Dokumentace ke službě Azure Functions

Azure Functions je cloudová služba dostupná na vyžádání, která poskytuje veškerou průběžně aktualizovanou infrastrukturu a prostředky potřebné ke spouštění vašich aplikací. Soustředíte se na kód, který je pro vás nejdůležitější, v nejproduktivnějším jazyce a funkce Functions se postará o zbytek. Funkce Functions poskytuje bezserverové výpočetní prostředky pro Azure. Funkce můžete použít k vytváření webových rozhraní API, reagování na změny databáze, zpracování datových proudů IoT, správě front zpráv a dalším akcím.