Operátor clusteru a osvědčené postupy pro vývojáře při sestavování a správě aplikací v Azure Kubernetes Service (AKS)

Úspěšné sestavování a spouštění aplikací v Azure Kubernetes Service (AKS) vyžaduje pochopení a implementaci některých klíčových konceptů, mezi které patří:

  • Funkce víceklientské architektury a plánovače.
  • Zabezpečení clusteru a podů.
  • Provozní kontinuita a zotavení po havárii.

Produktová skupina AKS, technické týmy a terénní týmy (včetně globálních černých pásů [GB]) přispěli, napsali a seskupili následující osvědčené postupy a koncepční články. Jejich účelem je pomoct operátorům clusteru a vývojářům lépe porozumět výše uvedeným konceptům a implementovat příslušné funkce.

Osvědčené postupy pro operátory clusteru

Pokud jste operátor clusteru, spolupracujte s vlastníky a vývojáři aplikací, abyste porozuměli jejich potřebám. Pak můžete pomocí následujících osvědčených postupů nakonfigurovat clustery AKS tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.

Architektura s více tenanty

Zabezpečení

Síť a úložiště

Spouštění podnikových úloh

Osvědčené postupy pro vývojáře

Pokud jste vývojář nebo vlastník aplikace, můžete si zjednodušit vývojové prostředí a definovat požadované funkce výkonu aplikací.

Koncepty Kubernetes a AKS

Následující koncepční články popisují některé základní funkce a komponenty pro clustery v AKS:

Další kroky

Pokyny k vytváření úplných řešení pomocí AKS pro produkční prostředí najdete v tématu Pokyny k řešení AKS.