Mikroslužby s využitím Azure Container Apps

Architektury mikroslužeb umožňují nezávisle vyvíjet, upgradovat, verze a škálovat základní oblasti funkčnosti v celkovém systému. Azure Container Apps poskytuje základ pro nasazení mikroslužeb s využitím:

Container apps are deployed as microservices.

Prostředí Container Apps poskytuje hranici zabezpečení kolem skupiny kontejnerových aplikací. Jedna kontejnerová aplikace obvykle představuje mikroslužbu, která se skládá z kontejnerových aplikací tvořených jedním nebo více kontejnery.

Do prostředí Azure Container Apps můžete přidat Azure Functions a Azure Spring Apps.

Integrace Dapr

Při implementaci systému složeného z mikroslužeb se volání funkcí šíří po síti. Pokud chcete podporovat distribuovanou povahu mikroslužeb, musíte zohlednit selhání, opakování a vypršení časových limitů. I když Container Apps obsahuje stavební bloky pro spouštění mikroslužeb, použití Dapr poskytuje ještě bohatší programovací model mikroslužeb. Dapr zahrnuje funkce, jako je pozorovatelnost, pub/sub a vyvolání mezi službami se vzájemným protokolem TLS, opakováním a dalšími funkcemi.

Další informace o použití Dapr najdete v tématu Vytváření mikroslužeb s Dapr.

Další kroky