Microsoft.NetworkInterfaces 2023-02-01

Definice prostředku Bicep

Typ prostředku networkInterfaces je možné nasadit s operacemi, které cílí na:

Seznam změněných vlastností v jednotlivých verzích rozhraní API najdete v protokolu změn.

Formát prostředku

Pokud chcete vytvořit prostředek Microsoft.Network/networkInterfaces, přidejte do šablony následující bicep.

resource symbolicname 'Microsoft.Network/networkInterfaces@2023-02-01' = {
 name: 'string'
 location: 'string'
 tags: {
  tagName1: 'tagValue1'
  tagName2: 'tagValue2'
 }
 extendedLocation: {
  name: 'string'
  type: 'EdgeZone'
 }
 properties: {
  auxiliaryMode: 'string'
  auxiliarySku: 'string'
  disableTcpStateTracking: bool
  dnsSettings: {
   dnsServers: [
    'string'
   ]
   internalDnsNameLabel: 'string'
  }
  enableAcceleratedNetworking: bool
  enableIPForwarding: bool
  ipConfigurations: [
   {
    id: 'string'
    name: 'string'
    properties: {
     applicationGatewayBackendAddressPools: [
      {
       id: 'string'
       name: 'string'
       properties: {
        backendAddresses: [
         {
          fqdn: 'string'
          ipAddress: 'string'
         }
        ]
       }
      }
     ]
     applicationSecurityGroups: [
      {
       id: 'string'
       location: 'string'
       properties: {}
       tags: {}
      }
     ]
     gatewayLoadBalancer: {
      id: 'string'
     }
     loadBalancerBackendAddressPools: [
      {
       id: 'string'
       name: 'string'
       properties: {
        drainPeriodInSeconds: int
        loadBalancerBackendAddresses: [
         {
          name: 'string'
          properties: {
           adminState: 'string'
           ipAddress: 'string'
           loadBalancerFrontendIPConfiguration: {
            id: 'string'
           }
           subnet: {
            id: 'string'
           }
           virtualNetwork: {
            id: 'string'
           }
          }
         }
        ]
        location: 'string'
        tunnelInterfaces: [
         {
          identifier: int
          port: int
          protocol: 'string'
          type: 'string'
         }
        ]
        virtualNetwork: {
         id: 'string'
        }
       }
      }
     ]
     loadBalancerInboundNatRules: [
      {
       id: 'string'
       name: 'string'
       properties: {
        backendAddressPool: {
         id: 'string'
        }
        backendPort: int
        enableFloatingIP: bool
        enableTcpReset: bool
        frontendIPConfiguration: {
         id: 'string'
        }
        frontendPort: int
        frontendPortRangeEnd: int
        frontendPortRangeStart: int
        idleTimeoutInMinutes: int
        protocol: 'string'
       }
      }
     ]
     primary: bool
     privateIPAddress: 'string'
     privateIPAddressVersion: 'string'
     privateIPAllocationMethod: 'string'
     publicIPAddress: {
      extendedLocation: {
       name: 'string'
       type: 'EdgeZone'
      }
      id: 'string'
      location: 'string'
      properties: {
       ddosSettings: {
        ddosProtectionPlan: {
         id: 'string'
        }
        protectionMode: 'string'
       }
       deleteOption: 'string'
       dnsSettings: {
        domainNameLabel: 'string'
        domainNameLabelScope: 'string'
        fqdn: 'string'
        reverseFqdn: 'string'
       }
       idleTimeoutInMinutes: int
       ipAddress: 'string'
       ipTags: [
        {
         ipTagType: 'string'
         tag: 'string'
        }
       ]
       linkedPublicIPAddress: {
        public-ip-address-object
       }
       migrationPhase: 'string'
       natGateway: {
        id: 'string'
        location: 'string'
        properties: {
         idleTimeoutInMinutes: int
         publicIpAddresses: [
          {
           id: 'string'
          }
         ]
         publicIpPrefixes: [
          {
           id: 'string'
          }
         ]
        }
        sku: {
         name: 'Standard'
        }
        tags: {}
        zones: [
         'string'
        ]
       }
       publicIPAddressVersion: 'string'
       publicIPAllocationMethod: 'string'
       publicIPPrefix: {
        id: 'string'
       }
       servicePublicIPAddress: {
        public-ip-address-object
       }
      }
      sku: {
       name: 'string'
       tier: 'string'
      }
      tags: {}
      zones: [
       'string'
      ]
     }
     subnet: {
      id: 'string'
      name: 'string'
      properties: {
       addressPrefix: 'string'
       addressPrefixes: [
        'string'
       ]
       applicationGatewayIPConfigurations: [
        {
         id: 'string'
         name: 'string'
         properties: {
          subnet: {
           id: 'string'
          }
         }
        }
       ]
       delegations: [
        {
         id: 'string'
         name: 'string'
         properties: {
          serviceName: 'string'
         }
         type: 'string'
        }
       ]
       ipAllocations: [
        {
         id: 'string'
        }
       ]
       natGateway: {
        id: 'string'
       }
       networkSecurityGroup: {
        id: 'string'
        location: 'string'
        properties: {
         flushConnection: bool
         securityRules: [
          {
           id: 'string'
           name: 'string'
           properties: {
            access: 'string'
            description: 'string'
            destinationAddressPrefix: 'string'
            destinationAddressPrefixes: [
             'string'
            ]
            destinationApplicationSecurityGroups: [
             {
              id: 'string'
              location: 'string'
              properties: {}
              tags: {}
             }
            ]
            destinationPortRange: 'string'
            destinationPortRanges: [
             'string'
            ]
            direction: 'string'
            priority: int
            protocol: 'string'
            sourceAddressPrefix: 'string'
            sourceAddressPrefixes: [
             'string'
            ]
            sourceApplicationSecurityGroups: [
             {
              id: 'string'
              location: 'string'
              properties: {}
              tags: {}
             }
            ]
            sourcePortRange: 'string'
            sourcePortRanges: [
             'string'
            ]
           }
           type: 'string'
          }
         ]
        }
        tags: {}
       }
       privateEndpointNetworkPolicies: 'string'
       privateLinkServiceNetworkPolicies: 'string'
       routeTable: {
        id: 'string'
        location: 'string'
        properties: {
         disableBgpRoutePropagation: bool
         routes: [
          {
           id: 'string'
           name: 'string'
           properties: {
            addressPrefix: 'string'
            hasBgpOverride: bool
            nextHopIpAddress: 'string'
            nextHopType: 'string'
           }
           type: 'string'
          }
         ]
        }
        tags: {}
       }
       serviceEndpointPolicies: [
        {
         id: 'string'
         location: 'string'
         properties: {
          contextualServiceEndpointPolicies: [
           'string'
          ]
          serviceAlias: 'string'
          serviceEndpointPolicyDefinitions: [
           {
            id: 'string'
            name: 'string'
            properties: {
             description: 'string'
             service: 'string'
             serviceResources: [
              'string'
             ]
            }
            type: 'string'
           }
          ]
         }
         tags: {}
        }
       ]
       serviceEndpoints: [
        {
         locations: [
          'string'
         ]
         service: 'string'
        }
       ]
      }
      type: 'string'
     }
     virtualNetworkTaps: [
      {
       id: 'string'
       location: 'string'
       properties: {
        destinationLoadBalancerFrontEndIPConfiguration: {
         id: 'string'
         name: 'string'
         properties: {
          gatewayLoadBalancer: {
           id: 'string'
          }
          privateIPAddress: 'string'
          privateIPAddressVersion: 'string'
          privateIPAllocationMethod: 'string'
          publicIPAddress: {
           extendedLocation: {
            name: 'string'
            type: 'EdgeZone'
           }
           id: 'string'
           location: 'string'
           properties: {
            ddosSettings: {
             ddosProtectionPlan: {
              id: 'string'
             }
             protectionMode: 'string'
            }
            deleteOption: 'string'
            dnsSettings: {
             domainNameLabel: 'string'
             domainNameLabelScope: 'string'
             fqdn: 'string'
             reverseFqdn: 'string'
            }
            idleTimeoutInMinutes: int
            ipAddress: 'string'
            ipTags: [
             {
              ipTagType: 'string'
              tag: 'string'
             }
            ]
            linkedPublicIPAddress: {
             public-ip-address-object
            }
            migrationPhase: 'string'
            natGateway: {
             id: 'string'
             location: 'string'
             properties: {
              idleTimeoutInMinutes: int
              publicIpAddresses: [
               {
                id: 'string'
               }
              ]
              publicIpPrefixes: [
               {
                id: 'string'
               }
              ]
             }
             sku: {
              name: 'Standard'
             }
             tags: {}
             zones: [
              'string'
             ]
            }
            publicIPAddressVersion: 'string'
            publicIPAllocationMethod: 'string'
            publicIPPrefix: {
             id: 'string'
            }
            servicePublicIPAddress: {
             public-ip-address-object
            }
           }
           sku: {
            name: 'string'
            tier: 'string'
           }
           tags: {}
           zones: [
            'string'
           ]
          }
          publicIPPrefix: {
           id: 'string'
          }
          subnet: {
           id: 'string'
           name: 'string'
           properties: {
            addressPrefix: 'string'
            addressPrefixes: [
             'string'
            ]
            applicationGatewayIPConfigurations: [
             {
              id: 'string'
              name: 'string'
              properties: {
               subnet: {
                id: 'string'
               }
              }
             }
            ]
            delegations: [
             {
              id: 'string'
              name: 'string'
              properties: {
               serviceName: 'string'
              }
              type: 'string'
             }
            ]
            ipAllocations: [
             {
              id: 'string'
             }
            ]
            natGateway: {
             id: 'string'
            }
            networkSecurityGroup: {
             id: 'string'
             location: 'string'
             properties: {
              flushConnection: bool
              securityRules: [
               {
                id: 'string'
                name: 'string'
                properties: {
                 access: 'string'
                 description: 'string'
                 destinationAddressPrefix: 'string'
                 destinationAddressPrefixes: [
                  'string'
                 ]
                 destinationApplicationSecurityGroups: [
                  {
                   id: 'string'
                   location: 'string'
                   properties: {}
                   tags: {}
                  }
                 ]
                 destinationPortRange: 'string'
                 destinationPortRanges: [
                  'string'
                 ]
                 direction: 'string'
                 priority: int
                 protocol: 'string'
                 sourceAddressPrefix: 'string'
                 sourceAddressPrefixes: [
                  'string'
                 ]
                 sourceApplicationSecurityGroups: [
                  {
                   id: 'string'
                   location: 'string'
                   properties: {}
                   tags: {}
                  }
                 ]
                 sourcePortRange: 'string'
                 sourcePortRanges: [
                  'string'
                 ]
                }
                type: 'string'
               }
              ]
             }
             tags: {}
            }
            privateEndpointNetworkPolicies: 'string'
            privateLinkServiceNetworkPolicies: 'string'
            routeTable: {
             id: 'string'
             location: 'string'
             properties: {
              disableBgpRoutePropagation: bool
              routes: [
               {
                id: 'string'
                name: 'string'
                properties: {
                 addressPrefix: 'string'
                 hasBgpOverride: bool
                 nextHopIpAddress: 'string'
                 nextHopType: 'string'
                }
                type: 'string'
               }
              ]
             }
             tags: {}
            }
            serviceEndpointPolicies: [
             {
              id: 'string'
              location: 'string'
              properties: {
               contextualServiceEndpointPolicies: [
                'string'
               ]
               serviceAlias: 'string'
               serviceEndpointPolicyDefinitions: [
                {
                 id: 'string'
                 name: 'string'
                 properties: {
                  description: 'string'
                  service: 'string'
                  serviceResources: [
                   'string'
                  ]
                 }
                 type: 'string'
                }
               ]
              }
              tags: {}
             }
            ]
            serviceEndpoints: [
             {
              locations: [
               'string'
              ]
              service: 'string'
             }
            ]
           }
           type: 'string'
          }
         }
         zones: [
          'string'
         ]
        }
        destinationNetworkInterfaceIPConfiguration: {
        destinationPort: int
       }
       tags: {}
      }
     ]
    }
    type: 'string'
   }
  ]
  migrationPhase: 'string'
  networkSecurityGroup: {
   id: 'string'
   location: 'string'
   properties: {
    flushConnection: bool
    securityRules: [
     {
      id: 'string'
      name: 'string'
      properties: {
       access: 'string'
       description: 'string'
       destinationAddressPrefix: 'string'
       destinationAddressPrefixes: [
        'string'
       ]
       destinationApplicationSecurityGroups: [
        {
         id: 'string'
         location: 'string'
         properties: {}
         tags: {}
        }
       ]
       destinationPortRange: 'string'
       destinationPortRanges: [
        'string'
       ]
       direction: 'string'
       priority: int
       protocol: 'string'
       sourceAddressPrefix: 'string'
       sourceAddressPrefixes: [
        'string'
       ]
       sourceApplicationSecurityGroups: [
        {
         id: 'string'
         location: 'string'
         properties: {}
         tags: {}
        }
       ]
       sourcePortRange: 'string'
       sourcePortRanges: [
        'string'
       ]
      }
      type: 'string'
     }
    ]
   }
   tags: {}
  }
  nicType: 'string'
  privateLinkService: {
   extendedLocation: {
    name: 'string'
    type: 'EdgeZone'
   }
   id: 'string'
   location: 'string'
   properties: {
    autoApproval: {
     subscriptions: [
      'string'
     ]
    }
    enableProxyProtocol: bool
    fqdns: [
     'string'
    ]
    ipConfigurations: [
     {
      id: 'string'
      name: 'string'
      properties: {
       primary: bool
       privateIPAddress: 'string'
       privateIPAddressVersion: 'string'
       privateIPAllocationMethod: 'string'
       subnet: {
        id: 'string'
        name: 'string'
        properties: {
         addressPrefix: 'string'
         addressPrefixes: [
          'string'
         ]
         applicationGatewayIPConfigurations: [
          {
           id: 'string'
           name: 'string'
           properties: {
            subnet: {
             id: 'string'
            }
           }
          }
         ]
         delegations: [
          {
           id: 'string'
           name: 'string'
           properties: {
            serviceName: 'string'
           }
           type: 'string'
          }
         ]
         ipAllocations: [
          {
           id: 'string'
          }
         ]
         natGateway: {
          id: 'string'
         }
         networkSecurityGroup: {
          id: 'string'
          location: 'string'
          properties: {
           flushConnection: bool
           securityRules: [
            {
             id: 'string'
             name: 'string'
             properties: {
              access: 'string'
              description: 'string'
              destinationAddressPrefix: 'string'
              destinationAddressPrefixes: [
               'string'
              ]
              destinationApplicationSecurityGroups: [
               {
                id: 'string'
                location: 'string'
                properties: {}
                tags: {}
               }
              ]
              destinationPortRange: 'string'
              destinationPortRanges: [
               'string'
              ]
              direction: 'string'
              priority: int
              protocol: 'string'
              sourceAddressPrefix: 'string'
              sourceAddressPrefixes: [
               'string'
              ]
              sourceApplicationSecurityGroups: [
               {
                id: 'string'
                location: 'string'
                properties: {}
                tags: {}
               }
              ]
              sourcePortRange: 'string'
              sourcePortRanges: [
               'string'
              ]
             }
             type: 'string'
            }
           ]
          }
          tags: {}
         }
         privateEndpointNetworkPolicies: 'string'
         privateLinkServiceNetworkPolicies: 'string'
         routeTable: {
          id: 'string'
          location: 'string'
          properties: {
           disableBgpRoutePropagation: bool
           routes: [
            {
             id: 'string'
             name: 'string'
             properties: {
              addressPrefix: 'string'
              hasBgpOverride: bool
              nextHopIpAddress: 'string'
              nextHopType: 'string'
             }
             type: 'string'
            }
           ]
          }
          tags: {}
         }
         serviceEndpointPolicies: [
          {
           id: 'string'
           location: 'string'
           properties: {
            contextualServiceEndpointPolicies: [
             'string'
            ]
            serviceAlias: 'string'
            serviceEndpointPolicyDefinitions: [
             {
              id: 'string'
              name: 'string'
              properties: {
               description: 'string'
               service: 'string'
               serviceResources: [
                'string'
               ]
              }
              type: 'string'
             }
            ]
           }
           tags: {}
          }
         ]
         serviceEndpoints: [
          {
           locations: [
            'string'
           ]
           service: 'string'
          }
         ]
        }
        type: 'string'
       }
      }
     }
    ]
    loadBalancerFrontendIpConfigurations: [
     {
      id: 'string'
      name: 'string'
      properties: {
       gatewayLoadBalancer: {
        id: 'string'
       }
       privateIPAddress: 'string'
       privateIPAddressVersion: 'string'
       privateIPAllocationMethod: 'string'
       publicIPAddress: {
        extendedLocation: {
         name: 'string'
         type: 'EdgeZone'
        }
        id: 'string'
        location: 'string'
        properties: {
         ddosSettings: {
          ddosProtectionPlan: {
           id: 'string'
          }
          protectionMode: 'string'
         }
         deleteOption: 'string'
         dnsSettings: {
          domainNameLabel: 'string'
          domainNameLabelScope: 'string'
          fqdn: 'string'
          reverseFqdn: 'string'
         }
         idleTimeoutInMinutes: int
         ipAddress: 'string'
         ipTags: [
          {
           ipTagType: 'string'
           tag: 'string'
          }
         ]
         linkedPublicIPAddress: {
          public-ip-address-object
         }
         migrationPhase: 'string'
         natGateway: {
          id: 'string'
          location: 'string'
          properties: {
           idleTimeoutInMinutes: int
           publicIpAddresses: [
            {
             id: 'string'
            }
           ]
           publicIpPrefixes: [
            {
             id: 'string'
            }
           ]
          }
          sku: {
           name: 'Standard'
          }
          tags: {}
          zones: [
           'string'
          ]
         }
         publicIPAddressVersion: 'string'
         publicIPAllocationMethod: 'string'
         publicIPPrefix: {
          id: 'string'
         }
         servicePublicIPAddress: {
          public-ip-address-object
         }
        }
        sku: {
         name: 'string'
         tier: 'string'
        }
        tags: {}
        zones: [
         'string'
        ]
       }
       publicIPPrefix: {
        id: 'string'
       }
       subnet: {
        id: 'string'
        name: 'string'
        properties: {
         addressPrefix: 'string'
         addressPrefixes: [
          'string'
         ]
         applicationGatewayIPConfigurations: [
          {
           id: 'string'
           name: 'string'
           properties: {
            subnet: {
             id: 'string'
            }
           }
          }
         ]
         delegations: [
          {
           id: 'string'
           name: 'string'
           properties: {
            serviceName: 'string'
           }
           type: 'string'
          }
         ]
         ipAllocations: [
          {
           id: 'string'
          }
         ]
         natGateway: {
          id: 'string'
         }
         networkSecurityGroup: {
          id: 'string'
          location: 'string'
          properties: {
           flushConnection: bool
           securityRules: [
            {
             id: 'string'
             name: 'string'
             properties: {
              access: 'string'
              description: 'string'
              destinationAddressPrefix: 'string'
              destinationAddressPrefixes: [
               'string'
              ]
              destinationApplicationSecurityGroups: [
               {
                id: 'string'
                location: 'string'
                properties: {}
                tags: {}
               }
              ]
              destinationPortRange: 'string'
              destinationPortRanges: [
               'string'
              ]
              direction: 'string'
              priority: int
              protocol: 'string'
              sourceAddressPrefix: 'string'
              sourceAddressPrefixes: [
               'string'
              ]
              sourceApplicationSecurityGroups: [
               {
                id: 'string'
                location: 'string'
                properties: {}
                tags: {}
               }
              ]
              sourcePortRange: 'string'
              sourcePortRanges: [
               'string'
              ]
             }
             type: 'string'
            }
           ]
          }
          tags: {}
         }
         privateEndpointNetworkPolicies: 'string'
         privateLinkServiceNetworkPolicies: 'string'
         routeTable: {
          id: 'string'
          location: 'string'
          properties: {
           disableBgpRoutePropagation: bool
           routes: [
            {
             id: 'string'
             name: 'string'
             properties: {
              addressPrefix: 'string'
              hasBgpOverride: bool
              nextHopIpAddress: 'string'
              nextHopType: 'string'
             }
             type: 'string'
            }
           ]
          }
          tags: {}
         }
         serviceEndpointPolicies: [
          {
           id: 'string'
           location: 'string'
           properties: {
            contextualServiceEndpointPolicies: [
             'string'
            ]
            serviceAlias: 'string'
            serviceEndpointPolicyDefinitions: [
             {
              id: 'string'
              name: 'string'
              properties: {
               description: 'string'
               service: 'string'
               serviceResources: [
                'string'
               ]
              }
              type: 'string'
             }
            ]
           }
           tags: {}
          }
         ]
         serviceEndpoints: [
          {
           locations: [
            'string'
           ]
           service: 'string'
          }
         ]
        }
        type: 'string'
       }
      }
      zones: [
       'string'
      ]
     }
    ]
    visibility: {
     subscriptions: [
      'string'
     ]
    }
   }
   tags: {}
  }
  workloadType: 'string'
 }
}

Hodnoty vlastností

networkInterfaces

Název Popis Hodnota
name Název prostředku string (povinné)

Limit počtu znaků: 1–80

Platné znaky:
Alfanumerické znaky, podtržítka, tečky a spojovníky.

