Nahrazení existujícího počítače a nastavení přenosu Configuration Manager

Platí pro: Configuration Manager (Current Branch)

Toto téma obsahuje obecné kroky v Configuration Manager nahrazení existujícího počítače novým počítačem. V tomto scénáři si můžete vybrat z mnoha různých metod nasazení, jako jsou spouštěcí média, vícesměrové vysílání nebo Centrum softwaru. Můžete se také rozhodnout nainstalovat bod migrace stavu, který uloží nastavení a po instalaci je obnoví do nového operačního systému. Pokud si nejste jistí, že se jedná o správný scénář nasazení operačního systému, přečtěte si téma Scénáře nasazení podnikových operačních systémů.

V následujících částech můžete aktualizovat stávající počítač pomocí nové verze Windows.

Plán

 • Plánování a implementace požadavků na infrastrukturu

  Před nasazením operačních systémů je potřeba splnit několik požadavků na infrastrukturu, například Windows ADK, Nástroj pro migraci stavu uživatele (USMT), Služba pro nasazení systému Windows (WDS), podporované konfigurace pevných disků atd. Další informace najdete v tématu Požadavky na infrastrukturu pro nasazení operačního systému.

 • Instalace bodu migrace stavu (povinné pouze v případě, že přenášíte nastavení)

  Když se chystáte zaznamenat nastavení z existujícího počítače a pak nastavení obnovit do nového operačního systému, musíte nainstalovat bod migrace stavu. Další informace najdete v tématu Bod migrace stavu.

Konfigurace

 1. Příprava spouštěcí image

  Spouštěcí bitové kopie spustí počítač v prostředí prostředí Windows PE (minimální operační systém s omezenými součástmi a službami), které pak může do počítače nainstalovat úplný operační systém Windows. Při nasazování operačních systémů musíte vybrat spouštěcí bitovou kopii, kterou chcete použít, a distribuovat image do distribučního bodu. K přípravě spouštěcí image použijte následující:

 2. Příprava image operačního systému

  Bitová kopie operačního systému obsahuje soubory potřebné k instalaci operačního systému do cílového počítače. K přípravě bitové kopie operačního systému použijte následující:

 3. Vytvoření pořadí úkolů pro nasazení operačních systémů přes síť

  Pomocí pořadí úkolů můžete automatizovat instalaci operačního systému přes síť. Pomocí kroků v části Vytvoření pořadí úkolů nainstalujte operační systém a vytvořte pořadí úkolů pro nasazení operačního systému. V závislosti na zvolené metodě nasazení můžou být pro pořadí úkolů důležité další aspekty.

  Poznámka

  Pokud v tomto scénáři zachytíte a obnovíte uživatelská nastavení a soubory, můžete použít bod migrace stavu nebo uložit soubory místně. Další informace najdete v tématu Správa stavu uživatele.

Nasazení

Sledování