Vytvoření pořadí úkolů pro instalaci operačního systému

Platí pro: Správce konfigurace (aktuální větev)

K automatické instalaci bitové kopie operačního systému na cílovém Správce konfigurace použijte pořadí úkolů v aplikaci Microsoft Office. Vytvoříte posloupnost úkolů, která odkazuje na spouštěcí bitovou kopii použitou ke spuštění cílového počítače, na bitovou kopii operačního systému, kterou chcete nainstalovat na cílový počítač, a jakýkoli další další obsah, například jiné aplikace nebo aktualizace softwaru, který chcete nainstalovat. Potom nasadíte pořadí úkolů do kolekce, která obsahuje cílový počítač.

Vytvoření pořadí úkolů pro instalaci operačního systému

Existuje několik scénářů nasazení operačního systému do počítačů ve vašem prostředí. Ve většině případů vytvořte pořadí úkolů a v Průvodci vytvořením pořadí úkolů vyberte Nainstalovat existující balíček bitové kopie. Tato možnost vytvoří posloupnost úkolů, která nainstaluje operační systém, migruje uživatelská nastavení, použije aktualizace softwaru a nainstaluje aplikace.

Požadavky

Před vytvořením posloupnosti úkolů pro instalaci operačního systému musí být splněny následující požadavky:

Povinný

Povinné (pokud se používá)

Proces vytvoření posloupnosti úkolů, která nainstaluje operační systém

 1. V Správce konfigurace přejděte do pracovního prostoru Softwarová knihovna, rozbalte Operační systémy a vyberte uzel Pořadí úkolů.

 2. Na kartě Domů na pásu karet ve skupině Vytvořit vyberte Vytvořit pořadí úkolů. Tato akce spustí Průvodce vytvořením pořadí úkolů.

 3. Na stránce Create a New Task Sequence (Vytvořit nové pořadí úkolů) vyberte Install an existing Image package (Nainstalovat existující balíček obrázku) a potom vyberte Next (Další).

 4. Na stránce Informace o pořadí úkolů zadejte následující nastavení:

  • Název pořadí úkolů: Zadejte název identifikující pořadí úkolů.

  • Popis: Zadejte popis toho, co pořadí úkolů dělá.

  • Spouštěcí obrázek: Zadejte spouštěcí bitovou kopii, kterou posloupnost úkolů použije k instalaci operačního systému na cílovém počítači. Spouštěcí bitová kopie obsahuje verzi Windows PE a všechny další požadované ovladače zařízení. Další informace najdete v tématu Správa spouštěcích bitových kopií.

   Důležité

   Architektura spouštěcí bitové kopie musí být kompatibilní s hardwarovou architekturou cílového počítače.

 5. Na stránce Windows instalace zadejte následující nastavení:

  • Balíček obrázku: Zadejte balíček, který obsahuje bitovou kopii operačního systému, kterou chcete nainstalovat. Další informace najdete v tématu Správa obrázků operačního systému.

  • Obrázek: Pokud má balíček bitové kopie operačního systému více obrázků, zadejte index bitové kopie operačního systému, který se má nainstalovat.

  • Oddíl a formátování cílového počítače, který instaluje operační systém: Určete, jestli chcete, aby pořadí úkolů rozdělování a formátování cílového počítače před instalací operačního systému.

  • Kód Product Key: V Windows zadejte kód Product Key. Můžete zadat kódované multilicenční klíče a standardní kód Product Key. Pokud použijete kód Product Key bez kódování, musí být každá skupina pěti znaků oddělená pomlčkou ( - ). Příklad: XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  • Režim licencování serveru: Zadejte, že je licence serveru určená na jedno místo , na server nebo že není zadána žádná licence. Pokud je licence serveru 1 server, zadejte také maximální počet připojení k serveru.