Začněte alfanumerickým kódem. Ukončit alfanumerické nebo podtržítko.
location Umístění prostředku. řetězec
tags Značky prostředků. Slovník názvů značek a hodnot. Viz Značky v šablonách
extendedLocation Rozšířené umístění síťového rozhraní. ExtendedLocation
properties Vlastnosti síťového rozhraní. NetworkInterfacePropertiesFormat

ExtendedLocation

Název Popis Hodnota
name Název rozšířeného umístění. řetězec
typ Typ rozšířeného umístění. EdgeZone

NetworkInterfacePropertiesFormat

Název Popis Hodnota
auxiliaryMode Pomocný režim prostředku síťového rozhraní. 'AcceleratedConnections'
Plovoucí
'MaxConnections'
'Žádný'
auxiliarySku Pomocná skladová položka prostředku síťového rozhraní. 'A1'
"A2"
'A4'
'A8'
'Žádný'
disableTcpStateTracking Určuje, zda se má zakázat sledování stavu tcp. bool
dnsSettings Nastavení DNS v síťovém rozhraní. NetworkInterfaceDnsSettings
enableAcceleratedNetworking Pokud je síťové rozhraní nakonfigurované pro akcelerované síťové služby. Nevztahuje se na velikosti virtuálních počítačů, které vyžadují akcelerované síťové služby. bool
enableIPForwarding Určuje, jestli je v tomto síťovém rozhraní povolené předávání IP. bool
ipConfigurations Seznam konfigurací PROTOKOLU IP síťového rozhraní. NetworkInterfaceIPConfiguration[]
migrationPhase Fáze migrace prostředku síťového rozhraní "Přerušit"
'Potvrzení'
"Potvrzeno"
'Žádný'
'Připravit'
networkSecurityGroup Odkaz na prostředek NetworkSecurityGroup. NetworkSecurityGroup
typ nicType Typ prostředku síťového rozhraní 'Elastický'
'Standardní'
privateLinkService Privatelinkservice prostředku síťového rozhraní. PrivateLinkService
typ úlohy WorkloadType objektu NetworkInterface pro prostředky BareMetal řetězec

NetworkInterfaceDnsSettings

Název Popis Hodnota
servery dns Seznam IP adres serverů DNS Pomocí azureProvidedDNS přepněte na překlad DNS poskytovaný Azure. Hodnotu AzureProvidedDNS nelze kombinovat s jinými IP adresami, musí to být jediná hodnota v kolekci dnsServers. string[]
internalDnsNameLabel Relativní název DNS pro tuto síťovou kartu používaný pro interní komunikaci mezi virtuálními počítači ve stejné virtuální síti. řetězec

NetworkInterfaceIPConfiguration

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název prostředku, který je jedinečný v rámci skupiny prostředků. Tento název se dá použít pro přístup k prostředku. řetězec
properties Vlastnosti konfigurace PROTOKOLU IP síťového rozhraní. NetworkInterfaceIPConfigurationPropertiesFormat
typ Typ prostředku. řetězec

NetworkInterfaceIPConfigurationPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
applicationGatewayBackendAddressPools Odkaz na prostředek ApplicationGatewayBackendAddressPool. ApplicationGatewayBackendAddressPool[]
applicationSecurityGroups Skupiny zabezpečení aplikací, ve kterých je zahrnutá konfigurace IP adresy. ApplicationSecurityGroup[]
gatewayLoadBalancer Odkaz na front-endovou IP adresu nástroje pro vyrovnávání zatížení brány. Dílčí zdroj
loadBalancerBackendAddressPools Odkaz na prostředek LoadBalancerBackendAddressPool. BackendAddressPool[]
loadBalancerInboundNatRules Seznam odkazů na LoadBalancerInboundNatRules. InboundNatRule[]
Primární Určuje, jestli se jedná o primární adresu zákazníka v síťovém rozhraní. bool
privátní IP adresa Privátní IP adresa konfigurace IP adresy. řetězec
privateIPAddressVersion Jestli je konkrétní konfigurace IP adresy IPv4 nebo IPv6. Výchozí hodnota je IPv4. 'IPv4'
'IPv6'
privateIPAllocationMethod Metoda přidělování privátních IP adres. Dynamická
'Static'
publicIPAddress Veřejná IP adresa vázaná na konfiguraci IP adresy. Veřejná IP adresa
podsíť Podsíť vázaná na konfiguraci PROTOKOLU IP. Podsíť
virtualNetworkTaps Odkaz na Virtual Network Klepnutí. VirtualNetworkTap[]

ApplicationGatewayBackendAddressPool

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název back-endového fondu adres, který je jedinečný v rámci Application Gateway. řetězec
properties Vlastnosti back-endového fondu adres služby Application Gateway ApplicationGatewayBackendAddressPoolPropertiesFormat

ApplicationGatewayBackendAddressPoolPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
backendAddresses Back-endové adresy. ApplicationGatewayBackendAddress[]

ApplicationGatewayBackendAddress

Název Popis Hodnota
Fqdn Plně kvalifikovaný název domény řetězec
ipAddress IP adresa. řetězec

ApplicationSecurityGroup

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
location Umístění prostředku. řetězec
properties Vlastnosti skupiny zabezpečení aplikace. ApplicationSecurityGroupPropertiesFormat
tags Značky prostředků. object

ApplicationSecurityGroupPropertiesFormat

Tento objekt neobsahuje žádné vlastnosti, které by se nastavily během nasazování. Všechny vlastnosti jsou jen pro čtení.

Dílčí zdroj

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec

BackendAddressPool

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název prostředku, který je jedinečný v rámci sady back-endových fondů adres používaných nástrojem pro vyrovnávání zatížení. Tento název se dá použít pro přístup k prostředku. řetězec
properties Vlastnosti back-endového fondu adres nástroje pro vyrovnávání zatížení BackendAddressPoolPropertiesFormat

BackendAddressPoolPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
drainPeriodInSeconds Doba sekund, Load Balancer čeká před odesláním resetování na adresu klienta a back-endu. int
loadBalancerBackendAddresses Pole back-endových adres. LoadBalancerBackendAddress[]
location Umístění back-endového fondu adres. řetězec
tunelovéinterfaces Pole tunelových rozhraní nástroje pro vyrovnávání zatížení brány. GatewayLoadBalancerTunnelInterface[]
virtualNetwork Odkaz na virtuální síť. Dílčí zdroj

LoadBalancerBackendAddress

Název Popis Hodnota
name Název back-endové adresy. řetězec
properties Vlastnosti back-endového fondu adres nástroje pro vyrovnávání zatížení LoadBalancerBackendAddressPropertiesFormat

LoadBalancerBackendAddressPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
adminState Seznam stavů správy, které po nastavení můžou přepsat sondu stavu, aby Load Balancer vždy přesměrovávat nová připojení do back-endu nebo odepře nová připojení a resetují existující připojení. 'Dolů'
'Žádný'
'Nahoru'
ipAddress IP adresa patřící do odkazované virtuální sítě. řetězec
loadBalancerFrontendIPConfiguration Odkaz na konfiguraci IP adresy front-endu definované v místním nástroji pro vyrovnávání zatížení Dílčí zdroj
podsíť Odkaz na existující podsíť Dílčí zdroj
virtualNetwork Odkaz na existující virtuální síť. Dílčí zdroj

GatewayLoadBalancerTunnelInterface

Název Popis Hodnota
identifikátor Identifikátor tunelového rozhraní nástroje pro vyrovnávání zatížení brány. int
port Port tunelového rozhraní nástroje pro vyrovnávání zatížení brány. int
Protokol Protokol tunelového rozhraní nástroje pro vyrovnávání zatížení brány. 'Nativní'
'Žádný'
'VXLAN'
typ Typ provozu tunelového rozhraní nástroje pro vyrovnávání zatížení brány. 'Externí'
"Interní"
'Žádný'

InboundNatRule

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název prostředku, který je jedinečný v rámci sady příchozích pravidel NAT používaných nástrojem pro vyrovnávání zatížení. Tento název se dá použít pro přístup k prostředku. řetězec
properties Vlastnosti příchozího pravidla překladu adres (NAT) nástroje pro vyrovnávání zatížení InboundNatRulePropertiesFormat

InboundNatRulePropertiesFormat

Název Popis Hodnota
backendAddressPool Odkaz na prostředek back-endAddressPool. Dílčí zdroj
backendPort Port použitý pro interní koncový bod. Přijatelné hodnoty jsou v rozsahu od 1 do 65535. int
enableFloatingIP Nakonfiguruje koncový bod virtuálního počítače pro funkci plovoucí IP adresy vyžadovanou ke konfiguraci skupiny dostupnosti SQL AlwaysOn. Toto nastavení se vyžaduje při použití skupin dostupnosti SQL AlwaysOn na SQL Serveru. Toto nastavení nejde po vytvoření koncového bodu změnit. bool
enableTcpReset Příjem obousměrného resetování TCP při vypršení časového limitu nečinnosti toku TCP nebo neočekávaného ukončení připojení Tento prvek se používá pouze v případě, že je protokol nastaven na TCP. bool
frontendIPConfiguration Odkaz na front-endové IP adresy. Dílčí zdroj
frontendPort Port pro externí koncový bod. Čísla portů pro každé pravidlo musí být v rámci Load Balancer jedinečná. Přijatelné hodnoty jsou v rozsahu od 1 do 65534. int
frontendPortRangeEnd Konec rozsahu portů pro externí koncový bod Tato vlastnost se používá společně s BackendAddressPool a FrontendPortRangeStart. Pro každou back-endovou adresu z BackendAddressPoolu se vytvoří individuální mapování portů příchozího pravidla NAT. Přijatelné hodnoty jsou v rozsahu od 1 do 65534. int
frontendPortRangeStart Začátek rozsahu portů pro externí koncový bod Tato vlastnost se používá společně s BackendAddressPool a FrontendPortRangeEnd. Pro každou back-endovou adresu z BackendAddressPoolu se vytvoří individuální mapování portů příchozího pravidla NAT. Přijatelné hodnoty jsou v rozsahu od 1 do 65534. int
idleTimeoutInMinutes Časový limit pro nečinné připojení TCP. Hodnotu je možné nastavit na 4 až 30 minut. Výchozí hodnota je 4 minuty. Tento prvek se používá pouze v případě, že je protokol nastaven na TCP. int
Protokol Odkaz na protokol přenosu používaný pravidlem vyrovnávání zatížení. "Vše"
Tcp
Udp

PublicIPAddress

Název Popis Hodnota
extendedLocation Rozšířené umístění veřejné IP adresy. ExtendedLocation
id ID prostředku. řetězec
location Umístění prostředku. řetězec
properties Vlastnosti veřejné IP adresy. Formát publicIPAddressPropertiesFormat
Sku SKU veřejné IP adresy. PublicIPAddressSku
tags Značky prostředků. object
Zóny Musí pocházet ze seznamu zón dostupnosti, které označují IP adresu přidělenou pro daný prostředek. string[]

Formát publicIPAddressPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
ddosSettings Vlastní zásady ochrany před útoky DDoS přidružené k veřejné IP adrese. Nastavení DdosSettings
deleteOption Zadejte, co se stane s veřejnou IP adresou, když se virtuální počítač, který ji používá, odstraní. Odstranit
"Odpojit"
nastavení dns Plně kvalifikovaný název domény záznamu DNS přidruženého k veřejné IP adrese. PublicIPAddressDnsSettings
idleTimeoutInMinutes Časový limit nečinnosti veřejné IP adresy. int
ipAddress IP adresa přidružená k prostředku veřejné IP adresy. řetězec
ipTags Seznam značek přidružených k veřejné IP adrese. IpTag[]
linkedPublicIPAddress Propojená veřejná IP adresa prostředku veřejné IP adresy. Veřejná IP adresa
migraceFáze Fáze migrace veřejné IP adresy "Přerušit"
'Potvrdit'
Potvrzeno
'Žádný'
'Připravit'
NatGateway NatGateway pro veřejnou IP adresu. NatGateway
publicIPAddressVersion Verze veřejné IP adresy. 'IPv4'
'IPv6'
metoda publicIPAllocationMethod Metoda přidělování veřejných IP adres. Dynamická
'Static'
publicIPPrefix Předpona veřejné IP adresy, ze které by měla být tato veřejná IP adresa přidělena. Dílčí zdroj
servicePublicIPAddress Veřejná IP adresa služby prostředku veřejné IP adresy. Veřejná IP adresa

Nastavení DdosSettings

Název Popis Hodnota
ddosProtectionPlan Plán ochrany před útoky DDoS přidružený k veřejné IP adrese. Lze nastavit pouze v případě, že je režim ochrany povolený. Dílčí zdroj
režim ochrany Režim ochrany před útoky DDoS veřejné IP adresy Zakázáno
Povoleno
VirtualNetworkInherited

PublicIPAddressDnsSettings

Název Popis Hodnota
název_doményPoznak_domény Popisek názvu domény. Plně kvalifikovaný název domény přidružený k veřejné IP adrese tvoří zřetězení popisku názvu domény a regionalizované zóny DNS. Pokud je zadaný popisek názvu domény, vytvoří se pro veřejnou IP adresu v systému Microsoft Azure DNS záznam A DNS. řetězec
doménaNázevLabelScope Obor popisku názvu domény. Pokud zadáte popisek názvu domény a obor popisku názvu domény, vytvoří se pro veřejnou IP adresu v systému Microsoft Azure DNS záznam A s hodnotou hash, která je součástí plně kvalifikovaného názvu domény. 'NoReuse'
ResourceGroupReuse
'SubscriptionReuse'
TenantReuse
Fqdn Plně kvalifikovaný název domény záznamu DNS A přidruženého k veřejné IP adrese. Jedná se o zřetězení domény domainNameLabel a regionalizované zóny DNS. řetězec
reverseFqdn Reverzní plně kvalifikovaný název domény. Plně kvalifikovaný název domény viditelný uživatelem, který se překládá na tuto veřejnou IP adresu. Pokud je zadán reverseFqdn, vytvoří se záznam DNS PTR odkazující z IP adresy v doméně in-addr.arpa na reverzní plně kvalifikovaný název domény. řetězec

IpTag

Název Popis Hodnota
ipTagType Typ značky IP adresy. Příklad: FirstPartyUsage. řetězec
značka Hodnota značky IP adresy přidružené k veřejné IP adrese. Příklad: SQL. řetězec

NatGateway

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
location Umístění prostředku. řetězec
properties Vlastnosti služby Nat Gateway. NatGatewayPropertiesFormat
Sku Skladová položka služby nat Gateway. NatGatewaySku
tags Značky prostředků. object
Zóny Seznam zón dostupnosti označující zónu, ve které se má služba Nat Gateway nasadit. string[]

NatGatewayPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
idleTimeoutInMinutes Časový limit nečinnosti služby Nat Gateway int
publicIpAddresses Pole veřejných IP adres přidružených k prostředku služby Nat Gateway. Dílčí zdroj[]
publicIpPrefixes Pole předpon veřejných IP adres přidružených k prostředku služby Nat Gateway. Dílčí zdroj[]

NatGatewaySku

Název Popis Hodnota
name Název skladové položky služby Nat Gateway. 'Standardní'

PublicIPAddressSku

Název Popis Hodnota
name Název skladové položky veřejné IP adresy. 'Základní'
'Standardní'
tier Úroveň skladové položky veřejné IP adresy. 'Global'
'Regionální'

Podsíť

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název prostředku, který je jedinečný v rámci skupiny prostředků. Tento název se dá použít pro přístup k prostředku. řetězec
properties Vlastnosti podsítě. Formát vlastností podsítě
typ Typ prostředku. řetězec

Formát vlastností podsítě

Název Popis Hodnota
addressPrefix Předpona adresy pro podsíť. řetězec
adresyPrefixes Seznam předpon adres pro podsíť string[]
applicationGatewayIPConfigurations Konfigurace IP adres prostředku virtuální sítě ve službě Application Gateway ApplicationGatewayIPConfiguration[]
Delegace Pole odkazů na delegování v podsíti. Delegování[]
ipAllocations Pole IpAllocation, které odkazují na tuto podsíť. SubResource[]
natGateway Nat Gateway přidružená k této podsíti. Dílčí zdroj
networkSecurityGroup Odkaz na prostředek NetworkSecurityGroup. NetworkSecurityGroup
privateEndpointNetworkPolicies Povolit nebo zakázat použití zásad sítě na privátní koncový bod v podsíti Zakázáno
'Povoleno'
privateLinkServiceNetworkPolicies Povolte nebo zakažte zásady sítě ve službě private link v podsíti. Zakázáno
'Povoleno'
routeTable Odkaz na prostředek RouteTable. Směrovací tabulka
serviceEndpointPolicies Pole zásad koncového bodu služby. ServiceEndpointPolicy[]
serviceEndpoints Pole koncových bodů služby. ServiceEndpointPropertiesFormat[]

ApplicationGatewayIPConfiguration

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název konfigurace IP adresy, která je v rámci Application Gateway jedinečná. řetězec
properties Vlastnosti konfigurace IP adresy aplikační brány. ApplicationGatewayIPConfigurationPropertiesFormat

ApplicationGatewayIPConfigurationPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
podsíť Odkaz na prostředek podsítě. Podsíť, ze které služba Application Gateway získá svou privátní adresu. Dílčí zdroj

Delegování

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název prostředku, který je jedinečný v rámci podsítě. Tento název se dá použít pro přístup k prostředku. řetězec
properties Vlastnosti podsítě. ServiceDelegationPropertiesFormat
typ Typ prostředku. řetězec

ServiceDelegationPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
Název_služby Název služby, na kterou má být podsíť delegovaná (např. Microsoft.Sql/servers). řetězec

NetworkSecurityGroup

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
location Umístění prostředku. řetězec
properties Vlastnosti skupiny zabezpečení sítě. NetworkSecurityGroupPropertiesFormat
tags Značky prostředků. object

NetworkSecurityGroupPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
flushConnection Pokud je tato možnost povolená, toky vytvořené z připojení skupin zabezpečení sítě se při aktualizaci pravidel znovu vyhodnotí. Počáteční povolení aktivuje opětovné vyhodnocení. bool
securityRules Kolekce pravidel zabezpečení skupiny zabezpečení sítě. SecurityRule[]

Pravidla zabezpečení

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název prostředku, který je jedinečný v rámci skupiny prostředků. Tento název se dá použít pro přístup k prostředku. řetězec
properties Vlastnosti pravidla zabezpečení. SecurityRulePropertiesFormat
typ Typ prostředku. řetězec

SecurityRulePropertiesFormat

Název Popis Hodnota
access Síťový provoz je povolený nebo zakázaný. 'Povolit'
"Odepřít" (povinné)
description Popis tohoto pravidla. Omezeno na 140 znaků. řetězec
destinationAddressPrefix Předpona cílové adresy. CIDR nebo cílový rozsah IP adres. Hvězdička *je také možné použít ke shodě všech zdrojových IP adres. Můžete také použít výchozí značky, jako jsou VirtualNetwork, AzureLoadBalancer a Internet. řetězec
destinationAddressPrefixes Předpony cílové adresy. CIDR nebo cílové rozsahy IP adres. string[]
destinationApplicationSecurityGroups Skupina zabezpečení aplikace určená jako cíl. ApplicationSecurityGroup[]
destinationPortRange Cílový port nebo rozsah. Celé číslo nebo rozsah od 0 do 65535. Hvězdička *je také možné použít ke shodě všech portů. řetězec
destinationPortRanges Rozsahy cílových portů. string[]
směr Směr pravidla. Směr určuje, jestli se bude pravidlo vyhodnocovat při příchozím nebo odchozím provozu. Příchozí
Odchozí (povinné)
Prioritou Priorita pravidla. Hodnota může být mezi 100 a 4096. Číslo priority musí být jedinečné pro každé pravidlo v kolekci. Čím nižší je číslo priority, tím vyšší je priorita pravidla. int (povinné)
Protokol Síťový protokol, na který se toto pravidlo vztahuje. '*'
"Ah"
"Esp"
Icmp
Tcp
Udp (povinné)
sourceAddressPrefix Rozsah CIDR nebo zdrojových IP adres. Hvězdička *je také možné použít ke shodě všech zdrojových IP adres. Můžete také použít výchozí značky, jako jsou VirtualNetwork, AzureLoadBalancer a Internet. Pokud se jedná o pravidlo příchozího přenosu dat, určuje, odkud síťový provoz pochází. řetězec
sourceAddressPrefixes Rozsahy CIDR nebo zdrojových IP adres. string[]
sourceApplicationSecurityGroups Skupina zabezpečení aplikace zadaná jako zdroj ApplicationSecurityGroup[]
sourcePortRange Zdrojový port nebo rozsah. Celé číslo nebo rozsah od 0 do 65535. Hvězdička *je také možné použít ke shodě všech portů. řetězec
sourcePortRanges Rozsahy zdrojových portů string[]

