Export z úložiště konfigurace Aplikace Azure

Tento ukázkový skript exportuje hodnoty klíčů z úložiště konfigurace Aplikace Azure.

Pokud ještě nemáte předplatné Azure, vytvořte si bezplatný účet Azure před tím, než začnete.

Předpoklady

  • Tento kurz vyžaduje verzi 2.0 nebo novější azure CLI. Pokud používáte Azure Cloud Shell, je už nainstalovaná nejnovější verze.

Ukázkový skript

#!/bin/bash

# Export all key-values
az appconfig kv export --name myTestAppConfigStore --file ~/Export.json

Vyčištění nasazení

Po spuštění ukázkového skriptu můžete pomocí následujícího příkazu odebrat skupinu prostředků a všechny k ní přidružené prostředky.

az group delete --name myResourceGroup

Vysvětlení skriptu

Tento skript používá k exportu z App Configuration Storu následující příkazy. Každý příkaz v tabulce odkazuje na příslušnou část dokumentace.

Příkaz Notes
az appconfig kv export Exportuje z prostředku App Configuration Store.

Další kroky

Další informace o Azure CLI najdete v dokumentaci k Azure CLI.

Další ukázky skriptů rozhraní příkazového řádku služby App Configuration najdete v ukázkách rozhraní příkazového řádku konfigurace Aplikace Azure.