Co je Kubernetes s podporou Azure Arc?

Kubernetes s podporou Azure Arc umožňuje připojit a nakonfigurovat clustery Kubernetes, které jsou provozované kdekoli. Clustery běžící na jiných poskytovatelích veřejného cloudu (například GCP nebo AWS) nebo clustery spuštěné v místním datacentru (například VMware vSphere nebo Azure Stack HCI) můžete připojit k Azure prostřednictvím platformy Arc.

Když připojíte cluster Kubernetes k Azure, bude:

  • Reprezentován jedinečným ID v Azure Resource Manageru
  • Umístěn v předplatném Azure a skupině prostředků
  • Dostávat značky stejně jako jakýkoli jiný prostředek Azure

Kubernetes s podporou Azure Arc používá k zabezpečení přenášených dat oborový standard SSL. U připojených clusterů, rozšíření clusteru a vlastních umístění se neaktivní uložená data kvůli zajištění důvěrnosti ukládají šifrovaně v databázi Azure Cosmos DB.

Kubernetes s podporou Azure Arc podporuje pro připojené clustery následující scénáře:

Poznámka

Tato služba podporuje Službu Azure Lighthouse, která poskytovatelům služeb umožňuje přihlásit se ke svému vlastnímu tenantovi a spravovat předplatná a skupiny prostředků, které zákazníci delegovali.

Podporované distribuce Kubernetes

Kubernetes s podporou Azure Arc funguje s libovolnými clustery Kubernetes certifikovanými pro CLOUD Native Computing Foundation (CNCF). Tým Azure Arc spolupracoval s klíčovými oborovými partnery na ověření shody jejich distribucí Kubernetes s podporou Služby Azure Arc.

Další kroky

Zjistěte, jak připojit stávající cluster Kubernetes ke službě Azure Arc.