  • Určete způsob zpracování účtu správce pro nový operační systém:

   • Náhodně vygenerujte heslo účtu místního správce a zakažte účet na všech podporovaných platformách (doporučeno): Windows zakáže účet místního správce po nasazování bitové kopie operačního systému.

   • Povolte účet a zadejte heslo místního správce: Windows použije stejné heslo pro účet místního správce na všech počítačích, kde pořadí úkolů nasadí bitovou kopii operačního systému.

 6. Na stránce Konfigurace sítě zadejte následující nastavení:

  • Připojení k pracovní skupině: Přidejte cílový počítač do pracovní skupiny.

  • Připojení k doméně: Přidejte cílový počítač do domény. Do pole Doména zadejte název domény.

   Důležité

   Domény můžete vyhledat v místní doménové struktuře, ale musíte zadat název domény pro vzdálenou doménovou strukturu.

   Organizační jednotku (OU) můžete také zadat do pole Organizační jednotka domény. Toto nastavení je nepovinné a určuje rozlišující název OU ldap X.500. Pokud ještě neexistuje, Windows vytvoří účet počítače v této OU.

  • Účet: Uživatelské jméno a heslo pro účet, který má oprávnění k připojení k zadané doméně. Příklad: doména\uživatel nebo %variable%.

   Důležité

   Pokud plánujete migrovat nastavení domény nebo nastavení pracovní skupiny, zadejte příslušné přihlašovací údaje domény.

 7. Na stránce Správce konfigurace instalace zadejte balíček Správce konfigurace klienta, který se má nainstalovat na cílový počítač. Můžete také zahrnout všechny vlastnosti instalace.

 8. Na stránce Migrace stavu zadejte následující informace:

  • Zachytávání uživatelských nastavení: Pořadí úkolů zachycuje stav uživatele. Další informace o tom, jak zachytit a obnovit stav uživatele, najdete v tématu Správa stavu uživatele.

  • Nastavení sítě: Pořadí úkolů zachycuje nastavení sítě z cílového počítače. Zachycuje členství v doméně nebo pracovní skupině, také nastavení síťového adaptéru.

  • Zachyťte Windows Microsoftu: Pořadí úkolů zachycuje nastavení Windows z cílového počítače před instalací bitové kopie operačního systému. Zachycuje název počítače, registrovaný název uživatele a organizace a nastavení časového pásma.

 9. Na stránce Zahrnout aktualizace určete, jestli se mají nainstalovat požadované aktualizace softwaru, všechny aktualizace softwaru nebo žádné aktualizace softwaru. Pokud zadáte instalaci aktualizací softwaru, Správce konfigurace nainstaluje jenom ty aktualizace softwaru, které jsou zaměřené na kolekce, ke které je cílový počítač členem.

 10. Na stránce Instalace aplikací zadejte aplikace, které chcete nainstalovat na cílový počítač. Pokud zadáte více aplikací, můžete také určit, že pořadí úkolů bude pokračovat, pokud instalace konkrétní aplikace selže.

 11. Dokončete průvodce.

Pořadí úkolů teď můžete nasadit do kolekce počítačů. Další informace najdete v tématu Nasazení pořadí úkolů.

Obsah předběžné mezipaměti

Od verze 1906 můžete povolit tento typ pořadí úkolů pro předběžné ukládání obsahu do mezipaměti. Funkce předběžné mezipaměti pro dostupná nasazení posloupností úloh umožňuje klientům stahovat relevantní obsah před tím, než uživatel nainstaluje pořadí úkolů.

Další informace najdete v tématu Konfigurace obsahu předběžné mezipaměti.

Příklad pořadí úkolů

Při vytváření posloupnosti úkolů, která nasadí operační systém pomocí existující bitové kopie, použijte jako vodítko následující tabulku. Tabulka vám pomůže rozhodnout se o obecné posloupnosti kroků pořadí úkolů a o uspořádání a struktuře těchto kroků pořadí úkolů do logických skupin. Pořadí úkolů, které vytvoříte, se může v této ukázce lišit a může obsahovat více či méně kroků a skupin pořadí úkolů.