Směrovací tabulka

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
location Umístění prostředku. řetězec
properties Vlastnosti směrovací tabulky. RouteTablePropertiesFormat
tags Značky prostředků. object

RouteTablePropertiesFormat

Název Popis Hodnota
disableBgpRoutePropagation Jestli se mají zakázat trasy získané protokolem BGP v dané směrovací tabulce. True znamená zakázat. bool
Trasy Kolekce tras obsažených ve směrovací tabulce Trasa[]

Trasa

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název prostředku, který je jedinečný v rámci skupiny prostředků. Tento název se dá použít pro přístup k prostředku. řetězec
properties Vlastnosti trasy. RoutePropertiesFormat
typ Typ prostředku. řetězec

RoutePropertiesFormat

Název Popis Hodnota
addressPrefix Cíl CIDR, na který se trasa vztahuje. řetězec
hasBgpOverride Hodnota označující, jestli tato trasa přepisuje překrývající se trasy protokolu BGP bez ohledu na LPM. bool
nextHopIpAddress Pakety IP adresy by se měly předávat na adresu . Hodnoty dalšího směrování jsou povolené jenom v trasách, kde je typ dalšího segmentu směrování VirtualAppliance. řetězec
typ dalšího segmentu Typ segmentu Azure, do kterého se má paket odeslat. "Internet"
'Žádný'
VirtualAppliance
VirtualNetworkGateway
VnetLocal (povinné)

Zásady koncového bodu služby

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
location Umístění prostředku. řetězec
properties Vlastnosti zásad koncového bodu služby. ServiceEndpointPolicyPropertiesFormat
tags Značky prostředků. object

ServiceEndpointPolicyPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
contextualServiceEndpointPolicies Kolekce kontextových zásad koncového bodu služby. string[]
serviceAlias Alias označující, jestli zásada patří službě řetězec
serviceEndpointPolicyDefinitions Kolekce definic zásad koncového bodu služby pro zásady koncového bodu služby. ServiceEndpointPolicyDefinition[]

ServiceEndpointPolicyDefinition

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název prostředku, který je jedinečný v rámci skupiny prostředků. Tento název se dá použít pro přístup k prostředku. řetězec
properties Vlastnosti definice zásad koncového bodu služby. ServiceEndpointPolicyDefinitionPropertiesFormat
typ Typ prostředku. řetězec

ServiceEndpointPolicyDefinitionPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
description Popis tohoto pravidla. Omezeno na 140 znaků. řetězec
service Název koncového bodu služby. řetězec
serviceResources Seznam prostředků služby string[]

ServiceEndpointPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
Umístění Seznam umístění. string[]
service Typ služby koncového bodu. řetězec

VirtualNetworkTap

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
location Umístění prostředku. řetězec
properties Virtual Network klepněte na Vlastnosti. VirtualNetworkTapPropertiesFormat
tags Značky prostředků. object

VirtualNetworkTapPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
destinationLoadBalancerFrontEndIPConfiguration Odkaz na privátní IP adresu na interním Load Balancer, který obdrží klepnutí. FrontendIPConfiguration
destinationNetworkInterfaceIPConfiguration Odkaz na privátní IP adresu síťové karty kolektoru, která přijme klepnutí. NetworkInterfaceIPConfiguration
destinationPort Cílový port VXLAN, který bude přijímat klepaný provoz. int

FrontendIPConfiguration

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název prostředku, který je jedinečný v rámci sady konfigurací front-endových IP adres používaných nástrojem pro vyrovnávání zatížení. Tento název se dá použít pro přístup k prostředku. řetězec
properties Vlastnosti sondy nástroje pro vyrovnávání zatížení. FrontendIPConfigurationPropertiesFormat
Zóny Seznam zón dostupnosti označující IP adresu přidělenou pro prostředek musí pocházet z. string[]

FrontendIPConfigurationPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
gatewayLoadBalancer Odkaz na front-endovou IP adresu nástroje pro vyrovnávání zatížení brány. Dílčí zdroj
privateIPAddress Privátní IP adresa konfigurace IP adresy. řetězec
privateIPAddressVersion Jestli je konkrétní konfigurace ip adresy IPv4 nebo IPv6. Výchozí hodnota se považuje za IPv4. 'IPv4'
'IPv6'
privateIPAllocationMethod Metoda přidělování privátníCH IP adres. Dynamická
'Static'
publicIPAddress Odkaz na prostředek veřejné IP adresy. PublicIPAddress
publicIPPrefix Odkaz na prostředek předpony veřejné IP adresy. Dílčí zdroj
podsíť Odkaz na prostředek podsítě. Podsíť

PrivateLinkService

Název Popis Hodnota
extendedLocation Rozšířené umístění nástroje pro vyrovnávání zatížení ExtendedLocation
id ID prostředku. řetězec
location Umístění prostředku. řetězec
properties Vlastnosti služby private link. PrivateLinkServiceVlastnosti
tags Značky prostředků. object

PrivateLinkServiceVlastnosti

Název Popis Hodnota
automatické použití Seznam automatického schválení služby private link. PrivateLinkServicePropertiesAutoApproval
enableProxyProtocol Určuje, jestli je služba private link povolená pro protokol proxy serveru, nebo ne. bool
Fqdn Seznam plně kvalifikovaného názvu domény. string[]
konfigurace ip Pole ip adres služby privátního propojení. PrivateLinkServiceIpConfiguration[]
loadBalancerFrontendIpConfigurations Pole odkazů na konfigurace IP adres nástroje pro vyrovnávání zatížení. FrontendIPConfiguration[]
viditelnost Seznam viditelnosti služby private link. PrivateLinkServicePropertiesVisibility

PrivateLinkServicePropertiesAutoApproval

Název Popis Hodnota
Odběry Seznam předplatných. string[]

PrivateLinkServiceIpConfiguration

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název konfigurace IP adresy služby privátního propojení. řetězec
properties Vlastnosti konfigurace IP adresy služby private link. PrivateLinkServiceIpConfigurationProperties

PrivateLinkServiceIpConfigurationProperties

Název Popis Hodnota
Primární Určuje, jestli je konfigurace ip adresy primární nebo ne. bool
privátní IP adresa Privátní IP adresa konfigurace IP adresy. řetězec
privateIPAddressVersion Jestli je konkrétní konfigurace IP adresy IPv4 nebo IPv6. Výchozí hodnota je IPv4. 'IPv4'
'IPv6'
privateIPAllocationMethod Metoda přidělování privátních IP adres. Dynamická
'Static'
podsíť Odkaz na prostředek podsítě. Podsíť

PrivateLinkServicePropertiesVisibility

Název Popis Hodnota
Odběry Seznam předplatných. string[]

Šablony pro rychlý start

Následující šablony pro rychlý start nasadí tento typ prostředku.

Template (Šablona) Popis
Cluster AKS s kontrolerem příchozího přenosu dat Application Gateway

Nasazení do Azure
Tato ukázka ukazuje, jak nasadit cluster AKS s Application Gateway, kontrolerem příchozího přenosu dat Application Gateway, Azure Container Registry, Log Analytics a Key Vault
App Gateway s přesměrováním WAF, SSL, IIS a HTTPS

Nasazení do Azure
Tato šablona nasadí Application Gateway s WAF, koncovým přesměrováním SSL a HTTP na HTTPS na servery iis.
Skupiny zabezpečení aplikací

Nasazení do Azure
Tato šablona ukazuje, jak seskupit části pro zabezpečení úloh pomocí skupin zabezpečení sítě se skupinami zabezpečení aplikací. Nasadí virtuální počítač s Linuxem se systémem NGINX a pomocí skupin zabezpečení aplikací ve skupinách zabezpečení sítě povolíme přístup k portům 22 a 80 virtuálnímu počítači přiřazené ke skupině zabezpečení aplikace s názvem webServersAsg.
Použití Azure Firewall jako proxy serveru DNS v hvězdicové & topologii

Nasazení do Azure
Tato ukázka ukazuje, jak nasadit hvězdicovou topologii v Azure pomocí Azure Firewall. Virtuální síť centra funguje jako centrální bod připojení k mnoha paprskovým virtuálním sítím, které jsou připojené k virtuální síti rozbočovače prostřednictvím partnerského vztahu virtuálních sítí.
Vytvoření brány firewall, firewallpolicy s explicitním proxy serverem

Nasazení do Azure
Tato šablona vytvoří Azure Firewall FirewalllPolicy s explicitním proxy serverem a pravidla sítě s IpGroups. Zahrnuje také nastavení virtuálního počítače Jumpbox s Linuxem.
Vytvoření brány firewall s firewallemPolicy a skupinami IpGroup

Nasazení do Azure
Tato šablona vytvoří Azure Firewall s firewalllPolicy odkazující na pravidla sítě s IpGroups. Zahrnuje také nastavení virtuálního počítače Jumpbox s Linuxem.
Vytvoření Azure Firewall pomocí IpGroups

Nasazení do Azure
Tato šablona vytvoří Azure Firewall s aplikačními a síťovými pravidly odkazujícími na skupiny IP adres. Zahrnuje také nastavení virtuálního počítače Jumpbox s Linuxem.
Vytvoření Azure Firewall sandboxu s vynuceným tunelováním

Nasazení do Azure
Tato šablona vytvoří Azure Firewall sandbox (Linux) s jednou branou firewall tunelovanou přes jinou bránu firewall v partnerské virtuální síti.
Testovací prostředí pro Azure Firewall Premium

Nasazení do Azure
Tato šablona vytvoří Azure Firewall Premium a zásady brány firewall s prémiovými funkcemi, jako je detekce kontroly neoprávněných vniknutí (IDPS), kontrola protokolu TLS a filtrování kategorií webu.
Vytvoření nastavení sandboxu Azure Firewall s virtuálními počítači s Linuxem

Nasazení do Azure
Tato šablona vytvoří virtuální síť se 3 podsítěmi (podsíť serveru, podsíť jumpboxu a podsíť AzureFirewall), virtuálním počítačem jumpbox s veřejnou IP adresou, virtuálním počítačem serveru A, trasou trasy definovanou uživatelem do Azure Firewall pro podsíť serveru a Azure Firewall s 1 nebo více veřejnými IP adresami, 1 ukázkovým pravidlem aplikace, 1 ukázkovým síťovým pravidlem a výchozími privátními rozsahy.
Vytvoření nastavení sandboxu pomocí zásad brány firewall

Nasazení do Azure
Tato šablona vytvoří virtuální síť se 3 podsítěmi (podsíť serveru, podsíť jumpboxu a podsíť AzureFirewall), virtuální počítač jumpbox s veřejnou IP adresou, virtuální počítač serveru A, trasu trasy definovanou uživatelem směřující na Azure Firewall pro podsíť serveru a Azure Firewall s 1 nebo více veřejnými IP adresami. Vytvoří také zásadu brány firewall s 1 ukázkovým pravidlem aplikace, 1 ukázkovým pravidlem sítě a výchozími privátními rozsahy.
Vytvoření nastavení sandboxu Azure Firewall se zónami

Nasazení do Azure
Tato šablona vytvoří virtuální síť se třemi podsítěmi (podsíť serveru, podsíť jumpboxu a podsíť Azure Firewall), virtuálním počítačem jumpboxu s veřejnou IP adresou, virtuálním počítačem serveru A, trasou trasy trasy definované uživatelem do Azure Firewall pro podsíť Serveru, Azure Firewall s jednou nebo více veřejnými IP adresami, jedním ukázkovým pravidlem aplikace a jedním ukázkovým pravidlem sítě a Azure Firewall v Zóny dostupnosti 1, 2 a 3.
Nasazení hostitele Bastionu v centrálním Virtual Network

Nasazení do Azure
Tato šablona vytvoří dvě virtuální sítě s partnerskými vztahy, hostitele Bastionu ve virtuální síti centra a virtuální počítač s Linuxem v paprskové virtuální síti.
Vytvoření Azure Firewall s několika veřejnými IP adresami

Nasazení do Azure
Tato šablona vytvoří Azure Firewall se dvěma veřejnými IP adresami a dvěma servery Windows Serveru 2019 k testování.
Zabezpečená virtuální centra

Nasazení do Azure
Tato šablona vytvoří zabezpečené virtuální centrum pomocí Azure Firewall k zabezpečení provozu cloudové sítě směřujícího do internetu.
Vytvoření standardního interního nástroje pro vyrovnávání zatížení

Nasazení do Azure
Tato šablona vytvoří standardní interní Azure Load Balancer s portem pro vyrovnávání zatížení pravidla 80.
Vytvoření standardního interního nástroje pro vyrovnávání zatížení s porty vysoké dostupnosti

Nasazení do Azure
Tato šablona vytvoří standardní interní Azure Load Balancer s pravidlem vyrovnávání zatížení portů vysoké dostupnosti.
Vytvoření nástroje pro vyrovnávání zatížení mezi oblastmi

Nasazení do Azure
Tato šablona vytvoří nástroj pro vyrovnávání zatížení mezi oblastmi s back-endovým fondem obsahujícím dva místní nástroje pro vyrovnávání zatížení. Nástroj pro vyrovnávání zatížení mezi oblastmi je v současné době dostupný v omezených oblastech. Místní nástroje pro vyrovnávání zatížení za nástrojem pro vyrovnávání zatížení mezi oblastmi můžou být v libovolné oblasti.
Standard Load Balancer s back-endovým fondem podle IP adres

Nasazení do Azure
Tato šablona slouží k předvedení způsobu použití šablon ARM ke konfiguraci back-endového fondu Load Balancer podle IP adresy, jak je popsáno v dokumentu o správě back-endového fondu.
Vytvoření nástroje pro vyrovnávání zatížení s veřejnou IPv6 adresou

Nasazení do Azure
Tato šablona vytvoří internetový nástroj pro vyrovnávání zatížení s veřejnou IPv6 adresou, pravidly vyrovnávání zatížení a dvěma virtuálními počítači pro back-endový fond.
Vytvoření standardního nástroje pro vyrovnávání zatížení

Nasazení do Azure
Tato šablona vytvoří internetový nástroj pro vyrovnávání zatížení, pravidla vyrovnávání zatížení a tři virtuální počítače pro back-endový fond s každým virtuálním počítačem v redundantní zóně.
Load Balancer se 2 virtuálními IP adresami, z nichž každý má jedno pravidlo nástroje pro vyrovnávání zatížení

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje vytvořit Load Balancer, 2 veřejné IP adresy pro nástroj pro vyrovnávání zatížení (multivip), Virtual Network, síťové rozhraní v Virtual Network & pravidlo nástroje pro vyrovnávání zatížení v Load Balancer používaném síťovým rozhraním.
Load Balancer s příchozím pravidlem NAT

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje vytvořit Load Balancer, veřejnou IP adresu pro nástroj pro vyrovnávání zatížení, Virtual Network, síťové rozhraní v Virtual Network & pravidlo překladu adres (NAT) v Load Balancer používaném síťovým rozhraním.
Virtual Network NAT s virtuálním počítačem

Nasazení do Azure
Nasazení služby NAT Gateway a virtuálního počítače
Síťové rozhraní s veřejnou IP adresou

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje vytvořit síťový inerface v Virtual Network odkazující na veřejnou IP adresu.
Příklad služby Private Link

Nasazení do Azure
Tato šablona ukazuje, jak vytvořit službu privátního propojení.
Azure Route Server v partnerském vztahu protokolu BGP s Quagga

Nasazení do Azure
Tato šablona nasadí směrovačový server a virtuální počítač s Ubuntu s Quagga. Mezi serverem směrovače a quaggou jsou vytvořeny dvě externí relace protokolu BGP. Instalaci a konfiguraci Quagga provádí rozšíření vlastních skriptů Azure pro Linux.
Vytvoření připojení SITE-to-Site VPN s virtuálním počítačem

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje vytvořit připojení SITE-to-Site VPN pomocí Virtual Network Gateways.
Vpn typu site-to-site s branami VPN typu aktivní-aktivní s protokolem BGP

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje nasadit síť VPN typu site-to-site mezi dvěma virtuálními sítěmi se službami VPN Gateway v konfiguraci aktivní-aktivní pomocí protokolu BGP. Každá VPN Gateway Azure přeloží plně kvalifikovaný název domény vzdálených partnerských partnerů a určí veřejnou IP adresu vzdáleného VPN Gateway. Šablona se spouští podle očekávání v oblastech Azure se zónami dostupnosti.
Příklad virtuálního počítače Azure Traffic Manageru

Nasazení do Azure
Tato šablona ukazuje, jak vytvořit vyrovnávání zatížení profilu Azure Traffic Manageru mezi několika virtuálními počítači.
Příklad virtuálního počítače Azure Traffic Manageru s Zóny dostupnosti

Nasazení do Azure
Tato šablona ukazuje, jak vytvořit vyrovnávání zatížení profilu Azure Traffic Manageru mezi několika virtuálními počítači umístěnými v Zóny dostupnosti.
Uživatelem definované trasy a zařízení

Nasazení do Azure
Tato šablona nasadí Virtual Network virtuálních počítačů v příslušných podsítích a směruje provoz na zařízení.
201-vnet-2subnets-service-endpoints-storage-integration

Nasazení do Azure
Vytvoří 2 nové virtuální počítače s každou síťovým adaptérem ve dvou různých podsítích ve stejné virtuální síti. Nastaví koncový bod služby v jedné z podsítí a zabezpečí účet úložiště pro danou podsíť.

Definice prostředku šablony ARM

Typ prostředku networkInterfaces je možné nasadit s operacemi, které cílí na:

Seznam změněných vlastností v jednotlivých verzích rozhraní API najdete v protokolu změn.

Formát prostředku

Pokud chcete vytvořit prostředek Microsoft.Network/networkInterfaces, přidejte do šablony následující kód JSON.

