Dokumentace k jazyku Azure AI

Zjistěte, jak integrovat umělou inteligenci do aplikací, které můžou extrahovat informace, klasifikovat text, porozumět konverzačnímu jazyku, odpovídat na otázky a další.

Extrahování informací

Pomocí funkce Natural Language Understanding (NLU) extrahujte informace z nestrukturovaného textu. Můžete například identifikovat klíčové fráze nebo identifikovatelné osobní údaje(PII), sumarizovat text, rozpoznat a zařadit pojmenované entity do kategorií nebo přizpůsobit model extrakce entit nad sadou domén.

Odpovědi na otázky

Poskytněte odpovědi na otázky položené v nestrukturovaných textech pomocí našich předem připravených funkcí nebo přizpůsobte páry otázek a odpovědí specifické pro vaši doménu s daty, která poskytnete.