Vytvoření plánu přechodu na cloud

Plány přechodu na cloud převádějí vytyčené cíle strategie přechodu na cloud na akční plán. Týmy kolektivního cloudu můžou pomocí plánu přechodu na cloud řídit technické úsilí a ladit je s obchodní strategií vaší organizace.

Následující cvičení vám pomůžou zdokumentovat technologickou strategii vaší organizace. Tato cvičení podporují úsilí o přechod na cloud zachycením úkolů s prioritou. Na konci tohoto procesu se plán přechodu na cloud mapuje na metriky a motivace definované ve strategii přechodu na cloud.

Cvičení
Digitální aktiva: Inventarizace a racionalizace digitálních aktiv na základě předpokladů, které odpovídají motivaci vaší organizace a obchodním výsledkům.
Počáteční sladění organizace: Vytvořte plán pro počáteční stav organizace, který podporuje plán přechodu.
Plán připravenosti dovedností: Vytvořte plán pro řešení rozdílů připravenosti dovedností ve vaší organizaci.
Plán přechodu na cloud: Vývoj plánu přechodu na cloud pro správu změn napříč dovednostmi, digitálními aktivy a vaší organizací

Stáhněte si šablonu strategie a plánování a během sestavování vaší strategie přechodu na cloud sledujte výstupy jednotlivých cvičení. Seznamte se také s pěti zásadami cloudové racionalizace, které vám pomůžou sestavit plán přechodu na cloud.