{
 "type": "Microsoft.Network/networkInterfaces",
 "apiVersion": "2023-02-01",
 "name": "string",
 "location": "string",
 "tags": {
  "tagName1": "tagValue1",
  "tagName2": "tagValue2"
 },
 "extendedLocation": {
  "name": "string",
  "type": "EdgeZone"
 },
 "properties": {
  "auxiliaryMode": "string",
  "auxiliarySku": "string",
  "disableTcpStateTracking": "bool",
  "dnsSettings": {
   "dnsServers": [ "string" ],
   "internalDnsNameLabel": "string"
  },
  "enableAcceleratedNetworking": "bool",
  "enableIPForwarding": "bool",
  "ipConfigurations": [
   {
    "id": "string",
    "name": "string",
    "properties": {
     "applicationGatewayBackendAddressPools": [
      {
       "id": "string",
       "name": "string",
       "properties": {
        "backendAddresses": [
         {
          "fqdn": "string",
          "ipAddress": "string"
         }
        ]
       }
      }
     ],
     "applicationSecurityGroups": [
      {
       "id": "string",
       "location": "string",
       "properties": {},
       "tags": {}
      }
     ],
     "gatewayLoadBalancer": {
      "id": "string"
     },
     "loadBalancerBackendAddressPools": [
      {
       "id": "string",
       "name": "string",
       "properties": {
        "drainPeriodInSeconds": "int",
        "loadBalancerBackendAddresses": [
         {
          "name": "string",
          "properties": {
           "adminState": "string",
           "ipAddress": "string",
           "loadBalancerFrontendIPConfiguration": {
            "id": "string"
           },
           "subnet": {
            "id": "string"
           },
           "virtualNetwork": {
            "id": "string"
           }
          }
         }
        ],
        "location": "string",
        "tunnelInterfaces": [
         {
          "identifier": "int",
          "port": "int",
          "protocol": "string",
          "type": "string"
         }
        ],
        "virtualNetwork": {
         "id": "string"
        }
       }
      }
     ],
     "loadBalancerInboundNatRules": [
      {
       "id": "string",
       "name": "string",
       "properties": {
        "backendAddressPool": {
         "id": "string"
        },
        "backendPort": "int",
        "enableFloatingIP": "bool",
        "enableTcpReset": "bool",
        "frontendIPConfiguration": {
         "id": "string"
        },
        "frontendPort": "int",
        "frontendPortRangeEnd": "int",
        "frontendPortRangeStart": "int",
        "idleTimeoutInMinutes": "int",
        "protocol": "string"
       }
      }
     ],
     "primary": "bool",
     "privateIPAddress": "string",
     "privateIPAddressVersion": "string",
     "privateIPAllocationMethod": "string",
     "publicIPAddress": {
      "extendedLocation": {
       "name": "string",
       "type": "EdgeZone"
      },
      "id": "string",
      "location": "string",
      "properties": {
       "ddosSettings": {
        "ddosProtectionPlan": {
         "id": "string"
        },
        "protectionMode": "string"
       },
       "deleteOption": "string",
       "dnsSettings": {
        "domainNameLabel": "string",
        "domainNameLabelScope": "string",
        "fqdn": "string",
        "reverseFqdn": "string"
       },
       "idleTimeoutInMinutes": "int",
       "ipAddress": "string",
       "ipTags": [
        {
         "ipTagType": "string",
         "tag": "string"
        }
       ],
       "linkedPublicIPAddress": { public-ip-address-object },
       "migrationPhase": "string",
       "natGateway": {
        "id": "string",
        "location": "string",
        "properties": {
         "idleTimeoutInMinutes": "int",
         "publicIpAddresses": [
          {
           "id": "string"
          }
         ],
         "publicIpPrefixes": [
          {
           "id": "string"
          }
         ]
        },
        "sku": {
         "name": "Standard"
        },
        "tags": {},
        "zones": [ "string" ]
       },
       "publicIPAddressVersion": "string",
       "publicIPAllocationMethod": "string",
       "publicIPPrefix": {
        "id": "string"
       },
       "servicePublicIPAddress": { public-ip-address-object }
      },
      "sku": {
       "name": "string",
       "tier": "string"
      },
      "tags": {},
      "zones": [ "string" ]
     },
     "subnet": {
      "id": "string",
      "name": "string",
      "properties": {
       "addressPrefix": "string",
       "addressPrefixes": [ "string" ],
       "applicationGatewayIPConfigurations": [
        {
         "id": "string",
         "name": "string",
         "properties": {
          "subnet": {
           "id": "string"
          }
         }
        }
       ],
       "delegations": [
        {
         "id": "string",
         "name": "string",
         "properties": {
          "serviceName": "string"
         },
         "type": "string"
        }
       ],
       "ipAllocations": [
        {
         "id": "string"
        }
       ],
       "natGateway": {
        "id": "string"
       },
       "networkSecurityGroup": {
        "id": "string",
        "location": "string",
        "properties": {
         "flushConnection": "bool",
         "securityRules": [
          {
           "id": "string",
           "name": "string",
           "properties": {
            "access": "string",
            "description": "string",
            "destinationAddressPrefix": "string",
            "destinationAddressPrefixes": [ "string" ],
            "destinationApplicationSecurityGroups": [
             {
              "id": "string",
              "location": "string",
              "properties": {},
              "tags": {}
             }
            ],
            "destinationPortRange": "string",
            "destinationPortRanges": [ "string" ],
            "direction": "string",
            "priority": "int",
            "protocol": "string",
            "sourceAddressPrefix": "string",
            "sourceAddressPrefixes": [ "string" ],
            "sourceApplicationSecurityGroups": [
             {
              "id": "string",
              "location": "string",
              "properties": {},
              "tags": {}
             }
            ],
            "sourcePortRange": "string",
            "sourcePortRanges": [ "string" ]
           },
           "type": "string"
          }
         ]
        },
        "tags": {}
       },
       "privateEndpointNetworkPolicies": "string",
       "privateLinkServiceNetworkPolicies": "string",
       "routeTable": {
        "id": "string",
        "location": "string",
        "properties": {
         "disableBgpRoutePropagation": "bool",
         "routes": [
          {
           "id": "string",
           "name": "string",
           "properties": {
            "addressPrefix": "string",
            "hasBgpOverride": "bool",
            "nextHopIpAddress": "string",
            "nextHopType": "string"
           },
           "type": "string"
          }
         ]
        },
        "tags": {}
       },
       "serviceEndpointPolicies": [
        {
         "id": "string",
         "location": "string",
         "properties": {
          "contextualServiceEndpointPolicies": [ "string" ],
          "serviceAlias": "string",
          "serviceEndpointPolicyDefinitions": [
           {
            "id": "string",
            "name": "string",
            "properties": {
             "description": "string",
             "service": "string",
             "serviceResources": [ "string" ]
            },
            "type": "string"
           }
          ]
         },
         "tags": {}
        }
       ],
       "serviceEndpoints": [
        {
         "locations": [ "string" ],
         "service": "string"
        }
       ]
      },
      "type": "string"
     },
     "virtualNetworkTaps": [
      {
       "id": "string",
       "location": "string",
       "properties": {
        "destinationLoadBalancerFrontEndIPConfiguration": {
         "id": "string",
         "name": "string",
         "properties": {
          "gatewayLoadBalancer": {
           "id": "string"
          },
          "privateIPAddress": "string",
          "privateIPAddressVersion": "string",
          "privateIPAllocationMethod": "string",
          "publicIPAddress": {
           "extendedLocation": {
            "name": "string",
            "type": "EdgeZone"
           },
           "id": "string",
           "location": "string",
           "properties": {
            "ddosSettings": {
             "ddosProtectionPlan": {
              "id": "string"
             },
             "protectionMode": "string"
            },
            "deleteOption": "string",
            "dnsSettings": {
             "domainNameLabel": "string",
             "domainNameLabelScope": "string",
             "fqdn": "string",
             "reverseFqdn": "string"
            },
            "idleTimeoutInMinutes": "int",
            "ipAddress": "string",
            "ipTags": [
             {
              "ipTagType": "string",
              "tag": "string"
             }
            ],
            "linkedPublicIPAddress": { public-ip-address-object },
            "migrationPhase": "string",
            "natGateway": {
             "id": "string",
             "location": "string",
             "properties": {
              "idleTimeoutInMinutes": "int",
              "publicIpAddresses": [
               {
                "id": "string"
               }
              ],
              "publicIpPrefixes": [
               {
                "id": "string"
               }
              ]
             },
             "sku": {
              "name": "Standard"
             },
             "tags": {},
             "zones": [ "string" ]
            },
            "publicIPAddressVersion": "string",
            "publicIPAllocationMethod": "string",
            "publicIPPrefix": {
             "id": "string"
            },
            "servicePublicIPAddress": { public-ip-address-object }
           },
           "sku": {
            "name": "string",
            "tier": "string"
           },
           "tags": {},
           "zones": [ "string" ]
          },
          "publicIPPrefix": {
           "id": "string"
          },
          "subnet": {
           "id": "string",
           "name": "string",
           "properties": {
            "addressPrefix": "string",
            "addressPrefixes": [ "string" ],
            "applicationGatewayIPConfigurations": [
             {
              "id": "string",
              "name": "string",
              "properties": {
               "subnet": {
                "id": "string"
               }
              }
             }
            ],
            "delegations": [
             {
              "id": "string",
              "name": "string",
              "properties": {
               "serviceName": "string"
              },
              "type": "string"
             }
            ],
            "ipAllocations": [
             {
              "id": "string"
             }
            ],
            "natGateway": {
             "id": "string"
            },
            "networkSecurityGroup": {
             "id": "string",
             "location": "string",
             "properties": {
              "flushConnection": "bool",
              "securityRules": [
               {
                "id": "string",
                "name": "string",
                "properties": {
                 "access": "string",
                 "description": "string",
                 "destinationAddressPrefix": "string",
                 "destinationAddressPrefixes": [ "string" ],
                 "destinationApplicationSecurityGroups": [
                  {
                   "id": "string",
                   "location": "string",
                   "properties": {},
                   "tags": {}
                  }
                 ],
                 "destinationPortRange": "string",
                 "destinationPortRanges": [ "string" ],
                 "direction": "string",
                 "priority": "int",
                 "protocol": "string",
                 "sourceAddressPrefix": "string",
                 "sourceAddressPrefixes": [ "string" ],
                 "sourceApplicationSecurityGroups": [
                  {
                   "id": "string",
                   "location": "string",
                   "properties": {},
                   "tags": {}
                  }
                 ],
                 "sourcePortRange": "string",
                 "sourcePortRanges": [ "string" ]
                },
                "type": "string"
               }
              ]
             },
             "tags": {}
            },
            "privateEndpointNetworkPolicies": "string",
            "privateLinkServiceNetworkPolicies": "string",
            "routeTable": {
             "id": "string",
             "location": "string",
             "properties": {
              "disableBgpRoutePropagation": "bool",
              "routes": [
               {
                "id": "string",
                "name": "string",
                "properties": {
                 "addressPrefix": "string",
                 "hasBgpOverride": "bool",
                 "nextHopIpAddress": "string",
                 "nextHopType": "string"
                },
                "type": "string"
               }
              ]
             },
             "tags": {}
            },
            "serviceEndpointPolicies": [
             {
              "id": "string",
              "location": "string",
              "properties": {
               "contextualServiceEndpointPolicies": [ "string" ],
               "serviceAlias": "string",
               "serviceEndpointPolicyDefinitions": [
                {
                 "id": "string",
                 "name": "string",
                 "properties": {
                  "description": "string",
                  "service": "string",
                  "serviceResources": [ "string" ]
                 },
                 "type": "string"
                }
               ]
              },
              "tags": {}
             }
            ],
            "serviceEndpoints": [
             {
              "locations": [ "string" ],
              "service": "string"
             }
            ]
           },
           "type": "string"
          }
         },
         "zones": [ "string" ]
        },
        "destinationNetworkInterfaceIPConfiguration": {
        "destinationPort": "int"
       },
       "tags": {}
      }
     ]
    },
    "type": "string"
   }
  ],
  "migrationPhase": "string",
  "networkSecurityGroup": {
   "id": "string",
   "location": "string",
   "properties": {
    "flushConnection": "bool",
    "securityRules": [
     {
      "id": "string",
      "name": "string",
      "properties": {
       "access": "string",
       "description": "string",
       "destinationAddressPrefix": "string",
       "destinationAddressPrefixes": [ "string" ],
       "destinationApplicationSecurityGroups": [
        {
         "id": "string",
         "location": "string",
         "properties": {},
         "tags": {}
        }
       ],
       "destinationPortRange": "string",
       "destinationPortRanges": [ "string" ],
       "direction": "string",
       "priority": "int",
       "protocol": "string",
       "sourceAddressPrefix": "string",
       "sourceAddressPrefixes": [ "string" ],
       "sourceApplicationSecurityGroups": [
        {
         "id": "string",
         "location": "string",
         "properties": {},
         "tags": {}
        }
       ],
       "sourcePortRange": "string",
       "sourcePortRanges": [ "string" ]
      },
      "type": "string"
     }
    ]
   },
   "tags": {}
  },
  "nicType": "string",
  "privateLinkService": {
   "extendedLocation": {
    "name": "string",
    "type": "EdgeZone"
   },
   "id": "string",
   "location": "string",
   "properties": {
    "autoApproval": {
     "subscriptions": [ "string" ]
    },
    "enableProxyProtocol": "bool",
    "fqdns": [ "string" ],
    "ipConfigurations": [
     {
      "id": "string",
      "name": "string",
      "properties": {
       "primary": "bool",
       "privateIPAddress": "string",
       "privateIPAddressVersion": "string",
       "privateIPAllocationMethod": "string",
       "subnet": {
        "id": "string",
        "name": "string",
        "properties": {
         "addressPrefix": "string",
         "addressPrefixes": [ "string" ],
         "applicationGatewayIPConfigurations": [
          {
           "id": "string",
           "name": "string",
           "properties": {
            "subnet": {
             "id": "string"
            }
           }
          }
         ],
         "delegations": [
          {
           "id": "string",
           "name": "string",
           "properties": {
            "serviceName": "string"
           },
           "type": "string"
          }
         ],
         "ipAllocations": [
          {
           "id": "string"
          }
         ],
         "natGateway": {
          "id": "string"
         },
         "networkSecurityGroup": {
          "id": "string",
          "location": "string",
          "properties": {
           "flushConnection": "bool",
           "securityRules": [
            {
             "id": "string",
             "name": "string",
             "properties": {
              "access": "string",
              "description": "string",
              "destinationAddressPrefix": "string",
              "destinationAddressPrefixes": [ "string" ],
              "destinationApplicationSecurityGroups": [
               {
                "id": "string",
                "location": "string",
                "properties": {},
                "tags": {}
               }
              ],
              "destinationPortRange": "string",
              "destinationPortRanges": [ "string" ],
              "direction": "string",
              "priority": "int",
              "protocol": "string",
              "sourceAddressPrefix": "string",
              "sourceAddressPrefixes": [ "string" ],
              "sourceApplicationSecurityGroups": [
               {
                "id": "string",
                "location": "string",
                "properties": {},
                "tags": {}
               }
              ],
              "sourcePortRange": "string",
              "sourcePortRanges": [ "string" ]
             },
             "type": "string"
            }
           ]
          },
          "tags": {}
         },
         "privateEndpointNetworkPolicies": "string",
         "privateLinkServiceNetworkPolicies": "string",
         "routeTable": {
          "id": "string",
          "location": "string",
          "properties": {
           "disableBgpRoutePropagation": "bool",
           "routes": [
            {
             "id": "string",
             "name": "string",
             "properties": {
              "addressPrefix": "string",
              "hasBgpOverride": "bool",
              "nextHopIpAddress": "string",
              "nextHopType": "string"
             },
             "type": "string"
            }
           ]
          },
          "tags": {}
         },
         "serviceEndpointPolicies": [
          {
           "id": "string",
           "location": "string",
           "properties": {
            "contextualServiceEndpointPolicies": [ "string" ],
            "serviceAlias": "string",
            "serviceEndpointPolicyDefinitions": [
             {
              "id": "string",
              "name": "string",
              "properties": {
               "description": "string",
               "service": "string",
               "serviceResources": [ "string" ]
              },
              "type": "string"
             }
            ]
           },
           "tags": {}
          }
         ],
         "serviceEndpoints": [
          {
           "locations": [ "string" ],
           "service": "string"
          }
         ]
        },
        "type": "string"
       }
      }
     }
    ],
    "loadBalancerFrontendIpConfigurations": [
     {
      "id": "string",
      "name": "string",
      "properties": {
       "gatewayLoadBalancer": {
        "id": "string"
       },
       "privateIPAddress": "string",
       "privateIPAddressVersion": "string",
       "privateIPAllocationMethod": "string",
       "publicIPAddress": {
        "extendedLocation": {
         "name": "string",
         "type": "EdgeZone"
        },
        "id": "string",
        "location": "string",
        "properties": {
         "ddosSettings": {
          "ddosProtectionPlan": {
           "id": "string"
          },
          "protectionMode": "string"
         },
         "deleteOption": "string",
         "dnsSettings": {
          "domainNameLabel": "string",
          "domainNameLabelScope": "string",
          "fqdn": "string",
          "reverseFqdn": "string"
         },
         "idleTimeoutInMinutes": "int",
         "ipAddress": "string",
         "ipTags": [
          {
           "ipTagType": "string",
           "tag": "string"
          }
         ],
         "linkedPublicIPAddress": { public-ip-address-object },
         "migrationPhase": "string",
         "natGateway": {
          "id": "string",
          "location": "string",
          "properties": {
           "idleTimeoutInMinutes": "int",
           "publicIpAddresses": [
            {
             "id": "string"
            }
           ],
           "publicIpPrefixes": [
            {
             "id": "string"
            }
           ]
          },
          "sku": {
           "name": "Standard"
          },
          "tags": {},
          "zones": [ "string" ]
         },
         "publicIPAddressVersion": "string",
         "publicIPAllocationMethod": "string",
         "publicIPPrefix": {
          "id": "string"
         },
         "servicePublicIPAddress": { public-ip-address-object }
        },
        "sku": {
         "name": "string",
         "tier": "string"
        },
        "tags": {},
        "zones": [ "string" ]
       },
       "publicIPPrefix": {
        "id": "string"
       },
       "subnet": {
        "id": "string",
        "name": "string",
        "properties": {
         "addressPrefix": "string",
         "addressPrefixes": [ "string" ],
         "applicationGatewayIPConfigurations": [
          {
           "id": "string",
           "name": "string",
           "properties": {
            "subnet": {
             "id": "string"
            }
           }
          }
         ],
         "delegations": [
          {
           "id": "string",
           "name": "string",
           "properties": {
            "serviceName": "string"
           },
           "type": "string"
          }
         ],
         "ipAllocations": [
          {
           "id": "string"
          }
         ],
         "natGateway": {
          "id": "string"
         },
         "networkSecurityGroup": {
          "id": "string",
          "location": "string",
          "properties": {
           "flushConnection": "bool",
           "securityRules": [
            {
             "id": "string",
             "name": "string",
             "properties": {
              "access": "string",
              "description": "string",
              "destinationAddressPrefix": "string",
              "destinationAddressPrefixes": [ "string" ],
              "destinationApplicationSecurityGroups": [
               {
                "id": "string",
                "location": "string",
                "properties": {},
                "tags": {}
               }
              ],
              "destinationPortRange": "string",
              "destinationPortRanges": [ "string" ],
              "direction": "string",
              "priority": "int",
              "protocol": "string",
              "sourceAddressPrefix": "string",
              "sourceAddressPrefixes": [ "string" ],
              "sourceApplicationSecurityGroups": [
               {
                "id": "string",
                "location": "string",
                "properties": {},
                "tags": {}
               }
              ],
              "sourcePortRange": "string",
              "sourcePortRanges": [ "string" ]
             },
             "type": "string"
            }
           ]
          },
          "tags": {}
         },
         "privateEndpointNetworkPolicies": "string",
         "privateLinkServiceNetworkPolicies": "string",
         "routeTable": {
          "id": "string",
          "location": "string",
          "properties": {
           "disableBgpRoutePropagation": "bool",
           "routes": [
            {
             "id": "string",
             "name": "string",
             "properties": {
              "addressPrefix": "string",
              "hasBgpOverride": "bool",
              "nextHopIpAddress": "string",
              "nextHopType": "string"
             },
             "type": "string"
            }
           ]
          },
          "tags": {}
         },
         "serviceEndpointPolicies": [
          {
           "id": "string",
           "location": "string",
           "properties": {
            "contextualServiceEndpointPolicies": [ "string" ],
            "serviceAlias": "string",
            "serviceEndpointPolicyDefinitions": [
             {
              "id": "string",
              "name": "string",
              "properties": {
               "description": "string",
               "service": "string",
               "serviceResources": [ "string" ]
              },
              "type": "string"
             }
            ]
           },
           "tags": {}
          }
         ],
         "serviceEndpoints": [
          {
           "locations": [ "string" ],
           "service": "string"
          }
         ]
        },
        "type": "string"
       }
      },
      "zones": [ "string" ]
     }
    ],
    "visibility": {
     "subscriptions": [ "string" ]
    }
   },
   "tags": {}
  },
  "workloadType": "string"
 }
}

Hodnoty vlastností

networkInterfaces

Název Popis Hodnota
typ Typ prostředku Microsoft.Network/networkInterfaces
apiVersion Verze rozhraní API prostředků '2023-02-01'
name Název prostředku string (povinné)

Limit počtu znaků: 1–80

Platné znaky:
Alfanumerické znaky, podtržítka, tečky a spojovníky.