Poznámka

K vytvoření tohoto pořadí úkolů použijte Průvodce vytvořením pořadí úkolů.

Pokud k vytvoření tohoto nového pořadí úkolů použijete Průvodce vytvořením pořadí úkolů, některé názvy kroků se liší od těch, které by byly, pokud jste ručně přidali tyto kroky pořadí úkolů do existujícího pořadí úkolů.

Skupina nebo krok pořadí úkolů Popis
Capture File and Nastavení - (New task sequence group) (Nová skupina pořadí úkolů) Vytvoření skupiny pořadí úkolů Skupina pořadí úkolů udržuje podobné kroky pořadí úkolů pohromadě, aby bylo lepší řízení organizace a chyb.

Tato skupina obsahuje kroky potřebné k zachycení souborů a nastavení z operačního systému referenčního počítače.
Zachycení Windows Nastavení Tento krok pořadí úkolů slouží k identifikaci nastavení Windows, která chcete zachytit z referenčního počítače. Můžete zaznamenat název počítače, informace o uživateli a organizaci a nastavení časového pásma.
Zachycení síťových Nastavení Tento krok pořadí úkolů slouží k zachycení nastavení sítě z referenčního počítače. Můžete zaznamenat členství v doméně nebo pracovní skupině referenčního počítače a informace o nastavení síťového adaptéru.
Zachycení uživatelských souborů a Nastavení – (nová podskupina pořadí úkolů) Vytvořte skupinu pořadí úkolů ve skupině pořadí úkolů. Tato podskupina obsahuje kroky potřebné k zachycení dat o stavu uživatele. Podobně jako u počáteční skupiny, kterou jste přidali, udržuje tato podskupina podobné kroky pořadí úkolů pohromadě, aby bylo lepší řízení organizace a chyb.
Požádat o informace o stavu Storage Tento krok pořadí úkolů slouží k vyžádání přístupu k bodu migrace stavu, ve kterém jsou uložená data o stavu uživatele. Tento krok pořadí úkolů můžete nakonfigurovat tak, aby zachycuje nebo obnovuje informace o stavu uživatele.
Zachycení uživatelských souborů a Nastavení Pomocí tohoto kroku pořadí úkolů můžete pomocí nástroje USMT (User State Migration Tool) zaznamenat stav uživatele a nastavení z referenčního počítače, který obdrží pořadí úkolů přidružené k tomuto kroku úkolu. Můžete zachytit standardní možnosti nebo nakonfigurovat, které možnosti se mají zachytit.
Verze uživatelského Storage Pomocí tohoto kroku pořadí úkolů upozorníte bod migrace stavu na dokončení akce sběru nebo obnovení.
Instalace operačního systému – (nová skupina pořadí úkolů) Vytvořte další podskupinu pořadí úkolů. Tato podskupina obsahuje kroky potřebné k instalaci a konfiguraci prostředí Windows PE.
Restartování v Windows PE Pomocí tohoto kroku pořadí úkolů můžete zadat možnosti restartování cílového počítače, který tuto posloupnost úkolů přijme. V tomto kroku se uživateli zobrazí zpráva oznamující, že se počítač restartuje, aby mohl instalace pokračovat.

Tento krok používá proměnnou pořadí úkolů jen _SMSTSInWinPE jen pro čtení. Pokud se přidružená hodnota rovná false, bude krok pořadí úkolů pokračovat.
Oddílový disk 0 Tento krok pořadí úkolů určuje akce potřebné k formátování pevného disku v cílovém počítači. Výchozí číslo disku je 0.

