadejte účet, který se má použít při konfiguraci Configuration Manager databázových připojení pro vícesměrové vysílání. Další informace najdete v tématu Účet připojení vícesměrového vysílání.

 • Nastavení adresy vícesměrového vysílání: Zadejte IP adresy pro odesílání dat do cílových počítačů. Ve výchozím nastavení získá IP adresu ze serveru DHCP, který má povolenou distribuci adres vícesměrového vysílání. V závislosti na síťovém prostředí můžete zadat rozsah IP adres od 239.0.0.0 do 239.255.255.255.

  Důležité

  Ip adresy, které nakonfigurujete, musí být přístupné pro cílové počítače, které požadují image operačního systému. Ověřte, že směrovače a brány firewall umožňují provoz vícesměrového vysílání mezi cílovým počítačem a distribučním bodem.

 • Rozsah portů UDP pro vícesměrové vysílání: Zadejte rozsah portů UDP, které se použijí k odesílání dat do cílových počítačů.

  Důležité

  Porty UDP musí být přístupné pro cílové počítače, které požadují image operačního systému. Ověřte, že směrovače a brány firewall umožňují provoz vícesměrového vysílání mezi cílovým počítačem a serverem lokality.

 • Maximální počet klientů: Zadejte maximální počet cílových počítačů, které můžou stáhnout image operačního systému z tohoto distribučního bodu.

 • Povolit plánované vícesměrové vysílání: Určete, jak Configuration Manager řídit, kdy se mají operační systémy začít nasazovat do cílových počítačů. Nakonfigurujte následující možnosti:

  • Zpoždění spuštění relace (minuty): Zadejte počet minut, po které Configuration Manager čeká, než zareaguje na první žádost o nasazení.

  • Minimální velikost relace (klienti): Určete, kolik požadavků se musí přijmout, než Configuration Manager začne nasazovat operační systém.

Důležité

Chcete-li povolit a konfigurovat vícesměrové vysílání na kartě Vícesměrové vysílání ve vlastnostech distribučního bodu, musí distribuční bod používat Službu pro nasazení systému Windows.

 • Pokud povolíte podporu technologie PXE pro klienty a povolíte vícesměrové vysílání pro souběžné odesílání dat do více klientů, nebudete moct bez Služby pro nasazení systému Windows povolit respondér PXE.

 • Pokud povolíte podporu technologie PXE pro klienty a povolíte respondér PXE bez Služby pro nasazení systému Windows, nemůžete povolit vícesměrové vysílání pro souběžné odesílání dat do více klientů.

Relace skupin

Poznámka

Tyto možnosti jsou dostupné jenom v případech, kdy upravujete vlastnosti dříve nainstalovaného distribučního bodu.

Spravujte skupiny distribučních bodů, jejichž členem je tento distribuční bod.

Pokud chcete přidat tento distribuční bod jako člena do existující skupiny distribučních bodů, zvolte Přidat. V okně Přidat do skupin distribučních bodů vyberte existující skupinu a pak zvolte OK.

Pokud chcete odebrat tento distribuční bod ze skupiny distribučních bodů, vyberte skupinu v seznamu a pak zvolte Odebrat. Odebráním distribučního bodu ze skupiny distribučních bodů se z distribučního bodu neodebere žádný obsah.

Content (Obsah)

Poznámka

Tyto možnosti jsou dostupné jenom v případech, kdy upravujete vlastnosti dříve nainstalovaného distribučního bodu.

Spravujte obsah, který jste distribuovali do distribučního bodu. Vyberte ze seznamu balíčků nasazení a pak vyberte jednu z následujících akcí:

 • Ověření: Spusťte proces ověření integrity souborů obsahu pro software. Pokud chcete zobrazit výsledky procesu ověření obsahu, rozbalte v pracovním prostoru Monitorování položku Stav distribuce a pak zvolte uzel Stav obsahu . Další informace najdete v tématu Ověření obsahu.

 • Redistribuovat: Zkopíruje všechny soubory obsahu vybraného softwaru do distribučního bodu a přepíše existující soubory. Tuto akci obvykle používáte k opravě souborů obsahu. Další informace najdete v tématu Redistribuce obsahu.

 • Odebrat: Odebere soubory obsahu pro software z distribučního bodu. Další informace najdete v tématu Odebrání obsahu.

Ověření obsahu

Nastavte plán pro ověření integrity souborů obsahu v distribučním bodě. Když povolíte ověřování obsahu podle plánu, spustí Configuration Manager proces v naplánovaném čase. Ověřuje veškerý obsah v distribučním bodě na základě místní SMS_PackagesInContLib třídy SCCMDP. Můžete také nakonfigurovat prioritu ověření obsahu. Ve výchozím nastavení je priorita nastavená na Nejnižší. Zvýšení priority může zvýšit využití procesoru a disku na serveru během procesu ověřování, ale mělo by se dokončit rychleji.