Začněte alfanumerickým kódem. Ukončit alfanumerické nebo podtržítko.
location Umístění prostředku. řetězec
tags Značky prostředků. Slovník názvů značek a hodnot. Viz Značky v šablonách
extendedLocation Rozšířené umístění síťového rozhraní. ExtendedLocation
properties Vlastnosti síťového rozhraní. NetworkInterfacePropertiesFormat

ExtendedLocation

Název Popis Hodnota
name Název rozšířeného umístění. řetězec
typ Typ rozšířeného umístění. EdgeZone

NetworkInterfacePropertiesFormat

Název Popis Hodnota
auxiliaryMode Pomocný režim prostředku síťového rozhraní. 'AcceleratedConnections'
Plovoucí
'MaxConnections'
'Žádný'
auxiliarySku Pomocná skladová položka prostředku síťového rozhraní. 'A1'
"A2"
'A4'
'A8'
'Žádný'
disableTcpStateTracking Určuje, zda se má zakázat sledování stavu tcp. bool
dnsSettings Nastavení DNS v síťovém rozhraní. NetworkInterfaceDnsSettings
enableAcceleratedNetworking Pokud je síťové rozhraní nakonfigurované pro akcelerované síťové služby. Nevztahuje se na velikosti virtuálních počítačů, které vyžadují akcelerované síťové služby. bool
enableIPForwarding Určuje, jestli je v tomto síťovém rozhraní povolené předávání IP. bool
ipConfigurations Seznam konfigurací PROTOKOLU IP síťového rozhraní. NetworkInterfaceIPConfiguration[]
migrationPhase Fáze migrace prostředku síťového rozhraní "Přerušit"
'Potvrzení'
"Potvrzeno"
'Žádný'
'Připravit'
networkSecurityGroup Odkaz na prostředek NetworkSecurityGroup. NetworkSecurityGroup
nicType Typ prostředku síťového rozhraní. Elastický
'Standard'
privateLinkService Privatelinkservice prostředku síťového rozhraní. PrivateLinkService
typ úlohy WorkloadType objektu NetworkInterface pro prostředky BareMetal řetězec

NetworkInterfaceDnsSettings

Název Popis Hodnota
servery dns Seznam IP adres serverů DNS Pomocí azureProvidedDNS přepněte na překlad DNS poskytovaný Azure. Hodnotu AzureProvidedDNS nelze kombinovat s jinými IP adresami, musí to být jediná hodnota v kolekci dnsServers. string[]
internalDnsNameLabel Relativní název DNS pro tuto síťovou kartu používaný pro interní komunikaci mezi virtuálními počítači ve stejné virtuální síti. řetězec

NetworkInterfaceIPConfiguration

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název prostředku, který je jedinečný v rámci skupiny prostředků. Tento název se dá použít pro přístup k prostředku. řetězec
properties Vlastnosti konfigurace PROTOKOLU IP síťového rozhraní. NetworkInterfaceIPConfigurationPropertiesFormat
typ Typ prostředku. řetězec

NetworkInterfaceIPConfigurationPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
applicationGatewayBackendAddressPools Odkaz na prostředek ApplicationGatewayBackendAddressPool. ApplicationGatewayBackendAddressPool[]
applicationSecurityGroups Skupiny zabezpečení aplikací, ve kterých je zahrnutá konfigurace IP adresy. ApplicationSecurityGroup[]
gatewayLoadBalancer Odkaz na front-endovou IP adresu nástroje pro vyrovnávání zatížení brány. Dílčí zdroj
loadBalancerBackendAddressPools Odkaz na prostředek LoadBalancerBackendAddressPool. BackendAddressPool[]
loadBalancerInboundNatRules Seznam odkazů na LoadBalancerInboundNatRules. InboundNatRule[]
Primární Určuje, jestli se jedná o primární adresu zákazníka v síťovém rozhraní. bool
privátní IP adresa Privátní IP adresa konfigurace IP adresy. řetězec
privateIPAddressVersion Jestli je konkrétní konfigurace IP adresy IPv4 nebo IPv6. Výchozí hodnota je IPv4. 'IPv4'
'IPv6'
privateIPAllocationMethod Metoda přidělování privátních IP adres. Dynamická
'Static'
publicIPAddress Veřejná IP adresa vázaná na konfiguraci IP adresy. Veřejná IP adresa
podsíť Podsíť vázaná na konfiguraci PROTOKOLU IP. Podsíť
virtualNetworkTaps Odkaz na Virtual Network Klepnutí. VirtualNetworkTap[]

ApplicationGatewayBackendAddressPool

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název back-endového fondu adres, který je jedinečný v rámci Application Gateway. řetězec
properties Vlastnosti back-endového fondu adres služby Application Gateway ApplicationGatewayBackendAddressPoolPropertiesFormat

ApplicationGatewayBackendAddressPoolPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
backendAddresses Back-endové adresy. ApplicationGatewayBackendAddress[]

ApplicationGatewayBackendAddress

Název Popis Hodnota
Fqdn Plně kvalifikovaný název domény řetězec
ipAddress IP adresa. řetězec

ApplicationSecurityGroup

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
location Umístění prostředku. řetězec
properties Vlastnosti skupiny zabezpečení aplikace. ApplicationSecurityGroupPropertiesFormat
tags Značky prostředků. object

ApplicationSecurityGroupPropertiesFormat

Tento objekt neobsahuje žádné vlastnosti, které by se nastavily během nasazování. Všechny vlastnosti jsou Jen pro čtení.

Dílčí zdroj

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec

BackendAddressPool

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název prostředku, který je jedinečný v rámci sady back-endových fondů adres používaných nástrojem pro vyrovnávání zatížení. Tento název se dá použít pro přístup k prostředku. řetězec
properties Vlastnosti back-endového fondu adres nástroje pro vyrovnávání zatížení BackendAddressPoolPropertiesFormat

BackendAddressPoolPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
drainPeriodInSeconds Před odesláním resetování na adresu klienta a back-endu počká několik sekund, Load Balancer. int
loadBalancerBackendAddresses Pole back-endových adres. LoadBalancerBackendAddress[]
location Umístění back-endového fondu adres. řetězec
tunnelInterfaces Pole tunelových rozhraní nástroje pro vyrovnávání zatížení brány. GatewayLoadBalancerTunnelInterface[]
virtualNetwork Odkaz na virtuální síť. Dílčí zdroj

LoadBalancerBackendAddress

Název Popis Hodnota
name Název back-endové adresy. řetězec
properties Vlastnosti back-endového fondu adres nástroje pro vyrovnávání zatížení LoadBalancerBackendAddressPropertiesFormat

LoadBalancerBackendAddressPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
adminState Seznam stavů správy, které po nastavení můžou přepsat sondu stavu tak, aby Load Balancer vždy přesměrovává nová připojení do back-endu nebo odepře nová připojení a resetuje stávající připojení. 'Dolů'
'Žádný'
'Nahoru'
ipAddress IP adresa patřící do odkazované virtuální sítě. řetězec
loadBalancerFrontendIPConfiguration Odkaz na konfiguraci ip adresy front-endu definované v místním nástroji pro vyrovnávání zatížení. Dílčí zdroj
podsíť Odkaz na existující podsíť. Dílčí zdroj
virtualNetwork Odkaz na existující virtuální síť. Dílčí zdroj

GatewayLoadBalancerTunnelInterface

Název Popis Hodnota
identifikátor Identifikátor tunelového rozhraní nástroje pro vyrovnávání zatížení brány. int
port Port tunelového rozhraní nástroje pro vyrovnávání zatížení brány int
Protokol Protokol tunelového rozhraní nástroje pro vyrovnávání zatížení brány 'Native' (Nativní)
'Žádný'
'VXLAN'
typ Typ provozu tunelového rozhraní nástroje pro vyrovnávání zatížení brány. 'Externí'
"Interní"
'Žádný'

InboundNatRule

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název prostředku, který je jedinečný v rámci sady pravidel příchozího překladu adres (NAT), která používá nástroj pro vyrovnávání zatížení. Tento název se dá použít pro přístup k prostředku. řetězec
properties Vlastnosti příchozího pravidla překladu adres (NAT) nástroje pro vyrovnávání zatížení InboundNatRulePropertiesFormat

InboundNatRulePropertiesFormat

Název Popis Hodnota
backendAddressPool Odkaz na prostředek backendAddressPool. Dílčí zdroj
backendPort Port použitý pro interní koncový bod. Přijatelné hodnoty jsou v rozsahu od 1 do 65535. int
enableFloatingIP Nakonfiguruje koncový bod virtuálního počítače pro funkci plovoucí IP adresy vyžadovanou ke konfiguraci skupiny dostupnosti SQL AlwaysOn. Toto nastavení se vyžaduje při použití skupin dostupnosti SQL AlwaysOn na SQL Serveru. Toto nastavení nejde po vytvoření koncového bodu změnit. bool
enableTcpReset Přijměte obousměrné resetování protokolu TCP při vypršení časového limitu nečinnosti toku protokolu TCP nebo neočekávané ukončení připojení. Tento prvek se používá pouze v případě, že je protokol nastaven na TCP. bool
konfigurace IP adresy front-endu Odkaz na front-endové IP adresy. Dílčí zdroj
frontendPort Port pro externí koncový bod. Čísla portů pro každé pravidlo musí být v rámci Load Balancer jedinečná. Přijatelné hodnoty jsou v rozsahu od 1 do 65534. int
frontendPortRangeEnd Konec rozsahu portů externího koncového bodu. Tato vlastnost se používá společně s BackendAddressPool a FrontendPortRangeStart. Pro každou back-endovou adresu z BackendAddressPool se vytvoří individuální mapování portů příchozího pravidla NAT. Přijatelné hodnoty jsou v rozsahu od 1 do 65534. int
frontendPortRangeStart Začátek rozsahu portů pro externí koncový bod Tato vlastnost se používá společně s BackendAddressPool a FrontendPortRangeEnd. Pro každou back-endovou adresu z BackendAddressPool se vytvoří individuální mapování portů příchozího pravidla NAT. Přijatelné hodnoty jsou v rozsahu od 1 do 65534. int
idleTimeoutInMinutes Časový limit pro nečinné připojení TCP. Hodnotu je možné nastavit mezi 4 a 30 minut. Výchozí hodnota je 4 minuty. Tento prvek se používá pouze v případě, že je protokol nastaven na TCP. int
Protokol Odkaz na protokol přenosu používaný pravidlem vyrovnávání zatížení. 'All' (Vše)
Tcp
Udp

PublicIPAddress

Název Popis Hodnota
extendedLocation Rozšířené umístění veřejné IP adresy. ExtendedLocation
id ID prostředku. řetězec
location Umístění prostředku. řetězec
properties Vlastnosti veřejné IP adresy. Formát publicIPAddressPropertiesFormat
Sku SKU veřejné IP adresy. PublicIPAddressSku
tags Značky prostředků. object
Zóny Musí pocházet ze seznamu zón dostupnosti, které označují IP adresu přidělenou pro daný prostředek. string[]

Formát publicIPAddressPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
ddosSettings Vlastní zásady ochrany před útoky DDoS přidružené k veřejné IP adrese. Nastavení DdosSettings
deleteOption Zadejte, co se stane s veřejnou IP adresou, když se virtuální počítač, který ji používá, odstraní. Odstranit
"Odpojit"
nastavení dns Plně kvalifikovaný název domény záznamu DNS přidruženého k veřejné IP adrese. PublicIPAddressDnsSettings
idleTimeoutInMinutes Časový limit nečinnosti veřejné IP adresy. int
ipAddress IP adresa přidružená k prostředku veřejné IP adresy. řetězec
ipTags Seznam značek přidružených k veřejné IP adrese. IpTag[]
linkedPublicIPAddress Propojená veřejná IP adresa prostředku veřejné IP adresy. Veřejná IP adresa
migraceFáze Fáze migrace veřejné IP adresy "Přerušit"
'Potvrdit'
Potvrzeno
'Žádný'
'Připravit'
NatGateway NatGateway pro veřejnou IP adresu. NatGateway
publicIPAddressVersion Verze veřejné IP adresy. 'IPv4'
'IPv6'
metoda publicIPAllocationMethod Metoda přidělování veřejných IP adres. Dynamická
'Static'
publicIPPrefix Předpona veřejné IP adresy, ze které by měla být tato veřejná IP adresa přidělena. Dílčí zdroj
servicePublicIPAddress Veřejná IP adresa služby prostředku veřejné IP adresy. Veřejná IP adresa

Nastavení DdosSettings

Název Popis Hodnota
ddosProtectionPlan Plán ochrany před útoky DDoS přidružený k veřejné IP adrese. Lze nastavit pouze v případě, že je režim ochrany povolený. Dílčí zdroj
režim ochrany Režim ochrany před útoky DDoS veřejné IP adresy Zakázáno
Povoleno
VirtualNetworkInherited

PublicIPAddressDnsSettings

Název Popis Hodnota
název_doményPoznak_domény Popisek názvu domény. Plně kvalifikovaný název domény přidružený k veřejné IP adrese tvoří zřetězení popisku názvu domény a regionalizované zóny DNS. Pokud je zadaný popisek názvu domény, vytvoří se pro veřejnou IP adresu v systému Microsoft Azure DNS záznam A DNS. řetězec
doménaNázevLabelScope Obor popisku názvu domény. Pokud zadáte popisek názvu domény a obor popisku názvu domény, vytvoří se pro veřejnou IP adresu v systému Microsoft Azure DNS záznam A s hodnotou hash, která je součástí plně kvalifikovaného názvu domény. 'NoReuse'
ResourceGroupReuse
'SubscriptionReuse'
TenantReuse
Fqdn Plně kvalifikovaný název domény záznamu DNS A přidruženého k veřejné IP adrese. Jedná se o zřetězení domény domainNameLabel a regionalizované zóny DNS. řetězec
reverseFqdn Reverzní plně kvalifikovaný název domény. Plně kvalifikovaný název domény viditelný uživatelem, který se překládá na tuto veřejnou IP adresu. Pokud je zadán reverseFqdn, vytvoří se záznam DNS PTR odkazující z IP adresy v doméně in-addr.arpa na reverzní plně kvalifikovaný název domény. řetězec

IpTag

Název Popis Hodnota
ipTagType Typ značky IP adresy. Příklad: FirstPartyUsage. řetězec
značka Hodnota značky IP adresy přidružené k veřejné IP adrese. Příklad: SQL. řetězec

NatGateway

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
location Umístění prostředku. řetězec
properties Vlastnosti služby Nat Gateway. NatGatewayPropertiesFormat
Sku Skladová položka služby nat Gateway. NatGatewaySku
tags Značky prostředků. object
Zóny Seznam zón dostupnosti označující zónu, ve které se má služba Nat Gateway nasadit. string[]

NatGatewayPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
idleTimeoutInMinutes Časový limit nečinnosti služby Nat Gateway int
publicIpAddresses Pole veřejných IP adres přidružených k prostředku služby Nat Gateway. Dílčí zdroj[]
publicIpPrefixes Pole předpon veřejných IP adres přidružených k prostředku služby Nat Gateway. Dílčí zdroj[]

NatGatewaySku

Název Popis Hodnota
name Název skladové položky služby Nat Gateway. 'Standardní'

PublicIPAddressSku

Název Popis Hodnota
name Název skladové položky veřejné IP adresy. 'Základní'
'Standardní'
tier Úroveň skladové položky veřejné IP adresy. 'Global'
'Regionální'

Podsíť

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název prostředku, který je jedinečný v rámci skupiny prostředků. Tento název se dá použít pro přístup k prostředku. řetězec
properties Vlastnosti podsítě. Formát vlastností podsítě
typ Typ prostředku. řetězec

Formát vlastností podsítě

Název Popis Hodnota
addressPrefix Předpona adresy pro podsíť. řetězec
adresyPrefixes Seznam předpon adres pro podsíť string[]
applicationGatewayIPConfigurations Konfigurace IP adres prostředku virtuální sítě ve službě Application Gateway ApplicationGatewayIPConfiguration[]
Delegace Pole odkazů na delegování v podsíti. Delegování[]
ipAllocations Pole IpAllocation, které odkazují na tuto podsíť. Dílčí zdroj[]
NatGateway Služba Nat Gateway přidružená k této podsíti Dílčí zdroj
skupina zabezpečení sítě Odkaz na prostředek NetworkSecurityGroup. NetworkSecurityGroup
privateEndpointNetworkPolicies Povolit nebo zakázat použití zásad sítě na privátní koncový bod v podsíti Zakázáno
'Povoleno'
privateLinkServiceNetworkPolicies Povolte nebo zakažte zásady sítě ve službě private link v podsíti. Zakázáno
'Povoleno'
routeTable Odkaz na prostředek RouteTable. Směrovací tabulka
serviceEndpointPolicies Pole zásad koncového bodu služby. ServiceEndpointPolicy[]
serviceEndpoints Pole koncových bodů služby. ServiceEndpointPropertiesFormat[]

ApplicationGatewayIPConfiguration

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název konfigurace IP adresy, která je v rámci Application Gateway jedinečná. řetězec
properties Vlastnosti konfigurace IP adresy aplikační brány. ApplicationGatewayIPConfigurationPropertiesFormat

ApplicationGatewayIPConfigurationPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
podsíť Odkaz na prostředek podsítě. Podsíť, ze které služba Application Gateway získá svou privátní adresu. Dílčí zdroj

Delegování

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název prostředku, který je jedinečný v rámci podsítě. Tento název se dá použít pro přístup k prostředku. řetězec
properties Vlastnosti podsítě. ServiceDelegationPropertiesFormat
typ Typ prostředku. řetězec

ServiceDelegationPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
Název_služby Název služby, na kterou má být podsíť delegovaná (např. Microsoft.Sql/servers). řetězec

NetworkSecurityGroup

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
location Umístění prostředku. řetězec
properties Vlastnosti skupiny zabezpečení sítě. NetworkSecurityGroupPropertiesFormat
tags Značky prostředků. object

NetworkSecurityGroupPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
flushConnection Pokud je tato možnost povolená, toky vytvořené z připojení skupin zabezpečení sítě se při aktualizaci pravidel znovu vyhodnotí. Počáteční povolení aktivuje opětovné vyhodnocení. bool
securityRules Kolekce pravidel zabezpečení skupiny zabezpečení sítě. SecurityRule[]

Pravidla zabezpečení

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název prostředku, který je jedinečný v rámci skupiny prostředků. Tento název se dá použít pro přístup k prostředku. řetězec
properties Vlastnosti pravidla zabezpečení. SecurityRulePropertiesFormat
typ Typ prostředku. řetězec

SecurityRulePropertiesFormat

Název Popis Hodnota
access Síťový provoz je povolený nebo zakázaný. 'Povolit'
"Odepřít" (povinné)
description Popis tohoto pravidla. Omezeno na 140 znaků. řetězec
destinationAddressPrefix Předpona cílové adresy. CIDR nebo cílový rozsah IP adres. Hvězdička *je také možné použít ke shodě všech zdrojových IP adres. Můžete také použít výchozí značky, jako jsou VirtualNetwork, AzureLoadBalancer a Internet. řetězec
destinationAddressPrefixes Předpony cílové adresy. CIDR nebo cílové rozsahy IP adres. string[]
destinationApplicationSecurityGroups Skupina zabezpečení aplikace určená jako cíl. ApplicationSecurityGroup[]
destinationPortRange Cílový port nebo rozsah. Celé číslo nebo rozsah od 0 do 65535. Hvězdička *je také možné použít ke shodě všech portů. řetězec
destinationPortRanges Rozsahy cílových portů. string[]
směr Směr pravidla. Směr určuje, jestli se bude pravidlo vyhodnocovat při příchozím nebo odchozím provozu. Příchozí
Odchozí (povinné)
Prioritou Priorita pravidla. Hodnota může být mezi 100 a 4096. Číslo priority musí být jedinečné pro každé pravidlo v kolekci. Čím nižší je číslo priority, tím vyšší je priorita pravidla. int (povinné)
Protokol Síťový protokol, na který se toto pravidlo vztahuje. '*'
"Ah"
"Esp"
Icmp
Tcp
Udp (povinné)
sourceAddressPrefix Rozsah CIDR nebo zdrojových IP adres. Hvězdička *je také možné použít ke shodě všech zdrojových IP adres. Můžete také použít výchozí značky, jako jsou VirtualNetwork, AzureLoadBalancer a Internet. Pokud se jedná o pravidlo příchozího přenosu dat, určuje, odkud síťový provoz pochází. řetězec
sourceAddressPrefixes Rozsahy CIDR nebo zdrojových IP adres. string[]
sourceApplicationSecurityGroups Skupina zabezpečení aplikace zadaná jako zdroj ApplicationSecurityGroup[]
sourcePortRange Zdrojový port nebo rozsah. Celé číslo nebo rozsah od 0 do 65535. Hvězdička *je také možné použít ke shodě všech portů. řetězec
sourcePortRanges Rozsahy zdrojových portů string[]

Směrovací tabulka

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
location Umístění prostředku. řetězec
properties Vlastnosti směrovací tabulky. RouteTablePropertiesFormat
tags Značky prostředků. object

RouteTablePropertiesFormat

Název Popis Hodnota
disableBgpRoutePropagation Jestli se mají zakázat trasy naučené protokolem BGP v dané směrovací tabulce. True znamená zakázat. bool
Trasy Kolekce tras obsažených ve směrovací tabulce Trasa[]

Trasa

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název prostředku, který je jedinečný v rámci skupiny prostředků. Tento název se dá použít pro přístup k prostředku. řetězec
properties Vlastnosti trasy. RoutePropertiesFormat
typ Typ prostředku. řetězec

RoutePropertiesFormat

Název Popis Hodnota
addressPrefix Cíl CIDR, na který se trasa vztahuje. řetězec
hasBgpOverride Hodnota označující, jestli tato trasa přepisuje překrývající se trasy protokolu BGP bez ohledu na LPM. bool
nextHopIpAddress Pakety IP adresy by se měly předávat na adresu . Hodnoty dalšího směrování jsou povolené jenom v trasách, kde je typ dalšího segmentu směrování VirtualAppliance. řetězec
typ dalšího segmentu Typ segmentu Azure, do kterého se má paket odeslat. "Internet"
'Žádný'
VirtualAppliance
VirtualNetworkGateway
VnetLocal (povinné)

Zásady koncového bodu služby

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
location Umístění prostředku. řetězec
properties Vlastnosti zásad koncového bodu služby. ServiceEndpointPolicyPropertiesFormat
tags Značky prostředků. object

ServiceEndpointPolicyPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
contextualServiceEndpointPolicies Kolekce kontextových zásad koncového bodu služby. string[]
serviceAlias Alias označující, jestli zásada patří službě řetězec
serviceEndpointPolicyDefinitions Kolekce definic zásad koncového bodu služby pro zásady koncového bodu služby. ServiceEndpointPolicyDefinition[]

ServiceEndpointPolicyDefinition

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název prostředku, který je jedinečný v rámci skupiny prostředků. Tento název se dá použít pro přístup k prostředku. řetězec
properties Vlastnosti definice zásad koncového bodu služby. ServiceEndpointPolicyDefinitionPropertiesFormat
typ Typ prostředku. řetězec

ServiceEndpointPolicyDefinitionPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
description Popis tohoto pravidla. Omezeno na 140 znaků. řetězec
service Název koncového bodu služby. řetězec
serviceResources Seznam prostředků služby string[]

ServiceEndpointPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
Umístění Seznam umístění. string[]
service Typ služby koncového bodu. řetězec

