Omezení služby Azure Managed Grafana

Azure Managed Grafana poskytuje nativní funkce Grafana s nejvyšší možnou věrností. Existuje několik rozdílů mezi tím, co poskytuje a co můžete získat samoobslužným hostováním Grafana. Obecně platí, že Azure Managed Grafana zakáže funkce a nastavení, které můžou ovlivnit zabezpečení nebo spolehlivost služby a jednotlivé instance Grafana, které spravuje.

Aktuální omezení

Spravovaná grafana má následující známá omezení:

  • Všichni uživatelé musí mít účty v Azure Active Directory. Účty Microsoft (označované také jako MSA) a třetí strany se nepodporují. Jako alternativní řešení použijte výchozího tenanta vašeho předplatného Azure s instancí Grafana a přidejte další uživatele jako hosty.

  • Instalace, odinstalace a upgrade modulů plug-in z katalogu Grafana není možná.

  • Výsledky dotazu zdroje dat jsou omezené na 80 MB. Pokud chcete toto omezení zmírnit, zmenšete velikost dotazu, například zkrácením doby trvání dotazu.

  • Dotazování na Azure Data Explorer může trvat dlouhou dobu nebo může vrátit chyby 50x. Pokud chcete tyto problémy vyřešit, použijte místo časové řady formát tabulky, zkraťte dobu trvání nebo se vyhněte mnoha panelům dotazování stejného datového clusteru, který může aktivovat omezování.

  • Použití klíče rozhraní API není součástí protokolu auditu.

Další kroky