Microsoft.App containerApps/detectorProperties 2022-11-01-preview

Definice prostředku Bicep

Typ prostředku containerApps/detectorProperties může existovat v části Skupiny prostředků.

Poznámka

Tento typ prostředku je jen pro čtení, což znamená, že se nedá nasadit, ale dá se odkazovat na existující instanci. Typy prostředků jen pro čtení obvykle služba vytváří automaticky.

existing Použijte klíčové slovo .

Formát prostředku

Pokud chcete vytvořit Microsoft.App/containerApps/detectorProperties prostředek, přidejte do šablony následující bicep.

resource symbolicname 'Microsoft.App/containerApps/detectorProperties@2022-11-01-preview' existing = {
  name: 'string'
}

Hodnoty vlastností

containerApps/detectorVlastnosti

Název Popis Hodnota
name Název existujícího prostředku.

Podívejte se, jak nastavit názvy a typy pro podřízené prostředky v nástroji Bicep.
RootApi

Definice prostředku šablony ARM

Typ prostředku containerApps/detectorProperties může existovat v části Skupiny prostředků.

Poznámka

Tento typ prostředku je jen pro čtení, což znamená, že se nedá nasadit, ale dá se odkazovat na existující instanci. Typy prostředků jen pro čtení obvykle služba vytváří automaticky.

reference Použijte funkci .

Formát prostředku

Pokud chcete vytvořit prostředek Microsoft.App/containerApps/detectorProperties, přidejte do šablony následující kód JSON.

[reference(resourceId('Microsoft.App/containerApps/detectorProperties', '{name}'), '2022-11-01-preview')]

Hodnoty vlastností

containerApps/detectorVlastnosti

Název Popis Hodnota
name Název existujícího prostředku.

Podívejte se, jak nastavit názvy a typy pro podřízené prostředky v šablonách JSON ARM.
RootApi

Definice prostředku Terraform (poskytovatel AzAPI)

Typ prostředku containerApps/detectorProperties může existovat v části Skupiny prostředků.

Poznámka

Tento typ prostředku je jen pro čtení, což znamená, že se nedá nasadit, ale dá se odkazovat na existující instanci. Typy prostředků jen pro čtení obvykle služba vytváří automaticky.

data Použijte klíčové slovo .

Formát prostředku

Pokud chcete vytvořit prostředek Microsoft.App/containerApps/detectorProperties, přidejte do šablony následující Terraform.

data "azapi_resource" "symbolicname" {
  type = "Microsoft.App/containerApps/detectorProperties@2022-11-01-preview"
  name = "string"
  parent_id = "string"
}

Hodnoty vlastností

containerApps/detectorVlastnosti

Název Popis Hodnota
name Název existujícího prostředku. "rootApi"
parent_id ID prostředku, který je nadřazený pro tento prostředek. ID prostředku typu: containerApps