VirtualNetworkTap

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
location Umístění prostředku. řetězec
properties Virtual Network klepněte na Vlastnosti. VirtualNetworkTapPropertiesFormat
tags Značky prostředků. object

VirtualNetworkTapPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
destinationLoadBalancerFrontEndIPConfiguration Odkaz na privátní IP adresu na interním Load Balancer, který obdrží klepnutí. Konfigurace IP adresy front-endu
destinationNetworkInterfaceIPConfiguration Odkaz na privátní IP adresu síťové karty kolektoru, která obdrží klepnutí. NetworkInterfaceIPConfiguration
cílový port Cílový port VXLAN, který bude přijímat klepaný provoz. int

Konfigurace IP adresy front-endu

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název prostředku, který je jedinečný v rámci sady konfigurací ip adres front-endu používaných nástrojem pro vyrovnávání zatížení. Tento název se dá použít pro přístup k prostředku. řetězec
properties Vlastnosti sondy nástroje pro vyrovnávání zatížení. FrontendIPConfigurationPropertiesFormat
Zóny Musí pocházet ze seznamu zón dostupnosti, které označují IP adresu přidělenou pro daný prostředek. string[]

FrontendIPConfigurationPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
gatewayLoadBalancer Odkaz na front-endovou IP adresu nástroje pro vyrovnávání zatížení brány. Dílčí zdroj
privátní IP adresa Privátní IP adresa konfigurace IP adresy. řetězec
privateIPAddressVersion Jestli je konkrétní konfigurace ip adresy IPv4 nebo IPv6. Výchozí hodnota se používá jako IPv4. 'IPv4'
'IPv6'
privateIPAllocationMethod Metoda přidělování privátních IP adres. Dynamická
'Static'
publicIPAddress Odkaz na prostředek veřejné IP adresy. Veřejná IP adresa
publicIPPrefix Odkaz na prostředek předpony veřejné IP adresy. Dílčí zdroj
podsíť Odkaz na prostředek podsítě. Podsíť

PrivateLinkService

Název Popis Hodnota
extendedLocation Rozšířené umístění nástroje pro vyrovnávání zatížení ExtendedLocation
id ID prostředku. řetězec
location Umístění prostředku. řetězec
properties Vlastnosti služby private link. PrivateLinkServiceVlastnosti
tags Značky prostředků. object

PrivateLinkServiceVlastnosti

Název Popis Hodnota
automatické použití Seznam automatického schválení služby private link. PrivateLinkServicePropertiesAutoApproval
enableProxyProtocol Určuje, jestli je služba private link povolená pro protokol proxy serveru, nebo ne. bool
Fqdn Seznam plně kvalifikovaného názvu domény. string[]
konfigurace ip Pole ip adres služby privátního propojení. PrivateLinkServiceIpConfiguration[]
loadBalancerFrontendIpConfigurations Pole odkazů na konfigurace IP adres nástroje pro vyrovnávání zatížení. FrontendIPConfiguration[]
viditelnost Seznam viditelnosti služby private link. PrivateLinkServicePropertiesVisibility

PrivateLinkServicePropertiesAutoApproval

Název Popis Hodnota
Odběry Seznam předplatných. string[]

PrivateLinkServiceIpConfiguration

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název konfigurace IP adresy služby privátního propojení. řetězec
properties Vlastnosti konfigurace IP adresy služby private link. PrivateLinkServiceIpConfigurationProperties

PrivateLinkServiceIpConfigurationProperties

Název Popis Hodnota
Primární Určuje, jestli je konfigurace ip adresy primární nebo ne. bool
privátní IP adresa Privátní IP adresa konfigurace IP adresy. řetězec
privateIPAddressVersion Jestli je konkrétní konfigurace IP adresy IPv4 nebo IPv6. Výchozí hodnota je IPv4. 'IPv4'
'IPv6'
privateIPAllocationMethod Metoda přidělování privátních IP adres. Dynamická
'Static'
podsíť Odkaz na prostředek podsítě. Podsíť

PrivateLinkServicePropertiesVisibility

Název Popis Hodnota
Odběry Seznam předplatných. string[]

Šablony pro rychlý start

Následující šablony pro rychlý start nasadí tento typ prostředku.

Template (Šablona) Popis
Cluster AKS s kontrolerem příchozího přenosu dat Application Gateway

Nasazení do Azure
Tato ukázka ukazuje, jak nasadit cluster AKS s Application Gateway, kontrolerem příchozího přenosu dat Application Gateway, Azure Container Registry, Log Analytics a Key Vault
App Gateway s přesměrováním WAF, SSL, IIS a HTTPS

Nasazení do Azure
Tato šablona nasadí Application Gateway s WAF, koncovým přesměrováním SSL a HTTP na HTTPS na servery iis.
Skupiny zabezpečení aplikací

Nasazení do Azure
Tato šablona ukazuje, jak seskupit části pro zabezpečení úloh pomocí skupin zabezpečení sítě se skupinami zabezpečení aplikací. Nasadí virtuální počítač s Linuxem se systémem NGINX a pomocí skupin zabezpečení aplikací ve skupinách zabezpečení sítě povolíme přístup k portům 22 a 80 virtuálnímu počítači přiřazené ke skupině zabezpečení aplikace s názvem webServersAsg.
Použití Azure Firewall jako proxy DNS v topologii Hub & Spoke

Nasazení do Azure
Tato ukázka ukazuje, jak nasadit hvězdicovou topologii v Azure pomocí Azure Firewall. Virtuální síť centra funguje jako centrální bod připojení k mnoha paprskovým virtuálním sítím, které jsou připojené k virtuální síti rozbočovače prostřednictvím partnerského vztahu virtuálních sítí.
Vytvoření brány firewall, firewallPolicy s explicitním proxy serverem

Nasazení do Azure
Tato šablona vytvoří Azure Firewall FirewalllPolicy s explicitním proxy serverem a pravidla sítě se skupinami IpGroup. Zahrnuje také nastavení virtuálního počítače Jumpboxu s Linuxem.
Vytvoření brány firewall s firewallemPolicy a skupinami IpGroup

Nasazení do Azure
Tato šablona vytvoří Azure Firewall s firewalllPolicy odkazující na pravidla sítě s IpGroups. Zahrnuje také nastavení virtuálního počítače Jumpbox s Linuxem.
Vytvoření Azure Firewall pomocí IpGroups

Nasazení do Azure
Tato šablona vytvoří Azure Firewall s aplikačními a síťovými pravidly odkazujícími na skupiny IP adres. Zahrnuje také nastavení virtuálního počítače Jumpbox s Linuxem.
Vytvoření Azure Firewall sandboxu s vynuceným tunelováním

Nasazení do Azure
Tato šablona vytvoří Azure Firewall sandbox (Linux) s jednou branou firewall tunelovanou přes jinou bránu firewall v partnerské virtuální síti.
Testovací prostředí pro Azure Firewall Premium

Nasazení do Azure
Tato šablona vytvoří Azure Firewall Premium a zásady brány firewall s prémiovými funkcemi, jako je detekce kontroly neoprávněných vniknutí (IDPS), kontrola protokolu TLS a filtrování kategorií webu.
Vytvoření nastavení sandboxu Azure Firewall s virtuálními počítači s Linuxem

Nasazení do Azure
Tato šablona vytvoří virtuální síť se 3 podsítěmi (podsíť serveru, podsíť jumpboxu a podsíť AzureFirewall), virtuálním počítačem jumpbox s veřejnou IP adresou, virtuálním počítačem serveru A, trasou trasy definovanou uživatelem do Azure Firewall pro podsíť serveru a Azure Firewall s 1 nebo více veřejnými IP adresami, 1 ukázkovým pravidlem aplikace, 1 ukázkovým síťovým pravidlem a výchozími privátními rozsahy.
Vytvoření nastavení sandboxu pomocí zásad brány firewall

Nasazení do Azure
Tato šablona vytvoří virtuální síť se 3 podsítěmi (podsíť serveru, podsíť jumpboxu a podsíť AzureFirewall), virtuální počítač jumpbox s veřejnou IP adresou, virtuální počítač serveru A, trasu trasy definovanou uživatelem směřující na Azure Firewall pro podsíť serveru a Azure Firewall s 1 nebo více veřejnými IP adresami. Vytvoří také zásadu brány firewall s 1 ukázkovým pravidlem aplikace, 1 ukázkovým pravidlem sítě a výchozími privátními rozsahy.
Vytvoření nastavení sandboxu Azure Firewall se zónami

Nasazení do Azure
Tato šablona vytvoří virtuální síť se třemi podsítěmi (podsíť serveru, podsíť jumpboxu a podsíť Azure Firewall), virtuálním počítačem jumpboxu s veřejnou IP adresou, virtuálním počítačem serveru A, trasou trasy trasy definované uživatelem do Azure Firewall pro podsíť Serveru, Azure Firewall s jednou nebo více veřejnými IP adresami, jedním ukázkovým pravidlem aplikace a jedním ukázkovým pravidlem sítě a Azure Firewall v Zóny dostupnosti 1, 2 a 3.
Nasazení hostitele Bastionu v centrálním Virtual Network

Nasazení do Azure
Tato šablona vytvoří dvě virtuální sítě s partnerskými vztahy, hostitele Bastionu ve virtuální síti centra a virtuální počítač s Linuxem v paprskové virtuální síti.
Vytvoření Azure Firewall s několika veřejnými IP adresami

Nasazení do Azure
Tato šablona vytvoří Azure Firewall se dvěma veřejnými IP adresami a dvěma servery Windows Serveru 2019 k testování.
Zabezpečená virtuální centra

Nasazení do Azure
Tato šablona vytvoří zabezpečené virtuální centrum pomocí Azure Firewall k zabezpečení provozu cloudové sítě směřujícího do internetu.
Vytvoření standardního interního nástroje pro vyrovnávání zatížení

Nasazení do Azure
Tato šablona vytvoří standardní interní Azure Load Balancer s portem pro vyrovnávání zatížení pravidla 80.
Vytvoření standardního interního nástroje pro vyrovnávání zatížení s porty vysoké dostupnosti

Nasazení do Azure
Tato šablona vytvoří standardní interní Azure Load Balancer s pravidlem vyrovnávání zatížení portů vysoké dostupnosti.
Vytvoření nástroje pro vyrovnávání zatížení mezi oblastmi

Nasazení do Azure
Tato šablona vytvoří nástroj pro vyrovnávání zatížení mezi oblastmi s back-endovým fondem obsahujícím dva místní nástroje pro vyrovnávání zatížení. Nástroj pro vyrovnávání zatížení mezi oblastmi je v současné době dostupný v omezených oblastech. Místní nástroje pro vyrovnávání zatížení za nástrojem pro vyrovnávání zatížení mezi oblastmi můžou být v libovolné oblasti.
Standard Load Balancer s back-endovým fondem podle IP adres

Nasazení do Azure
Tato šablona slouží k předvedení způsobu použití šablon ARM ke konfiguraci back-endového fondu Load Balancer podle IP adresy, jak je popsáno v dokumentu o správě back-endového fondu.
Vytvoření nástroje pro vyrovnávání zatížení s veřejnou IPv6 adresou

Nasazení do Azure
Tato šablona vytvoří internetový nástroj pro vyrovnávání zatížení s veřejnou IPv6 adresou, pravidly vyrovnávání zatížení a dvěma virtuálními počítači pro back-endový fond.
Vytvoření standardního nástroje pro vyrovnávání zatížení

Nasazení do Azure
Tato šablona vytvoří internetový nástroj pro vyrovnávání zatížení, pravidla vyrovnávání zatížení a tři virtuální počítače pro back-endový fond s každým virtuálním počítačem v redundantní zóně.
Load Balancer se 2 virtuálními IP adresami, z nichž každý má jedno pravidlo nástroje pro vyrovnávání zatížení

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje vytvořit Load Balancer, 2 veřejné IP adresy pro nástroj pro vyrovnávání zatížení (multivip), Virtual Network, síťové rozhraní v Virtual Network & pravidlo nástroje pro vyrovnávání zatížení v Load Balancer používaném síťovým rozhraním.
Load Balancer s příchozím pravidlem NAT

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje vytvořit Load Balancer, veřejnou IP adresu pro nástroj pro vyrovnávání zatížení, Virtual Network, síťové rozhraní v Virtual Network & pravidlo překladu adres (NAT) v Load Balancer používaném síťovým rozhraním.
Virtual Network NAT s virtuálním počítačem

Nasazení do Azure
Nasazení služby NAT Gateway a virtuálního počítače
Síťové rozhraní s veřejnou IP adresou

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje vytvořit síťový inerface v Virtual Network odkazující na veřejnou IP adresu.
Příklad služby Private Link

Nasazení do Azure
Tato šablona ukazuje, jak vytvořit službu privátního propojení.
Azure Route Server v partnerském vztahu protokolu BGP s Quagga

Nasazení do Azure
Tato šablona nasadí směrovačový server a virtuální počítač s Ubuntu s Quagga. Mezi serverem směrovače a quaggou jsou vytvořeny dvě externí relace protokolu BGP. Instalaci a konfiguraci Quagga provádí rozšíření vlastních skriptů Azure pro Linux.
Vytvoření připojení SITE-to-Site VPN s virtuálním počítačem

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje vytvořit připojení SITE-to-Site VPN pomocí Virtual Network Gateways.
Vpn typu site-to-site s branami VPN typu aktivní-aktivní s protokolem BGP

Nasazení do Azure
Tato šablona umožňuje nasadit síť VPN typu site-to-site mezi dvěma virtuálními sítěmi se službami VPN Gateway v konfiguraci aktivní-aktivní pomocí protokolu BGP. Každá VPN Gateway Azure přeloží plně kvalifikovaný název domény vzdálených partnerských partnerů a určí veřejnou IP adresu vzdáleného VPN Gateway. Šablona se spouští podle očekávání v oblastech Azure se zónami dostupnosti.
Příklad virtuálního počítače Azure Traffic Manageru

Nasazení do Azure
Tato šablona ukazuje, jak vytvořit vyrovnávání zatížení profilu Azure Traffic Manageru mezi několika virtuálními počítači.
Příklad virtuálního počítače Azure Traffic Manageru s Zóny dostupnosti

Nasazení do Azure
Tato šablona ukazuje, jak vytvořit vyrovnávání zatížení profilu Azure Traffic Manageru mezi několika virtuálními počítači umístěnými v Zóny dostupnosti.
Uživatelem definované trasy a zařízení

Nasazení do Azure
Tato šablona nasadí Virtual Network virtuálních počítačů v příslušných podsítích a směruje provoz na zařízení.
201-vnet-2subnets-service-endpoints-storage-integration

Nasazení do Azure
Vytvoří 2 nové virtuální počítače s každou síťovým adaptérem ve dvou různých podsítích ve stejné virtuální síti. Nastaví koncový bod služby v jedné z podsítí a zabezpečí účet úložiště pro danou podsíť.

Definice prostředku Terraformu (zprostředkovatele AzAPI)

Typ prostředku networkInterfaces je možné nasadit s operacemi, které cílí na:

 • Skupiny prostředků

Seznam změněných vlastností v jednotlivých verzích rozhraní API najdete v protokolu změn.

Formát prostředku

Pokud chcete vytvořit prostředek Microsoft.Network/networkInterfaces, přidejte do šablony následující Terraform.

