Registrace poskytovatele prostředků NetApp

Pokud chcete používat službu Azure NetApp Files, musíte zaregistrovat poskytovatele prostředků NetApp.

 1. V Azure Portal klikněte v pravém horním rohu na ikonu Azure Cloud Shell:

  Ikona azure Cloud Shell

 2. Pokud máte na svém účtu Azure více předplatných, vyberte předplatné, pro které chcete nakonfigurovat Azure NetApp Files:

  az account set --subscription <subscriptionId>
  
 3. V konzole Azure Cloud Shell zadejte následující příkaz pro registraci poskytovatele prostředků Azure:

  az provider register --namespace Microsoft.NetApp --wait
  

  Parametr --wait dává konzole pokyn, aby počkala na dokončení registrace. Dokončení procesu registrace může nějakou dobu trvat.

 4. V konzole Azure Cloud Shell zadáním následujícího příkazu ověřte, že je poskytovatel prostředků Azure zaregistrovaný:

  az provider show --namespace Microsoft.NetApp
  

  Výstup příkazu se zobrazí takto:

  {
   "id": "/subscriptions/<SubID>/providers/Microsoft.NetApp",
   "namespace": "Microsoft.NetApp", 
   "registrationState": "Registered", 
   "resourceTypes": […. 
  

  <SubID> je ID vašeho předplatného. Hodnota state parametru označuje Registered.

 5. V Azure Portal klikněte na okno Předplatná.

 6. V okně Předplatná klikněte na ID předplatného.

 7. V nastavení předplatného klikněte na Poskytovatelé prostředků a ověřte, že poskytovatel Microsoft.NetApp označuje stav Zaregistrované:

  Zaregistrovaná aplikace Microsoft.NetApp

Další kroky