Osvědčené postupy pro vytváření a správu aplikací v Azure Kubernetes Service (AKS) pro operátory clusteru a vývojáře

Úspěšné sestavování a spouštění aplikací v Azure Kubernetes Service (AKS) vyžaduje pochopení a implementaci některých klíčových konceptů, mezi které patří:

  • Funkce víceklientské architektury a plánovače.
  • Zabezpečení clusterů a podů.
  • Provozní kontinuita a zotavení po havárii.

Produktová skupina AKS, technické týmy a terénní týmy (včetně globálních černých pásů [GBB]) přispěly, napsaly a seskupily následující osvědčené postupy a koncepční články. Jejich účelem je pomoct operátorům clusteru a vývojářům lépe porozumět výše uvedeným konceptům a implementovat příslušné funkce.

Osvědčené postupy pro operátory clusteru

Pokud jste operátor clusteru, ve spolupráci s vlastníky a vývojáři aplikací porozumíte jejich potřebám. Pak můžete pomocí následujících osvědčených postupů nakonfigurovat clustery AKS tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.

Architektura s více tenanty

Zabezpečení

Síť a úložiště

Spouštění úloh připravených pro podniky

Osvědčené postupy pro vývojáře

Pokud jste vývojář nebo vlastník aplikace, můžete si zjednodušit vývojové prostředí a definovat požadované funkce výkonu aplikací.

Koncepty Kubernetes a AKS

Následující koncepční články se zabývají některými základními funkcemi a komponentami pro clustery v AKS:

Další kroky

Pokyny k vytváření úplných řešení s AKS pro produkční prostředí najdete v pokynech k řešení AKS.