resource "azapi_resource" "symbolicname" {
 type = "Microsoft.Network/networkInterfaces@2023-02-01"
 name = "string"
 location = "string"
 parent_id = "string"
 tags = {
  tagName1 = "tagValue1"
  tagName2 = "tagValue2"
 }
 body = jsonencode({
  properties = {
   auxiliaryMode = "string"
   auxiliarySku = "string"
   disableTcpStateTracking = bool
   dnsSettings = {
    dnsServers = [
     "string"
    ]
    internalDnsNameLabel = "string"
   }
   enableAcceleratedNetworking = bool
   enableIPForwarding = bool
   ipConfigurations = [
    {
     id = "string"
     name = "string"
     properties = {
      applicationGatewayBackendAddressPools = [
       {
        id = "string"
        name = "string"
        properties = {
         backendAddresses = [
          {
           fqdn = "string"
           ipAddress = "string"
          }
         ]
        }
       }
      ]
      applicationSecurityGroups = [
       {
        id = "string"
        location = "string"
        properties = {}
        tags = {}
       }
      ]
      gatewayLoadBalancer = {
       id = "string"
      }
      loadBalancerBackendAddressPools = [
       {
        id = "string"
        name = "string"
        properties = {
         drainPeriodInSeconds = int
         loadBalancerBackendAddresses = [
          {
           name = "string"
           properties = {
            adminState = "string"
            ipAddress = "string"
            loadBalancerFrontendIPConfiguration = {
             id = "string"
            }
            subnet = {
             id = "string"
            }
            virtualNetwork = {
             id = "string"
            }
           }
          }
         ]
         location = "string"
         tunnelInterfaces = [
          {
           identifier = int
           port = int
           protocol = "string"
           type = "string"
          }
         ]
         virtualNetwork = {
          id = "string"
         }
        }
       }
      ]
      loadBalancerInboundNatRules = [
       {
        id = "string"
        name = "string"
        properties = {
         backendAddressPool = {
          id = "string"
         }
         backendPort = int
         enableFloatingIP = bool
         enableTcpReset = bool
         frontendIPConfiguration = {
          id = "string"
         }
         frontendPort = int
         frontendPortRangeEnd = int
         frontendPortRangeStart = int
         idleTimeoutInMinutes = int
         protocol = "string"
        }
       }
      ]
      primary = bool
      privateIPAddress = "string"
      privateIPAddressVersion = "string"
      privateIPAllocationMethod = "string"
      publicIPAddress = {
       extendedLocation = {
        name = "string"
        type = "EdgeZone"
       }
       id = "string"
       location = "string"
       properties = {
        ddosSettings = {
         ddosProtectionPlan = {
          id = "string"
         }
         protectionMode = "string"
        }
        deleteOption = "string"
        dnsSettings = {
         domainNameLabel = "string"
         domainNameLabelScope = "string"
         fqdn = "string"
         reverseFqdn = "string"
        }
        idleTimeoutInMinutes = int
        ipAddress = "string"
        ipTags = [
         {
          ipTagType = "string"
          tag = "string"
         }
        ]
        linkedPublicIPAddress = {
         public-ip-address-object
        }
        migrationPhase = "string"
        natGateway = {
         id = "string"
         location = "string"
         properties = {
          idleTimeoutInMinutes = int
          publicIpAddresses = [
           {
            id = "string"
           }
          ]
          publicIpPrefixes = [
           {
            id = "string"
           }
          ]
         }
         sku = {
          name = "Standard"
         }
         tags = {}
         zones = [
          "string"
         ]
        }
        publicIPAddressVersion = "string"
        publicIPAllocationMethod = "string"
        publicIPPrefix = {
         id = "string"
        }
        servicePublicIPAddress = {
         public-ip-address-object
        }
       }
       sku = {
        name = "string"
        tier = "string"
       }
       tags = {}
       zones = [
        "string"
       ]
      }
      subnet = {
       id = "string"
       name = "string"
       properties = {
        addressPrefix = "string"
        addressPrefixes = [
         "string"
        ]
        applicationGatewayIPConfigurations = [
         {
          id = "string"
          name = "string"
          properties = {
           subnet = {
            id = "string"
           }
          }
         }
        ]
        delegations = [
         {
          id = "string"
          name = "string"
          properties = {
           serviceName = "string"
          }
          type = "string"
         }
        ]
        ipAllocations = [
         {
          id = "string"
         }
        ]
        natGateway = {
         id = "string"
        }
        networkSecurityGroup = {
         id = "string"
         location = "string"
         properties = {
          flushConnection = bool
          securityRules = [
           {
            id = "string"
            name = "string"
            properties = {
             access = "string"
             description = "string"
             destinationAddressPrefix = "string"
             destinationAddressPrefixes = [
              "string"
             ]
             destinationApplicationSecurityGroups = [
              {
               id = "string"
               location = "string"
               properties = {}
               tags = {}
              }
             ]
             destinationPortRange = "string"
             destinationPortRanges = [
              "string"
             ]
             direction = "string"
             priority = int
             protocol = "string"
             sourceAddressPrefix = "string"
             sourceAddressPrefixes = [
              "string"
             ]
             sourceApplicationSecurityGroups = [
              {
               id = "string"
               location = "string"
               properties = {}
               tags = {}
              }
             ]
             sourcePortRange = "string"
             sourcePortRanges = [
              "string"
             ]
            }
            type = "string"
           }
          ]
         }
         tags = {}
        }
        privateEndpointNetworkPolicies = "string"
        privateLinkServiceNetworkPolicies = "string"
        routeTable = {
         id = "string"
         location = "string"
         properties = {
          disableBgpRoutePropagation = bool
          routes = [
           {
            id = "string"
            name = "string"
            properties = {
             addressPrefix = "string"
             hasBgpOverride = bool
             nextHopIpAddress = "string"
             nextHopType = "string"
            }
            type = "string"
           }
          ]
         }
         tags = {}
        }
        serviceEndpointPolicies = [
         {
          id = "string"
          location = "string"
          properties = {
           contextualServiceEndpointPolicies = [
            "string"
           ]
           serviceAlias = "string"
           serviceEndpointPolicyDefinitions = [
            {
             id = "string"
             name = "string"
             properties = {
              description = "string"
              service = "string"
              serviceResources = [
               "string"
              ]
             }
             type = "string"
            }
           ]
          }
          tags = {}
         }
        ]
        serviceEndpoints = [
         {
          locations = [
           "string"
          ]
          service = "string"
         }
        ]
       }
       type = "string"
      }
      virtualNetworkTaps = [
       {
        id = "string"
        location = "string"
        properties = {
         destinationLoadBalancerFrontEndIPConfiguration = {
          id = "string"
          name = "string"
          properties = {
           gatewayLoadBalancer = {
            id = "string"
           }
           privateIPAddress = "string"
           privateIPAddressVersion = "string"
           privateIPAllocationMethod = "string"
           publicIPAddress = {
            extendedLocation = {
             name = "string"
             type = "EdgeZone"
            }
            id = "string"
            location = "string"
            properties = {
             ddosSettings = {
              ddosProtectionPlan = {
               id = "string"
              }
              protectionMode = "string"
             }
             deleteOption = "string"
             dnsSettings = {
              domainNameLabel = "string"
              domainNameLabelScope = "string"
              fqdn = "string"
              reverseFqdn = "string"
             }
             idleTimeoutInMinutes = int
             ipAddress = "string"
             ipTags = [
              {
               ipTagType = "string"
               tag = "string"
              }
             ]
             linkedPublicIPAddress = {
              public-ip-address-object
             }
             migrationPhase = "string"
             natGateway = {
              id = "string"
              location = "string"
              properties = {
               idleTimeoutInMinutes = int
               publicIpAddresses = [
                {
                 id = "string"
                }
               ]
               publicIpPrefixes = [
                {
                 id = "string"
                }
               ]
              }
              sku = {
               name = "Standard"
              }
              tags = {}
              zones = [
               "string"
              ]
             }
             publicIPAddressVersion = "string"
             publicIPAllocationMethod = "string"
             publicIPPrefix = {
              id = "string"
             }
             servicePublicIPAddress = {
              public-ip-address-object
             }
            }
            sku = {
             name = "string"
             tier = "string"
            }
            tags = {}
            zones = [
             "string"
            ]
           }
           publicIPPrefix = {
            id = "string"
           }
           subnet = {
            id = "string"
            name = "string"
            properties = {
             addressPrefix = "string"
             addressPrefixes = [
              "string"
             ]
             applicationGatewayIPConfigurations = [
              {
               id = "string"
               name = "string"
               properties = {
                subnet = {
                 id = "string"
                }
               }
              }
             ]
             delegations = [
              {
               id = "string"
               name = "string"
               properties = {
                serviceName = "string"
               }
               type = "string"
              }
             ]
             ipAllocations = [
              {
               id = "string"
              }
             ]
             natGateway = {
              id = "string"
             }
             networkSecurityGroup = {
              id = "string"
              location = "string"
              properties = {
               flushConnection = bool
               securityRules = [
                {
                 id = "string"
                 name = "string"
                 properties = {
                  access = "string"
                  description = "string"
                  destinationAddressPrefix = "string"
                  destinationAddressPrefixes = [
                   "string"
                  ]
                  destinationApplicationSecurityGroups = [
                   {
                    id = "string"
                    location = "string"
                    properties = {}
                    tags = {}
                   }
                  ]
                  destinationPortRange = "string"
                  destinationPortRanges = [
                   "string"
                  ]
                  direction = "string"
                  priority = int
                  protocol = "string"
                  sourceAddressPrefix = "string"
                  sourceAddressPrefixes = [
                   "string"
                  ]
                  sourceApplicationSecurityGroups = [
                   {
                    id = "string"
                    location = "string"
                    properties = {}
                    tags = {}
                   }
                  ]
                  sourcePortRange = "string"
                  sourcePortRanges = [
                   "string"
                  ]
                 }
                 type = "string"
                }
               ]
              }
              tags = {}
             }
             privateEndpointNetworkPolicies = "string"
             privateLinkServiceNetworkPolicies = "string"
             routeTable = {
              id = "string"
              location = "string"
              properties = {
               disableBgpRoutePropagation = bool
               routes = [
                {
                 id = "string"
                 name = "string"
                 properties = {
                  addressPrefix = "string"
                  hasBgpOverride = bool
                  nextHopIpAddress = "string"
                  nextHopType = "string"
                 }
                 type = "string"
                }
               ]
              }
              tags = {}
             }
             serviceEndpointPolicies = [
              {
               id = "string"
               location = "string"
               properties = {
                contextualServiceEndpointPolicies = [
                 "string"
                ]
                serviceAlias = "string"
                serviceEndpointPolicyDefinitions = [
                 {
                  id = "string"
                  name = "string"
                  properties = {
                   description = "string"
                   service = "string"
                   serviceResources = [
                    "string"
                   ]
                  }
                  type = "string"
                 }
                ]
               }
               tags = {}
              }
             ]
             serviceEndpoints = [
              {
               locations = [
                "string"
               ]
               service = "string"
              }
             ]
            }
            type = "string"
           }
          }
          zones = [
           "string"
          ]
         }
         destinationNetworkInterfaceIPConfiguration = {
         destinationPort = int
        }
        tags = {}
       }
      ]
     }
     type = "string"
    }
   ]
   migrationPhase = "string"
   networkSecurityGroup = {
    id = "string"
    location = "string"
    properties = {
     flushConnection = bool
     securityRules = [
      {
       id = "string"
       name = "string"
       properties = {
        access = "string"
        description = "string"
        destinationAddressPrefix = "string"
        destinationAddressPrefixes = [
         "string"
        ]
        destinationApplicationSecurityGroups = [
         {
          id = "string"
          location = "string"
          properties = {}
          tags = {}
         }
        ]
        destinationPortRange = "string"
        destinationPortRanges = [
         "string"
        ]
        direction = "string"
        priority = int
        protocol = "string"
        sourceAddressPrefix = "string"
        sourceAddressPrefixes = [
         "string"
        ]
        sourceApplicationSecurityGroups = [
         {
          id = "string"
          location = "string"
          properties = {}
          tags = {}
         }
        ]
        sourcePortRange = "string"
        sourcePortRanges = [
         "string"
        ]
       }
       type = "string"
      }
     ]
    }
    tags = {}
   }
   nicType = "string"
   privateLinkService = {
    extendedLocation = {
     name = "string"
     type = "EdgeZone"
    }
    id = "string"
    location = "string"
    properties = {
     autoApproval = {
      subscriptions = [
       "string"
      ]
     }
     enableProxyProtocol = bool
     fqdns = [
      "string"
     ]
     ipConfigurations = [
      {
       id = "string"
       name = "string"
       properties = {
        primary = bool
        privateIPAddress = "string"
        privateIPAddressVersion = "string"
        privateIPAllocationMethod = "string"
        subnet = {
         id = "string"
         name = "string"
         properties = {
          addressPrefix = "string"
          addressPrefixes = [
           "string"
          ]
          applicationGatewayIPConfigurations = [
           {
            id = "string"
            name = "string"
            properties = {
             subnet = {
              id = "string"
             }
            }
           }
          ]
          delegations = [
           {
            id = "string"
            name = "string"
            properties = {
             serviceName = "string"
            }
            type = "string"
           }
          ]
          ipAllocations = [
           {
            id = "string"
           }
          ]
          natGateway = {
           id = "string"
          }
          networkSecurityGroup = {
           id = "string"
           location = "string"
           properties = {
            flushConnection = bool
            securityRules = [
             {
              id = "string"
              name = "string"
              properties = {
               access = "string"
               description = "string"
               destinationAddressPrefix = "string"
               destinationAddressPrefixes = [
                "string"
               ]
               destinationApplicationSecurityGroups = [
                {
                 id = "string"
                 location = "string"
                 properties = {}
                 tags = {}
                }
               ]
               destinationPortRange = "string"
               destinationPortRanges = [
                "string"
               ]
               direction = "string"
               priority = int
               protocol = "string"
               sourceAddressPrefix = "string"
               sourceAddressPrefixes = [
                "string"
               ]
               sourceApplicationSecurityGroups = [
                {
                 id = "string"
                 location = "string"
                 properties = {}
                 tags = {}
                }
               ]
               sourcePortRange = "string"
               sourcePortRanges = [
                "string"
               ]
              }
              type = "string"
             }
            ]
           }
           tags = {}
          }
          privateEndpointNetworkPolicies = "string"
          privateLinkServiceNetworkPolicies = "string"
          routeTable = {
           id = "string"
           location = "string"
           properties = {
            disableBgpRoutePropagation = bool
            routes = [
             {
              id = "string"
              name = "string"
              properties = {
               addressPrefix = "string"
               hasBgpOverride = bool
               nextHopIpAddress = "string"
               nextHopType = "string"
              }
              type = "string"
             }
            ]
           }
           tags = {}
          }
          serviceEndpointPolicies = [
           {
            id = "string"
            location = "string"
            properties = {
             contextualServiceEndpointPolicies = [
              "string"
             ]
             serviceAlias = "string"
             serviceEndpointPolicyDefinitions = [
              {
               id = "string"
               name = "string"
               properties = {
                description = "string"
                service = "string"
                serviceResources = [
                 "string"
                ]
               }
               type = "string"
              }
             ]
            }
            tags = {}
           }
          ]
          serviceEndpoints = [
           {
            locations = [
             "string"
            ]
            service = "string"
           }
          ]
         }
         type = "string"
        }
       }
      }
     ]
     loadBalancerFrontendIpConfigurations = [
      {
       id = "string"
       name = "string"
       properties = {
        gatewayLoadBalancer = {
         id = "string"
        }
        privateIPAddress = "string"
        privateIPAddressVersion = "string"
        privateIPAllocationMethod = "string"
        publicIPAddress = {
         extendedLocation = {
          name = "string"
          type = "EdgeZone"
         }
         id = "string"
         location = "string"
         properties = {
          ddosSettings = {
           ddosProtectionPlan = {
            id = "string"
           }
           protectionMode = "string"
          }
          deleteOption = "string"
          dnsSettings = {
           domainNameLabel = "string"
           domainNameLabelScope = "string"
           fqdn = "string"
           reverseFqdn = "string"
          }
          idleTimeoutInMinutes = int
          ipAddress = "string"
          ipTags = [
           {
            ipTagType = "string"
            tag = "string"
           }
          ]
          linkedPublicIPAddress = {
           public-ip-address-object
          }
          migrationPhase = "string"
          natGateway = {
           id = "string"
           location = "string"
           properties = {
            idleTimeoutInMinutes = int
            publicIpAddresses = [
             {
              id = "string"
             }
            ]
            publicIpPrefixes = [
             {
              id = "string"
             }
            ]
           }
           sku = {
            name = "Standard"
           }
           tags = {}
           zones = [
            "string"
           ]
          }
          publicIPAddressVersion = "string"
          publicIPAllocationMethod = "string"
          publicIPPrefix = {
           id = "string"
          }
          servicePublicIPAddress = {
           public-ip-address-object
          }
         }
         sku = {
          name = "string"
          tier = "string"
         }
         tags = {}
         zones = [
          "string"
         ]
        }
        publicIPPrefix = {
         id = "string"
        }
        subnet = {
         id = "string"
         name = "string"
         properties = {
          addressPrefix = "string"
          addressPrefixes = [
           "string"
          ]
          applicationGatewayIPConfigurations = [
           {
            id = "string"
            name = "string"
            properties = {
             subnet = {
              id = "string"
             }
            }
           }
          ]
          delegations = [
           {
            id = "string"
            name = "string"
            properties = {
             serviceName = "string"
            }
            type = "string"
           }
          ]
          ipAllocations = [
           {
            id = "string"
           }
          ]
          natGateway = {
           id = "string"
          }
          networkSecurityGroup = {
           id = "string"
           location = "string"
           properties = {
            flushConnection = bool
            securityRules = [
             {
              id = "string"
              name = "string"
              properties = {
               access = "string"
               description = "string"
               destinationAddressPrefix = "string"
               destinationAddressPrefixes = [
                "string"
               ]
               destinationApplicationSecurityGroups = [
                {
                 id = "string"
                 location = "string"
                 properties = {}
                 tags = {}
                }
               ]
               destinationPortRange = "string"
               destinationPortRanges = [
                "string"
               ]
               direction = "string"
               priority = int
               protocol = "string"
               sourceAddressPrefix = "string"
               sourceAddressPrefixes = [
                "string"
               ]
               sourceApplicationSecurityGroups = [
                {
                 id = "string"
                 location = "string"
                 properties = {}
                 tags = {}
                }
               ]
               sourcePortRange = "string"
               sourcePortRanges = [
                "string"
               ]
              }
              type = "string"
             }
            ]
           }
           tags = {}
          }
          privateEndpointNetworkPolicies = "string"
          privateLinkServiceNetworkPolicies = "string"
          routeTable = {
           id = "string"
           location = "string"
           properties = {
            disableBgpRoutePropagation = bool
            routes = [
             {
              id = "string"
              name = "string"
              properties = {
               addressPrefix = "string"
               hasBgpOverride = bool
               nextHopIpAddress = "string"
               nextHopType = "string"
              }
              type = "string"
             }
            ]
           }
           tags = {}
          }
          serviceEndpointPolicies = [
           {
            id = "string"
            location = "string"
            properties = {
             contextualServiceEndpointPolicies = [
              "string"
             ]
             serviceAlias = "string"
             serviceEndpointPolicyDefinitions = [
              {
               id = "string"
               name = "string"
               properties = {
                description = "string"
                service = "string"
                serviceResources = [
                 "string"
                ]
               }
               type = "string"
              }
             ]
            }
            tags = {}
           }
          ]
          serviceEndpoints = [
           {
            locations = [
             "string"
            ]
            service = "string"
           }
          ]
         }
         type = "string"
        }
       }
       zones = [
        "string"
       ]
      }
     ]
     visibility = {
      subscriptions = [
       "string"
      ]
     }
    }
    tags = {}
   }
   workloadType = "string"
  }
  extendedLocation = {
   name = "string"
   type = "EdgeZone"
  }
 })
}

Hodnoty vlastností

networkInterfaces

Název Popis Hodnota
typ Typ prostředku Microsoft.Network/networkInterfaces@2023-02-01
name Název prostředku string (povinné)

Omezení počtu znaků: 1–80

Platné znaky:
Alfanumerické znaky, podtržítka, tečky a spojovníky

Začněte alfanumerickými znaky. Konec alfanumerických znaků nebo podtržítka.
location Umístění prostředku. řetězec
parent_id K nasazení do skupiny prostředků použijte ID této skupiny prostředků. string (povinné)
tags Značky prostředků. Slovník názvů a hodnot značek.
extendedLocation Rozšířené umístění síťového rozhraní. ExtendedLocation
properties Vlastnosti síťového rozhraní. NetworkInterfacePropertiesFormat

ExtendedLocation

Název Popis Hodnota
name Název rozšířeného umístění. řetězec
typ Typ rozšířeného umístění. "EdgeZone"

NetworkInterfacePropertiesFormat

Název Popis Hodnota
auxiliaryMode Pomocný režim prostředku síťového rozhraní. "AcceleratedConnections"
"Plovoucí"
"MaxConnections"
"Žádné"
auxiliarySku Pomocná skladová položka prostředku síťového rozhraní. "A1"
"A2"
"A4"
"A8"
"Žádné"
disableTcpStateTracking Určuje, jestli se má zakázat sledování stavu tcp. bool
nastavení dns Nastavení DNS v síťovém rozhraní. NetworkInterfaceDnsSettings
enableAcceleratedNetworking Pokud je síťové rozhraní nakonfigurované pro akcelerované síťové služby. Nevztahuje se na velikosti virtuálních počítačů, které vyžadují akcelerované síťové služby. bool
enableIPForwarding Určuje, zda je v tomto síťovém rozhraní povoleno předávání IP. bool
konfigurace ip Seznam IPKonfigurací síťového rozhraní. NetworkInterfaceIPConfiguration[]
migraceFáze Fáze migrace prostředku síťového rozhraní "Přerušit"
"Potvrdit"
"Potvrzeno"
"Žádné"
"Připravit"
skupina zabezpečení sítě Odkaz na prostředek NetworkSecurityGroup. NetworkSecurityGroup
typ nicType Typ prostředku síťového rozhraní "Elastické"
"Standardní"
privateLinkService Privatelinkservice prostředku síťového rozhraní. PrivateLinkService
typ úlohy WorkloadType objektu NetworkInterface pro prostředky BareMetal řetězec

NetworkInterfaceDnsSettings

Název Popis Hodnota
servery dns Seznam IP adres serverů DNS Pomocí azureProvidedDNS přepněte na překlad DNS poskytovaný Azure. Hodnotu AzureProvidedDNS nelze kombinovat s jinými IP adresami, musí to být jediná hodnota v kolekci dnsServers. string[]
internalDnsNameLabel Relativní název DNS pro tuto síťovou kartu používaný pro interní komunikaci mezi virtuálními počítači ve stejné virtuální síti. řetězec

NetworkInterfaceIPConfiguration

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název prostředku, který je jedinečný v rámci skupiny prostředků. Tento název se dá použít pro přístup k prostředku. řetězec
properties Vlastnosti konfigurace PROTOKOLU IP síťového rozhraní. NetworkInterfaceIPConfigurationPropertiesFormat
typ Typ prostředku. řetězec

NetworkInterfaceIPConfigurationPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
applicationGatewayBackendAddressPools Odkaz na prostředek ApplicationGatewayBackendAddressPool. ApplicationGatewayBackendAddressPool[]
applicationSecurityGroups Skupiny zabezpečení aplikací, ve kterých je zahrnuta konfigurace IP adresy. ApplicationSecurityGroup[]
gatewayLoadBalancer Odkaz na front-endovou IP adresu nástroje pro vyrovnávání zatížení brány. Dílčí zdroj
loadBalancerBackendAddressPools Odkaz na prostředek LoadBalancerBackendAddressPool. BackendAddressPool[]
loadBalancerInboundNatRules Seznam odkazů na LoadBalancerInboundNatRules. InboundNatRule[]
Primární Jestli se jedná o primární adresu zákazníka v síťovém rozhraní. bool
privateIPAddress Privátní IP adresa konfigurace IP adresy. řetězec
privateIPAddressVersion Jestli je konkrétní konfigurace IP adresy IPv4 nebo IPv6. Výchozí hodnota je IPv4. "IPv4"
"IPv6"
privateIPAllocationMethod Metoda přidělování privátních IP adres. "Dynamické"
"Statická"
publicIPAddress Veřejná IP adresa vázaná na konfiguraci IP adresy. PublicIPAddress
podsíť Podsíť vázaná na konfiguraci PROTOKOLU IP. Podsíť
virtualNetworkTaps Odkaz na Virtual Network Klepnutí. VirtualNetworkTap[]

ApplicationGatewayBackendAddressPool

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název back-endového fondu adres, který je jedinečný v rámci Application Gateway. řetězec
properties Vlastnosti back-endového fondu adres služby Application Gateway ApplicationGatewayBackendAddressPoolPropertiesFormat

ApplicationGatewayBackendAddressPoolPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
backendAddresses Back-endové adresy. ApplicationGatewayBackendAddress[]

ApplicationGatewayBackendAddress

Název Popis Hodnota
Fqdn Plně kvalifikovaný název domény řetězec
ipAddress IP adresa. řetězec

ApplicationSecurityGroup

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
location Umístění prostředku. řetězec
properties Vlastnosti skupiny zabezpečení aplikace. ApplicationSecurityGroupPropertiesFormat
tags Značky prostředků. object

ApplicationSecurityGroupPropertiesFormat

Tento objekt neobsahuje žádné vlastnosti, které by se nastavily během nasazování. Všechny vlastnosti jsou Jen pro čtení.

