Vyhledání kupujícího rezervace z protokolů Azure

Tento článek vám pomůže najít nákupčí rezervace s informacemi z protokolů adresáře. Protokoly adresářů ze služby Azure Monitor zobrazují ID e-mailu uživatelů, kteří provedli nákupy rezervací.

Vyhledání kupujícího

  1. Přihlaste se k webu Azure Portal.
  2. Přejděte do služby MonitorActivity>LogActivity>.
    Screenshot showing navigation to Activity log - Activity.
  3. Vyberte aktivitu adresáře. Pokud se zobrazí zpráva, že potřebujete oprávnění k zobrazení protokolů na úrovni adresáře, vyberte odkaz a zjistěte, jak získat oprávnění.
    Screenshot showing Directory Activity without permission to view the log.
  4. Jakmile budete mít oprávnění, vyfiltrujte poskytovatele prostředků tenanta pomocí služby Microsoft.Capacity. U vybraných časových rozsahů by se měly zobrazit všechny události související s rezervací. V případě potřeby změňte časový rozsah.
    Screenshot showing the user that purchased the reservation. V případě potřeby budete možná muset upravit sloupce a vybrat událost iniciovanou událostí. Uživatel, který provedl nákup rezervace, se zobrazí v části Událost zahájená.

Další kroky