Vysvětlení cen Azure Data Factory prostřednictvím příkladů

PLATÍ PRO: Azure Data Factory Azure Synapse Analytics

Tento článek vysvětluje a ukazuje Azure Data Factory cenový model s podrobnými příklady. Konkrétnější scénáře a odhad budoucích nákladů na používání služby najdete také v cenové kalkulačce Azure . Pokud chcete zjistit, jak odhadnout ceny pro libovolný scénář, nejen v těchto příkladech, přečtěte si článek Plánování a správa nákladů na Azure Data Factory.

Další podrobnosti o cenách v Azure Data Factory najdete v tématu Ceny datových kanálů a nejčastější dotazy.

Příklady cen

Ceny použité v následujících příkladech jsou hypotetické a nemají v úmyslu znamenat přesné skutečné ceny. Náklady na čtení a zápis a monitorování se nezobrazují, protože jsou obvykle zanedbatelné a nemají významný vliv na celkové náklady. Spuštění aktivit se také v odhadech cenové kalkulačky zaokrouhlují na nejbližších 1 000.

Další kroky

Teď, když rozumíte ceně za Azure Data Factory, můžete začít!