Pokud chcete zobrazit výsledky procesu ověření obsahu, rozbalte v pracovním prostoru Monitorování položku Stav distribuce a pak zvolte uzel Stav obsahu . Zobrazuje obsah pro každý typ softwaru, například aplikaci, balíček aktualizace softwaru a spouštěcí image.

Upozornění

I když určíte plán ověření obsahu pomocí místního času počítače, konzola Configuration Manager zobrazí plán v utc.

Další informace najdete v tématu Ověření obsahu.

Skupiny hranic

Spravujte skupiny hranic, ke kterým tento distribuční bod přiřadíte. Přidejte distribuční bod alespoň do jedné skupiny hranic. Během nasazování obsahu musí být klienti ve skupině hranic přidružené k distribučnímu bodu, aby mohli tento distribuční bod používat jako zdrojové umístění obsahu.

Nakonfigurujte relace skupin hranic, které definují, kdy a ke kterým skupinám hranic se klient může vrátit, aby našel obsah. Další informace najdete v tématu Skupiny hranic.

Zvolte Přidat a v seznamu vyberte existující skupinu hranic.

Pokud chcete vytvořit novou skupinu hranic pro tento distribuční bod, zvolte Vytvořit. Další informace o tom, jak vytvořit a nakonfigurovat skupinu hranic, najdete v tématu Postupy pro skupiny hranic.

Když upravujete vlastnosti dříve nainstalovaného distribučního bodu, spravujte možnost Povolit pro distribuci na vyžádání. Tato možnost umožňuje Configuration Manager automaticky distribuovat obsah na tento server, když o to klient požádá. Další informace najdete v tématu Distribuce obsahu na vyžádání.

Plán

Poznámka

Tyto možnosti jsou dostupné jenom v případech, kdy upravujete vlastnosti dříve nainstalovaného distribučního bodu.

Tato karta je dostupná jenom v případě, že upravujete vlastnosti distribučního bodu, který je vzdálený od serveru lokality.

Nakonfigurujte plán, který omezuje, kdy Configuration Manager mohou přenášet data do distribučního bodu. Omezte data podle priority nebo zavřete připojení pro vybraná časová období.

Pokud chcete omezit data, vyberte časové období v mřížce a pak zvolte jedno z následujících nastavení pro Dostupnost:

 • Otevřeno pro všechny priority: Configuration Manager odesílá data do distribučního bodu bez omezení. Toto nastavení je výchozí pro všechna časová období.

 • Povolit střední a vysokou prioritu: Configuration Manager odesílá do distribučního bodu pouze data se střední a vysokou prioritou.

 • Povolit pouze vysokou prioritu: Configuration Manager odesílá do distribučního bodu pouze data s vysokou prioritou.

 • Uzavřeno: Configuration Manager neodesílá do distribučního bodu žádná data.

Nakonfigurujte prioritu distribuce softwaru na kartě Nastavení distribuce vlastností softwaru.

Důležité

Plán vychází z časového pásma odesílající lokality, nikoli z distribučního bodu.

Omezení rychlosti

Poznámka

Tyto možnosti jsou dostupné jenom v případech, kdy upravujete vlastnosti dříve nainstalovaného distribučního bodu.

Tato karta je dostupná jenom v případě, že upravujete vlastnosti distribučního bodu, který je vzdálený od serveru lokality.

Nakonfigurujte omezení přenosové rychlosti pro řízení šířky pásma sítě, kterou Configuration Manager používá k přenosu obsahu do distribučního bodu. Zvolte některou z následujících možností:

 • Neomezené při odesílání do tohoto cíle: Configuration Manager odesílá obsah do distribučního bodu bez omezení přenosové rychlosti. Toto nastavení je výchozí.

 • Režim impulsu: Tato možnost určuje velikost datových bloků, které server lokality odesílá do distribučního bodu. Můžete také zadat časové zpoždění mezi odesláním jednotlivých bloků dat. Tuto možnost použijte, když potřebujete odesílat data přes síťové připojení s velmi malou šířkou pásma k distribučnímu bodu. Máte například omezení odesílat 1 kB dat každých pět sekund bez ohledu na rychlost propojení nebo jeho využití v daném čase.

 • Omezeno na zadanou maximální rychlost přenosu po hodinách: Toto nastavení zadejte, pokud chcete, aby lokalita odesílala data do distribučního bodu pouze pomocí nakonfigurovaného procenta času. Když použijete tuto možnost, Configuration Manager neidentifikuje dostupnou šířku pásma sítě. Místo toho rozdělí čas, kdy může odesílat data. Server odesílá data po krátkou dobu, po které následují časová období, kdy se data neodesílají. Pokud například nastavíte omezit dostupnou šířku pásma na 50 %, Configuration Manager bude přenášet data po určité časové období, po kterém následuje stejné časové období, kdy se žádná data neposílají. Skutečná velikost dat nebo velikost datového bloku se nespravuje. Spravuje jenom dobu, během které odesílá data.