Integrace dat ve službě Azure Synapse Analytics versus Azure Data Factory

Funkce integrace dat, jako jsou kanály Synapse a toky dat, jsou v Azure Synapse Analytics založené na možnostech integrace dat. Další informace najdete v tématu Azure Data Factory.

Dostupné funkce v ADF a Azure Synapse Analytics

Dostupnost funkcí najdete v následující tabulce:

Kategorie Funkce Azure Data Factory Azure Synapse Analytics
Integration Runtime Podpora prostředí Integration Runtime mezi oblastmi (Tok dat)
Sdílení prostředí Integration Runtime Mohou být sdíleny mezi různými datovými továrnami.
Aktivity kanálů Podpora aktivity Power Query
Podpora globálních parametrů
Galerie šablon a centrum znalostí Šablony řešení Galerie šablon Azure Data Factory Centrum znalostí pracovního prostoru Synapse
Integrace úložiště GIT Integrace GITu
Monitorování Monitorování úloh Sparku pro Tok dat Využití fondů Synapse Spark

Další kroky

Začněte s integrací dat v pracovním prostoru Synapse tím, že se naučíte ingestovat data do účtu Azure Data Lake Storage Gen2.