Dokumentace ke službě Azure Event Hubs

Naučte se využívat službu Event Hubs k ingestování milionů událostí za sekundu z připojených aplikací a zařízení.

Vytvoření vyhrazeného clusteru

Přehled

Rychlé zprovoznění

Odesílání a příjem událostí

Rychlé zprovoznění