Dílčí zdroj

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec

BackendAddressPool

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název prostředku, který je jedinečný v rámci sady back-endových fondů adres používaných nástrojem pro vyrovnávání zatížení. Tento název se dá použít pro přístup k prostředku. řetězec
properties Vlastnosti back-endového fondu adres nástroje pro vyrovnávání zatížení BackendAddressPoolPropertiesFormat

BackendAddressPoolPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
drainPeriodInSeconds Před odesláním resetování na adresu klienta a back-endu počká několik sekund, Load Balancer. int
loadBalancerBackendAddresses Pole back-endových adres. LoadBalancerBackendAddress[]
location Umístění back-endového fondu adres. řetězec
tunnelInterfaces Pole tunelových rozhraní nástroje pro vyrovnávání zatížení brány. GatewayLoadBalancerTunnelInterface[]
virtualNetwork Odkaz na virtuální síť. Dílčí zdroj

LoadBalancerBackendAddress

Název Popis Hodnota
name Název back-endové adresy. řetězec
properties Vlastnosti back-endového fondu adres nástroje pro vyrovnávání zatížení LoadBalancerBackendAddressPropertiesFormat

LoadBalancerBackendAddressPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
adminState Seznam stavů správy, které po nastavení můžou přepsat sondu stavu tak, aby Load Balancer vždy přesměrovává nová připojení do back-endu nebo odepře nová připojení a resetuje stávající připojení. "Dolů"
"Žádné"
"Nahoru"
ipAddress IP adresa patřící do odkazované virtuální sítě. řetězec
loadBalancerFrontendIPConfiguration Odkaz na konfiguraci ip adresy front-endu definované v místním nástroji pro vyrovnávání zatížení. Dílčí zdroj
podsíť Odkaz na existující podsíť. Dílčí zdroj
virtualNetwork Odkaz na existující virtuální síť. Dílčí zdroj

GatewayLoadBalancerTunnelInterface

Název Popis Hodnota
identifikátor Identifikátor tunelového rozhraní nástroje pro vyrovnávání zatížení brány. int
port Port tunelového rozhraní nástroje pro vyrovnávání zatížení brány. int
Protokol Protokol tunelového rozhraní nástroje pro vyrovnávání zatížení brány. "Nativní"
"Žádné"
"VXLAN"
typ Typ provozu tunelového rozhraní nástroje pro vyrovnávání zatížení brány. "Externí"
"Interní"
"Žádné"

InboundNatRule

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název prostředku, který je jedinečný v rámci sady pravidel příchozího překladu adres (NAT), která používá nástroj pro vyrovnávání zatížení. Tento název se dá použít pro přístup k prostředku. řetězec
properties Vlastnosti příchozího pravidla překladu adres (NAT) nástroje pro vyrovnávání zatížení InboundNatRulePropertiesFormat

InboundNatRulePropertiesFormat

Název Popis Hodnota
backendAddressPool Odkaz na prostředek backendAddressPool. Dílčí zdroj
backendPort Port použitý pro interní koncový bod. Přijatelné hodnoty jsou v rozsahu od 1 do 65535. int
enableFloatingIP Nakonfiguruje koncový bod virtuálního počítače pro funkci plovoucí IP adresy vyžadovanou ke konfiguraci skupiny dostupnosti SQL AlwaysOn. Toto nastavení se vyžaduje při použití skupin dostupnosti SQL AlwaysOn na SQL Serveru. Toto nastavení nejde po vytvoření koncového bodu změnit. bool
enableTcpReset Přijměte obousměrné resetování protokolu TCP při vypršení časového limitu nečinnosti toku protokolu TCP nebo neočekávané ukončení připojení. Tento prvek se používá pouze v případě, že je protokol nastaven na TCP. bool
konfigurace IP adresy front-endu Odkaz na front-endové IP adresy. Dílčí zdroj
frontendPort Port pro externí koncový bod. Čísla portů pro každé pravidlo musí být v rámci Load Balancer jedinečná. Přijatelné hodnoty jsou v rozsahu od 1 do 65534. int
frontendPortRangeEnd Konec rozsahu portů externího koncového bodu. Tato vlastnost se používá společně s BackendAddressPool a FrontendPortRangeStart. Pro každou back-endovou adresu z BackendAddressPool se vytvoří individuální mapování portů příchozího pravidla NAT. Přijatelné hodnoty jsou v rozsahu od 1 do 65534. int
frontendPortRangeStart Začátek rozsahu portů pro externí koncový bod Tato vlastnost se používá společně s BackendAddressPool a FrontendPortRangeEnd. Pro každou back-endovou adresu z BackendAddressPool se vytvoří individuální mapování portů příchozího pravidla NAT. Přijatelné hodnoty jsou v rozsahu od 1 do 65534. int
idleTimeoutInMinutes Časový limit pro nečinné připojení TCP. Hodnotu je možné nastavit mezi 4 a 30 minut. Výchozí hodnota je 4 minuty. Tento prvek se používá pouze v případě, že je protokol nastaven na TCP. int
Protokol Odkaz na protokol přenosu používaný pravidlem vyrovnávání zatížení. "Vše"
"Tcp"
"Udp"

PublicIPAddress

Název Popis Hodnota
extendedLocation Rozšířené umístění veřejné IP adresy. ExtendedLocation
id ID prostředku. řetězec
location Umístění prostředku. řetězec
properties Vlastnosti veřejné IP adresy. Formát publicIPAddressPropertiesFormat
Sku SKU veřejné IP adresy. PublicIPAddressSku
tags Značky prostředků. object
Zóny Musí pocházet ze seznamu zón dostupnosti, které označují IP adresu přidělenou pro daný prostředek. string[]

Formát publicIPAddressPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
ddosSettings Vlastní zásady ochrany před útoky DDoS přidružené k veřejné IP adrese. Nastavení DdosSettings
deleteOption Zadejte, co se stane s veřejnou IP adresou, když se virtuální počítač, který ji používá, odstraní. "Odstranit"
"Odpojit"
nastavení dns Plně kvalifikovaný název domény záznamu DNS přidruženého k veřejné IP adrese. PublicIPAddressDnsSettings
idleTimeoutInMinutes Časový limit nečinnosti veřejné IP adresy. int
ipAddress IP adresa přidružená k prostředku veřejné IP adresy. řetězec
ipTags Seznam značek přidružených k veřejné IP adrese. IpTag[]
linkedPublicIPAddress Propojená veřejná IP adresa prostředku veřejné IP adresy. Veřejná IP adresa
migraceFáze Fáze migrace veřejné IP adresy "Přerušit"
"Potvrdit"
"Potvrzeno"
"Žádné"
"Připravit"
NatGateway NatGateway pro veřejnou IP adresu. NatGateway
publicIPAddressVersion Verze veřejné IP adresy. "IPv4"
"IPv6"
metoda publicIPAllocationMethod Metoda přidělování veřejných IP adres. "Dynamický"
"Static"
publicIPPrefix Předpona veřejné IP adresy, ze které by měla být tato veřejná IP adresa přidělena. Dílčí zdroj
servicePublicIPAddress Veřejná IP adresa služby prostředku veřejné IP adresy. Veřejná IP adresa

Nastavení DdosSettings

Název Popis Hodnota
ddosProtectionPlan Plán ochrany před útoky DDoS přidružený k veřejné IP adrese. Lze nastavit pouze v případě, že je režim ochrany povolený. Dílčí zdroj
režim ochrany Režim ochrany před útoky DDoS veřejné IP adresy "Zakázáno"
"Povoleno"
VirtualNetworkInherited

PublicIPAddressDnsSettings

Název Popis Hodnota
název_doményPoznak_domény Popisek názvu domény. Plně kvalifikovaný název domény přidružený k veřejné IP adrese tvoří zřetězení popisku názvu domény a regionalizované zóny DNS. Pokud je zadaný popisek názvu domény, vytvoří se pro veřejnou IP adresu v systému Microsoft Azure DNS záznam A DNS. řetězec
doménaNázevLabelScope Obor popisku názvu domény. Pokud zadáte popisek názvu domény a obor popisku názvu domény, vytvoří se pro veřejnou IP adresu v systému Microsoft Azure DNS záznam A s hodnotou hash, která je součástí plně kvalifikovaného názvu domény. "NoReuse"
"ResourceGroupReuse"
"SubscriptionReuse"
"TenantReuse"
Fqdn Plně kvalifikovaný název domény záznamu DNS A přidruženého k veřejné IP adrese. Jedná se o zřetězení domény domainNameLabel a regionalizované zóny DNS. řetězec
reverseFqdn Reverzní plně kvalifikovaný název domény. Plně kvalifikovaný název domény viditelný uživatelem, který se překládá na tuto veřejnou IP adresu. Pokud je zadán reverseFqdn, vytvoří se záznam DNS PTR odkazující z IP adresy v doméně in-addr.arpa na reverzní plně kvalifikovaný název domény. řetězec

IpTag

Název Popis Hodnota
ipTagType Typ značky IP adresy. Příklad: FirstPartyUsage. řetězec
značka Hodnota značky IP adresy přidružené k veřejné IP adrese. Příklad: SQL. řetězec

NatGateway

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
location Umístění prostředku. řetězec
properties Vlastnosti služby Nat Gateway. NatGatewayPropertiesFormat
Sku Skladová položka služby Nat Gateway. NatGatewaySku
tags Značky prostředků. object
Zóny Seznam zón dostupnosti označující zónu, ve které se má služba Nat Gateway nasadit. string[]

NatGatewayPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
idleTimeoutInMinutes Časový limit nečinnosti brány nat. int
publicIpAddresses Pole veřejných IP adres přidružených k prostředku nat Gateway. SubResource[]
publicIpPrefixes Pole předpon veřejných IP adres přidružených k prostředku nat Gateway. SubResource[]

NatGatewaySku

Název Popis Hodnota
name Název skladové položky Služby Nat Gateway. "Standardní"

PublicIPAddressSku

Název Popis Hodnota
name Název skladové položky veřejné IP adresy. "Základní"
"Standardní"
tier Úroveň skladové položky veřejné IP adresy. "Globální"
"Oblast"

Podsíť

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název prostředku, který je jedinečný v rámci skupiny prostředků. Tento název se dá použít pro přístup k prostředku. řetězec
properties Vlastnosti podsítě. SubnetPropertiesFormat
typ Typ prostředku. řetězec

SubnetPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
addressPrefix Předpona adresy pro podsíť. řetězec
addressPrefixes Seznam předpon adres pro podsíť string[]
applicationGatewayIPConfigurations Konfigurace IP adres služby Application Gateway prostředku virtuální sítě. ApplicationGatewayIPConfiguration[]
Delegace Pole odkazů na delegování v podsíti. Delegování[]
ipAllocations Pole IpAllocation, které odkazují na tuto podsíť. SubResource[]
natGateway Nat Gateway přidružená k této podsíti. Dílčí zdroj
networkSecurityGroup Odkaz na prostředek NetworkSecurityGroup. NetworkSecurityGroup
privateEndpointNetworkPolicies Povolit nebo zakázat použití zásad sítě na privátní koncový bod v podsíti "Zakázáno"
"Povoleno"
privateLinkServiceNetworkPolicies Povolte nebo zakažte zásady sítě ve službě private link v podsíti. "Zakázáno"
"Povoleno"
routeTable Odkaz na prostředek RouteTable. Směrovací tabulka
serviceEndpointPolicies Pole zásad koncového bodu služby. ServiceEndpointPolicy[]
serviceEndpoints Pole koncových bodů služby. ServiceEndpointPropertiesFormat[]

ApplicationGatewayIPConfiguration

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název konfigurace IP adresy, která je v rámci Application Gateway jedinečná. řetězec
properties Vlastnosti konfigurace IP adresy aplikační brány. ApplicationGatewayIPConfigurationPropertiesFormat

ApplicationGatewayIPConfigurationPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
podsíť Odkaz na prostředek podsítě. Podsíť, ze které služba Application Gateway získá svou privátní adresu. Dílčí zdroj

Delegování

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název prostředku, který je jedinečný v rámci podsítě. Tento název se dá použít pro přístup k prostředku. řetězec
properties Vlastnosti podsítě. Formát serviceDelegationPropertiesFormat
typ Typ prostředku. řetězec

Formát serviceDelegationPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
Název_služby Název služby, na kterou se má podsíť delegovat (např. Microsoft.Sql/servers). řetězec

NetworkSecurityGroup

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
location Umístění prostředku. řetězec
properties Vlastnosti skupiny zabezpečení sítě. NetworkSecurityGroupPropertiesFormat
tags Značky prostředků. object

NetworkSecurityGroupPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
flushConnection Pokud je tato možnost povolená, toky vytvořené z připojení skupin zabezpečení sítě se při aktualizaci pravidel znovu vyhodnotí. Počáteční povolení aktivuje opětovné vyhodnocení. bool
pravidla zabezpečení Kolekce pravidel zabezpečení skupiny zabezpečení sítě. Pravidla zabezpečení[]

Pravidla zabezpečení

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název prostředku, který je jedinečný v rámci skupiny prostředků. Tento název se dá použít pro přístup k prostředku. řetězec
properties Vlastnosti pravidla zabezpečení. Formát pravidla zabezpečení
typ Typ prostředku. řetězec

Formát pravidla zabezpečení

Název Popis Hodnota
access Síťový provoz je povolený nebo zakázaný. "Povolit"
"Odepřít" (povinné)
description Popis tohoto pravidla. Omezeno na 140 znaků. řetězec
destinationAddressPrefix Předpona cílové adresy. CIDR nebo cílový rozsah IP adres. Hvězdička *je také možné použít ke shodě všech zdrojových IP adres. Můžete také použít výchozí značky, jako jsou VirtualNetwork, AzureLoadBalancer a Internet. řetězec
destinationAddressPrefixes Předpony cílové adresy. CIDR nebo cílové rozsahy IP adres. string[]
destinationApplicationSecurityGroups Skupina zabezpečení aplikace určená jako cíl. ApplicationSecurityGroup[]
destinationPortRange Cílový port nebo rozsah. Celé číslo nebo rozsah od 0 do 65535. Hvězdička *je také možné použít ke shodě všech portů. řetězec
destinationPortRanges Rozsahy cílových portů. string[]
směr Směr pravidla. Směr určuje, jestli se bude pravidlo vyhodnocovat při příchozím nebo odchozím provozu. "Příchozí"
"Odchozí" (povinné)
Prioritou Priorita pravidla. Hodnota může být mezi 100 a 4096. Číslo priority musí být jedinečné pro každé pravidlo v kolekci. Čím nižší je číslo priority, tím vyšší je priorita pravidla. int (povinné)
Protokol Síťový protokol, na který se toto pravidlo vztahuje. "*"
"Ah"
"Esp"
"Icmp"
"Tcp"
"Udp" (povinné)
sourceAddressPrefix Rozsah CIDR nebo zdrojových IP adres. Hvězdička *je také možné použít ke shodě všech zdrojových IP adres. Můžete také použít výchozí značky, jako jsou VirtualNetwork, AzureLoadBalancer a Internet. Pokud se jedná o pravidlo příchozího přenosu dat, určuje, odkud síťový provoz pochází. řetězec
sourceAddressPrefixes Rozsahy CIDR nebo zdrojových IP adres. string[]
sourceApplicationSecurityGroups Skupina zabezpečení aplikace zadaná jako zdroj ApplicationSecurityGroup[]
sourcePortRange Zdrojový port nebo rozsah. Celé číslo nebo rozsah od 0 do 65535. Hvězdička *je také možné použít ke shodě všech portů. řetězec
sourcePortRanges Rozsahy zdrojových portů string[]

Směrovací tabulka

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
location Umístění prostředku. řetězec
properties Vlastnosti směrovací tabulky. RouteTablePropertiesFormat
tags Značky prostředků. object

RouteTablePropertiesFormat

Název Popis Hodnota
disableBgpRoutePropagation Jestli se mají zakázat trasy naučené protokolem BGP v dané směrovací tabulce. True znamená zakázat. bool
Trasy Kolekce tras obsažených ve směrovací tabulce. Trasa[]

Trasa

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název prostředku, který je jedinečný v rámci skupiny prostředků. Tento název se dá použít pro přístup k prostředku. řetězec
properties Vlastnosti trasy. RoutePropertiesFormat
typ Typ prostředku. řetězec

RoutePropertiesFormat

Název Popis Hodnota
addressPrefix Cíl CIDR, na který se trasa vztahuje. řetězec
hasBgpOverride Hodnota označující, jestli tato trasa přepisuje překrývající se trasy protokolu BGP bez ohledu na LPM. bool
nextHopIpAddress Pakety IP adresy by se měly předávat na adresu . Hodnoty dalšího směrování jsou povolené jenom v trasách, kde je typ dalšího segmentu směrování VirtualAppliance. řetězec
typ dalšího segmentu Typ segmentu Azure, do kterého se má paket odeslat. "Internet"
"Žádné"
"VirtualAppliance"
VirtualNetworkGateway
"VnetLocal" (povinné)

Zásady koncového bodu služby

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
location Umístění prostředku. řetězec
properties Vlastnosti zásad koncového bodu služby. ServiceEndpointPolicyPropertiesFormat
tags Značky prostředků. object

ServiceEndpointPolicyPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
contextualServiceEndpointPolicies Kolekce kontextových zásad koncového bodu služby. string[]
serviceAlias Alias označující, jestli zásada patří službě řetězec
serviceEndpointPolicyDefinitions Kolekce definic zásad koncového bodu služby pro zásady koncového bodu služby. ServiceEndpointPolicyDefinition[]

ServiceEndpointPolicyDefinition

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název prostředku, který je jedinečný v rámci skupiny prostředků. Tento název se dá použít pro přístup k prostředku. řetězec
properties Vlastnosti definice zásad koncového bodu služby. ServiceEndpointPolicyDefinitionPropertiesFormat
typ Typ prostředku. řetězec

ServiceEndpointPolicyDefinitionPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
description Popis tohoto pravidla. Omezeno na 140 znaků. řetězec
service Název koncového bodu služby. řetězec
serviceResources Seznam prostředků služby string[]

ServiceEndpointPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
Umístění Seznam umístění. string[]
service Typ služby koncového bodu. řetězec

VirtualNetworkTap

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
location Umístění prostředku. řetězec
properties Virtual Network klepněte na Vlastnosti. VirtualNetworkTapPropertiesFormat
tags Značky prostředků. object

VirtualNetworkTapPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
destinationLoadBalancerFrontEndIPConfiguration Odkaz na privátní IP adresu na interním Load Balancer, který obdrží klepnutí. FrontendIPConfiguration
destinationNetworkInterfaceIPConfiguration Odkaz na privátní IP adresu síťové karty kolektoru, která přijme klepnutí. NetworkInterfaceIPConfiguration
destinationPort Cílový port VXLAN, který bude přijímat klepaný provoz. int

FrontendIPConfiguration

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název prostředku, který je jedinečný v rámci sady konfigurací front-endových IP adres používaných nástrojem pro vyrovnávání zatížení. Tento název se dá použít pro přístup k prostředku. řetězec
properties Vlastnosti sondy nástroje pro vyrovnávání zatížení. FrontendIPConfigurationPropertiesFormat
Zóny Seznam zón dostupnosti označující IP adresu přidělenou pro prostředek musí pocházet z. string[]

FrontendIPConfigurationPropertiesFormat

Název Popis Hodnota
gatewayLoadBalancer Odkaz na front-endovou IP adresu nástroje pro vyrovnávání zatížení brány. Dílčí zdroj
privateIPAddress Privátní IP adresa konfigurace IP adresy. řetězec
privateIPAddressVersion Jestli je konkrétní konfigurace ip adresy IPv4 nebo IPv6. Výchozí hodnota se považuje za IPv4. "IPv4"
"IPv6"
privateIPAllocationMethod Metoda přidělování privátníCH IP adres. "Dynamické"
"Statická"
publicIPAddress Odkaz na prostředek veřejné IP adresy. PublicIPAddress
publicIPPrefix Odkaz na prostředek předpony veřejné IP adresy. Dílčí zdroj
podsíť Odkaz na prostředek podsítě. Podsíť

PrivateLinkService

Název Popis Hodnota
extendedLocation Rozšířené umístění nástroje pro vyrovnávání zatížení. ExtendedLocation
id ID prostředku. řetězec
location Umístění prostředku. řetězec
properties Vlastnosti služby private link. PrivateLinkServiceProperties
tags Značky prostředků. object

PrivateLinkServiceProperties

Název Popis Hodnota
automatické použití Seznam automatického schválení služby private link. PrivateLinkServicePropertiesAutoApproval
enableProxyProtocol Určuje, jestli je služba private link povolená pro protokol proxy serveru, nebo ne. bool
Fqdn Seznam plně kvalifikovaného názvu domény. string[]
konfigurace ip Pole ip adres služby privátního propojení. PrivateLinkServiceIpConfiguration[]
loadBalancerFrontendIpConfigurations Pole odkazů na konfigurace IP adres nástroje pro vyrovnávání zatížení. FrontendIPConfiguration[]
viditelnost Seznam viditelnosti služby private link. PrivateLinkServicePropertiesVisibility

PrivateLinkServicePropertiesAutoApproval

Název Popis Hodnota
Odběry Seznam předplatných. string[]

PrivateLinkServiceIpConfiguration

Název Popis Hodnota
id ID prostředku. řetězec
name Název konfigurace IP adresy služby privátního propojení. řetězec
properties Vlastnosti konfigurace IP adresy služby private link. PrivateLinkServiceIpConfigurationProperties

PrivateLinkServiceIpConfigurationProperties

Název Popis Hodnota
Primární Určuje, jestli je konfigurace ip adresy primární nebo ne. bool
privátní IP adresa Privátní IP adresa konfigurace IP adresy. řetězec
privateIPAddressVersion Jestli je konkrétní konfigurace IP adresy IPv4 nebo IPv6. Výchozí hodnota je IPv4. "IPv4"
"IPv6"
privateIPAllocationMethod Metoda přidělování privátních IP adres. "Dynamický"
"Static"
podsíť Odkaz na prostředek podsítě. Podsíť

PrivateLinkServicePropertiesVisibility

Název Popis Hodnota
Odběry Seznam předplatných. string[]