Vývoj s využitím Q# a Binderu

Naučte se vytvářet aplikace v Q# pomocí Binderu. Pomocí Binderu můžete spouštět a sdílet poznámkové bloky Jupyter online a dokonce i spouštět Q# konzolové aplikace online, což vám umožní vyzkoušet Q# bez instalace sady QDK.

Použití Binderu s ukázkami sady QDK

Automatická konfigurace Binderu Quantum Development Kit pro použití ukázek (QDK):

 1. Otevřete prohlížeč a přejděte na adresu https://aka.ms/try-qsharp.
 2. Na úvodní stránce Ukázky klikněte na odkaz na poznámkový blok v ukázce Intro to I a naučte se používat I a psát vlastní poznámkové bloky kvantových aplikací.Quantum Development KitQ#Q#Q#

Přehled ukázek QDK – odkaz na zvýraznění Q# poznámkového bloku

Všimněte si, že nejste omezeni na existující ukázky, protože můžete vytvořit nové poznámkové bloky nebo textové soubory tak, že nejprve v rozhraní Jupyter vybereteSoubor ->Otevřít... otevřete zobrazení adresáře a pak stisknete tlačítko Nový▾ v pravém horním rohu stránky.

Upozornění

Soubory vytvořené v prostředí Binderu se neuchovávají napříč relacemi. Pokud chcete zachovat všechny změny nebo nové soubory, které jste vytvořili během relace, nezapomeňte je uložit místně stažením přes rozhraní Jupyter.

Spuštění ukázek Jupyter Notebook

Binder podporuje oba typy Q# stylů vývoje pro Jupyter Notebook:

Zjistíte, že různé ukázky Jupyter můžou používat některý z těchto dvou stylů a někdy jsou k dispozici v obou, takže můžete prozkoumat nejlepší sady, které preferujete. Vlastní poznámkový blok si můžete vytvořit tak, že v zobrazení adresáře kliknete na Nový▾ → Python 3 (Q# styl +Python ) nebo Nový▾ → Q# (Q# styl poznámkového bloku ).

Vytvoření nového poznámkového bloku v Jupyteru – zvýraznění Pythonu a Q# možností

Spuštění ukázek konzolových aplikací

Kromě poznámkových bloků můžete konzolové aplikace spouštět Q# také prostřednictvím Binderu. Všimněte si, že v ukázkách jsou různé typy konzolových aplikací:

 • samostatnouQ# aplikaci, která používá EntryPoint funkci nebo operaci v .qs souboru ke spuštění Q# programu z příkazového řádku (viz vývoj pomocí Q# aplikací).
 • Q# aplikace + .NET, která používá hostitelský program v jazyce .NET (C# nebo F#) k volání operací ze .qs souboru (viz zápis Q# a spuštění programu .NET v místním simulátoru).
 • I když se v přehledu ukázek přímo nezobrazuje, mnoho ukázek je k dispozici také jako konzolové aplikace Pythonu. Ty obsahují stejný kód Pythonu jako Q# + Jupyter Notebook Pythonu, jen bez části poznámkového bloku (viz vývoj s Q# a Pythonem).

Ukázky spustíte tak, že v rozhraní Jupyter vyberete Nový▾ → Terminál v zobrazení adresáře. V prostředí Binder pak můžete spustit jakékoli příkazy Bash, například spustit ukázku CHSH, python host.py jak je znázorněno níže.

Spuštění Q# z terminálu Jupyter

Jako alternativu k terminálu Jupyter můžete konzolové aplikace spouštět Q# také z poznámkového bloku PowerShellu .NET, ve kterém se buňky chovají jako terminál PowerShellu. Některé ukázky pak můžete spustit prostřednictvím jejich souboru README kliknutím na název ukázky (např. soubor README CHSH zobrazený níže) nebo z vlastního poznámkového bloku pomocí příkazu Nový▾ → .NET (PowerShell) .

Spuštění Q# z poznámkového bloku PowerShellu

Použití Binderu s vlastními poznámkovými bloky a úložištěm

Pokud už máte poznámkové bloky ve (veřejném!) Úložiště GitHub: Binder můžete nakonfigurovat tak, aby fungoval s vaším úložištěm:

 1. Zajistěte, aby byl v kořenové složce úložiště soubor s názvem Dockerfile. Tento soubor musí obsahovat alespoň následující řádky:

  FROM mcr.microsoft.com/quantum/iqsharp-base:0.24.201332
  
  USER root
  COPY . ${HOME}
  RUN chown -R ${USER} ${HOME}
  
  USER ${USER}
  

  Poznámka

  V Poznámkách k verzi můžete ověřit nejaktuálnější verzi IQ#.

  Další informace o vytváření souboru Dockerfile najdete v referenčních informacích k souboru Dockerfile.

 2. Otevřete prohlížeč s adresou mybinder.org.

 3. Zadejte název svého úložiště jako adresu URL GitHubu (například jméno/MyRepo) a klikněte na launch (Spustit).

Formulář MyBinder

Použití Binderu s kvantovými katami

Automatická konfigurace Binderu pro použití kvantových kat:

 1. Otevřete prohlížeč a přejděte na adresu https://aka.ms/try-quantum-katas.
 2. Na cílové stránce Quantum Katas and Tutorials (Kvantové katy a kurzy ) vyberte některou z kat uvedených v tomto studijním programu a otevřete je jako poznámkové bloky Jupyter, které vám umožní s katou spouštět a pracovat s ní bez nutnosti instalace.

Přehled kvantových kat v binderu

Další kroky

Když jste teď vytvořili prostředí Binderu, můžete psát a spouštět své první kvantové programy.