Tento krok používá proměnnou pořadí úkolů jen _SMSTSClientCache jen pro čtení. Tento krok se spustí, Správce konfigurace klientská mezipaměť neexistuje.
Použití operačního systému Tento krok pořadí úkolů slouží k instalaci bitové kopie operačního systému do cílového počítače. Tento krok nejprve odstraní všechny soubory na svazku s výjimkou všech souborů ovládacích Správce konfigurace specifických pro konkrétní ovládací prvek. Potom použije všechny obrázky svazků obsažené v souboru WIM na odpovídající sekvenční diskový svazek na cílovém počítači. Můžete zadat soubor odpovědí nástroje sysprep a taky nakonfigurovat, který oddíl disku se použije pro instalaci.
Použití Windows Nastavení Tento krok pořadí úkolů slouží ke konfiguraci Windows nastavení konfigurace cílového počítače. Nastavení windows, která můžete použít, jsou informace o uživateli a organizaci, informace o produktu nebo licenčním klíči, časové pásmo a heslo místního správce.
Použití síťových Nastavení Tento krok pořadí úkolů slouží k zadání informací o konfiguraci sítě nebo pracovní skupiny pro cílový počítač. Můžete taky určit, jestli počítač používá server DHCP, nebo můžete staticky přiřadit informace o IP adrese.
Použití ovladačů zařízení Tento krok pořadí úkolů slouží k instalaci ovladačů v rámci nasazení operačního systému. Instalačnímu programu Windows můžete povolit prohledávat všechny existující kategorie ovladačů tak, že vyberete Zvážit ovladače ze všech kategorií nebo omezíte, které kategorie ovladačů Windows Nastavení vyhledá tak, že vyberete Omezit shodu ovladačů, aby bylo možné vzít v úvahu jenom ovladače ve vybraných kategoriích.

Tento krok používá proměnnou pořadí úkolů jen _SMSTSMediaType jen pro čtení. Tento krok pořadí úkolů se spustí jenom v případě, že se hodnota proměnné nerovná FullMedia.
Použít balíček ovladače Tento krok pořadí úkolů slouží k tomu, aby všechny ovladače zařízení v balíčku ovladačů dostupné pro použití Windows nastavení.
Nastavení operačního systému – (nová skupina pořadí úkolů) Vytvořte další podskupinu pořadí úkolů. Tato podskupina obsahuje kroky potřebné k nastavení nainstalovaného operačního systému.
Nastavení Windows a ConfigMgr Tento krok pořadí úkolů slouží k instalaci Správce konfigurace klientského softwaru. Správce konfigurace nainstaluje a zaregistruje identifikátor GUID Správce konfigurace klienta. Potřebné parametry instalace můžete přiřadit v okně Vlastnosti instalace.
Instalace aktualizací Pomocí tohoto kroku pořadí úkolů můžete určit, jak se budou aktualizace softwaru instalovat na cílový počítač. Cílový počítač se nevyhodnotí pro příslušné aktualizace softwaru, dokud se tento krok pořadí úkolů nes spustí. V tomto okamžiku se cílový počítač vyhodnocuje pro aktualizace softwaru, které se podobají Správce konfigurace spravovanému klientovi.

Tento krok používá proměnnou pořadí úkolů jen _SMSTSMediaType jen pro čtení. Tento krok pořadí úkolů se spustí jenom v případě, že se hodnota proměnné nerovná FullMedia.
Obnovení uživatelských souborů a Nastavení – (podskupina Nové pořadí úkolů) Vytvořte další podskupinu pořadí úkolů. Tato podskupina obsahuje kroky potřebné k obnovení uživatelských souborů a nastavení.
Požádat o stav Storage Tento krok pořadí úkolů slouží k vyžádání přístupu k bodu migrace stavu, ve kterém jsou uložená data o stavu uživatele.
Obnovení uživatelských souborů a Nastavení Tento krok pořadí úkolů slouží ke spuštění nástroje USMT (User State Migration Tool) k obnovení stavu a nastavení uživatele do cílového počítače.
Verze uživatelského Storage Pomocí tohoto kroku pořadí úkolů upozorníte bod migrace stavu na to, že data o stavu uživatele už nejsou potřeba.