Microsoft.SecurityInsights bookmarks/relations 2022-09-01-preview

Definice prostředku Bicep

Typ prostředku bookmarks/relations je možné nasadit do:

Seznam změněných vlastností v jednotlivých verzích rozhraní API najdete v protokolu změn.

Formát prostředku

Pokud chcete vytvořit prostředek Microsoft.SecurityInsights/bookmarks/relations, přidejte do šablony následující bicep.

resource symbolicname 'Microsoft.SecurityInsights/bookmarks/relations@2022-09-01-preview' = {
 name: 'string'
 parent: resourceSymbolicName
 etag: 'string'
 properties: {
  relatedResourceId: 'string'
 }
}

Hodnoty vlastností

záložky/vztahy

Název Description Hodnota
name Název prostředku

Podívejte se, jak nastavit názvy a typy pro podřízené prostředky v nástroji Bicep.
string (povinné)
Nadřazené V nástroji Bicep můžete zadat nadřazený prostředek podřízeného prostředku. Tuto vlastnost stačí přidat pouze v případě, že je podřízený prostředek deklarován mimo nadřazený prostředek.

Další informace najdete v tématu Podřízený prostředek mimo nadřazený prostředek.
Symbolický název prostředku typu : záložky
Etag Značka Etag prostředku Azure řetězec
properties Vlastnosti relace Relační vlastnosti

Relační vlastnosti

Název Description Hodnota
relatedResourceId ID souvisejícího prostředku string (povinné)

Definice prostředku šablony ARM

Typ prostředku bookmarks/relations je možné nasadit do:

Seznam změněných vlastností v jednotlivých verzích rozhraní API najdete v protokolu změn.

Formát prostředku

Pokud chcete vytvořit prostředek Microsoft.SecurityInsights/bookmarks/relations, přidejte do šablony následující kód JSON.

{
 "type": "Microsoft.SecurityInsights/bookmarks/relations",
 "apiVersion": "2022-09-01-preview",
 "name": "string",
 "etag": "string",
 "properties": {
  "relatedResourceId": "string"
 }
}

Hodnoty vlastností

záložky/vztahy

Název Description Hodnota
typ Typ prostředku Microsoft.SecurityInsights/bookmarks/relations
apiVersion Verze rozhraní API prostředku 2022-09-01-preview
name Název prostředku

Podívejte se, jak nastavit názvy a typy pro podřízené prostředky v šablonách JSON ARM.
string (povinné)
Etag Značka Etag prostředku Azure řetězec
properties Vlastnosti relace Relační vlastnosti

Relační vlastnosti

Název Description Hodnota
relatedResourceId ID souvisejícího prostředku string (povinné)

Definice prostředku Terraform (poskytovatel AzAPI)

Typ prostředku bookmarks/relations je možné nasadit do:

Seznam změněných vlastností v jednotlivých verzích rozhraní API najdete v protokolu změn.

Formát prostředku

Pokud chcete vytvořit prostředek Microsoft.SecurityInsights/bookmarks/relations, přidejte do šablony následující Terraform.

resource "azapi_resource" "symbolicname" {
 type = "Microsoft.SecurityInsights/bookmarks/relations@2022-09-01-preview"
 name = "string"
 parent_id = "string"
 body = jsonencode({
  properties = {
   relatedResourceId = "string"
  }
  etag = "string"
 })
}

Hodnoty vlastností

záložky/vztahy

Název Description Hodnota
typ Typ prostředku Microsoft.SecurityInsights/bookmarks/relations@2022-09-01-preview
name Název prostředku string (povinné)
parent_id ID prostředku, který je nadřazený pro tento prostředek. ID prostředku typu: záložky
Etag Značka Etag prostředku Azure řetězec
properties Vlastnosti relace Relační vlastnosti

Relační vlastnosti

Název Description Hodnota
relatedResourceId ID prostředku souvisejícího prostředku string (povinné)